Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Bezit

51 tot 60 van 219.
22 jul 2016 Nieuws

Kifid: Vermoeden van fraude geen grond voor afwijzing uitkering

Ingevolge artikel 7:930 lid 5 BW is bij schending van de mededelingsplicht geen uitkering verschuldigd, indien Consument heeft gehandeld met het opzet Verzekeraar te misleiden. Daarvan is enkel sprake als de feiten van de casus ondubbelzinnig op fraude wijzen.
31 mei 2016 Nieuws

Kifid: informatieplicht bij verbouwing

Consumenten woonden vanwege de grootschalige verbouwing niet in de woning. De schade wordt door de verzekeraar vanwege de leegstand niet vergoed. Consumenten verwijten hun assurantieadviseur dat hij hen geen verzekering heeft geadviseerd die dekking bood en dat zij niet op de hoogte waren dat zij niet verzekerd waren bij langdurige leegstand.
25 mei 2016 Nieuws

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

Besluit tot wijziging van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering in verband met een vervaldatum en het bevorderen van een goede uitvoering.
12 mei 2016 Nieuws

Mannen vaker verzekeringsfraudeur dan vrouwen

Mannen plegen vaker verzekeringsfraude dan vrouwen. Vrouwelijke fraudeurs zijn er doorgaans wel vroeger bij dan mannen: de meeste dames worden rond hun dertigste betrapt, mannen lopen in de regel op iets latere leeftijd tegen de lamp. In de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Limburg wonen relatief gezien de meeste gesnapte verzekeringsfraudeurs. Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Fraudeurs gevangen in facts en figures’ van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.
18 mrt 2016 Nieuws

Veel Kamervragen

Over diverse onderwerpen zijn Kamervragen gesteld en beantwoord. Zo zijn er vragen gesteld over het bericht dat de Belastingtelefoon van de Consumentenbond weer een onvoldoende heeft gekregen, over de voorziening AOW-gat, over verzekeringen tegen internetfraude, over onrust bij zzp'ers over de Wet DBA en vragen over het opkrikken van de huurprijs door een hoog energielabel.
26 jan 2016 Nieuws

Registreren mag, maar hoe lang?

Verzekeraars mogen sinds jaar en dag persoonsgegevens van een (potentiële) fraudeur registreren, ook om elkaar te waarschuwen. Uiteraard mogen ze dat niet zomaar. In een protocol is exact bepaald hoe en wanneer verzekeraars persoonsgegevens mogen opnemen. Sinds kort is daar een belangrijke regel aan toegevoegd. Nu moeten ze niet alleen de afweging maken óf ze de gegevens registreren, maar ook voor hoe lang.
15 jan 2016 Nieuws

Goede claimafhandeling: lichte verbetering waardering

Met name tevredenheid van consumenten over de afhandeling van hun claim heeft vorig jaar geleid tot een verdere verbetering van de waardering voor verzekeraars. Het beeld van verzekeraars laat al enkele jaren herstel zien, maar bevindt zich nog niet op het niveau dat in de jaren daarvoor gebruikelijk was. Het aandeel consumenten met een overwegend positief gevoel over verzekeraars bedraagt nu 56 procent tegen 51 procent in 2010. Dat blijkt uit de twaalfde Consumentenmonitor, een jaarlijks onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK.
31 dec 2015 Nieuws

Herbouwwaardemeter Woningen + Inboedelmeter 2016

De Herbouwwaardemeter woningen van het Verbond is een niet-bindend hulpmiddel voor verzekeraars en assurantieadviseurs om op een snelle, eenvoudige en globale manier de gemiddelde herbouwkosten van woningen vast te stellen. De Herbouwwaardemeter bestaat uit een invulformulier en een toelichting. Het formulier wordt in principe ieder jaar aangepast aan de dan geldende herbouwkosten. De Herbouwwaardemeter is niet bedoeld voor gebruik door consumenten.
22 dec 2015 Nieuws

Kosten wrakopruiming vaker te verhalen op scheepseigenaren

Eigenaren van zeeschepen zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de kosten van opruiming van schip en lading als het schip vergaat. Wanneer de eigenaar het wrak niet bergt, kan Rijkswaterstaat het wrak laten opruimen en de kosten daarvan tot een bepaald maximum op de eigenaar of direct op diens verzekeraar verhalen.
2 dec 2015 Nieuws

Kamervragen schadevergoeding contra-expertise

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur, geeft antwoorden op Kamervragen over de vergoeding van schade door middel van een contra-expertise door verzekeraars.
Getoond 51 tot 60 van 219. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.