Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Bezit

41 tot 50 van 201.
22 dec 2015 Nieuws

Kosten wrakopruiming vaker te verhalen op scheepseigenaren

Eigenaren van zeeschepen zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de kosten van opruiming van schip en lading als het schip vergaat. Wanneer de eigenaar het wrak niet bergt, kan Rijkswaterstaat het wrak laten opruimen en de kosten daarvan tot een bepaald maximum op de eigenaar of direct op diens verzekeraar verhalen.
2 dec 2015 Nieuws

Kamervragen schadevergoeding contra-expertise

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur, geeft antwoorden op Kamervragen over de vergoeding van schade door middel van een contra-expertise door verzekeraars.
3 sep 2015 Nieuws

Kamerbrief onwettige polisvoorwaarden

Minster G.A. van der Steur gaat in een Kamerbrief nader in op polisvoorwaarden die betrekking hebben op de vergoeding van de kosten die een consument voor de inschakeling van een eigen deskundige heeft gemaakt ter vaststelling van de door hem geleden schade.
14 aug 2015 Nieuws

Archeologisch bodemonderzoek bij herbouw na brand

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker gaat nader in op Kamervragen over de kosten voor verplicht archeologisch onderzoek ten gevolge van bijvoorbeeld brandschade van een opstal. Onder bepaalde omstandigheden is er sprake van een verplicht archeologisch onderzoek, welke niet (altijd) vergoed wordt door de opstalverzekeraar. Zo'n onderzoek kan tienduizenden euro's kosten.
6 aug 2015 Nieuws

Kifid: beschermde diersoort is geen ongedierte

Kifid uitspraak inzake uitleg verzekeringsvoorwaarden opstalverzekering. Partijen zijn verdeeld over de uitleg van een in de verzekeringsvoorwaarden van een opstalverzekering opgenomen dekkingsuitsluiting. In het bijzonder zijn zij verdeeld over het antwoord op de vraag wat moet worden verstaan onder het begrip ‘ongedierte’ en of daaronder ook een steenmarter dient te worden begrepen.
23 mrt 2015 Nieuws

Verzekering voor overstromingsrisico

Het FD meldt dat er een groep internationale beleggers is die zich garant stelt voor een schadeverzekering tegen overstromingsschade. Dit werd bekend gemaakt tijdens het driejaarlijkse evenement van Lloyd's (verzekeringsbeurs).
2 feb 2015 Nieuws

Wijziging Letselschade richtlijnen

De Letselschade Richtlijnen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het regelen van letselschades. Dankzij de richtlijnen hebben alle betrokkenen duidelijkheid over de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten bij de berekening van letselschade. De Richtlijn Studievertraging is per 1 januari 2015 geïndexeerd. Lees hier meer over de wijzigingen.
22 jan 2015 Nieuws

Kifid: Kluswoning en opstalverzekering

Een consument heeft via zijn tussenpersoon een inboedel- en opstalverzekering gesloten voor zijn aangekochte woning. Drieënhalve maand na sluiten van de verzekering werden onderdelen van de nieuw te installeren keuken gestolen uit de schuur. De Verzekeraar weigerde dekking, omdat verzekeringnemer niet had medegedeeld dat de woning niet dag en nacht bewoond werd.
5 nov 2014 Nieuws

Criminaliteit daalt verder, minder misdrijven voor de rechter

De geregistreerde criminaliteit in Nederland is verder gedaald: in 2013 telde de politie 1,09 miljoen misdrijven, een daling van 17 procent ten opzichte van 2007. Ook het aantal misdrijven dat voor de rechter kwam, daalde in die periode: met 27 procent.
22 okt 2014 Nieuws

Hogere fiscale bijtelling als gevolg van aanrijding verhaalbaar?

In het kader van een total loss moet een nieuwe auto worden aangeschaft. Wegens (gewijzigde) fiscale bijtelling van een auto van de zaak, claimt benadeelde de verhoogde bijtelling bij de verzekeraar van de tegenpartij (schuldschade). De rechter kent deze claim toe.
Getoond 41 tot 50 van 201. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.