Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Bezit

31 tot 40 van 195.
18 mrt 2016 Nieuws

Veel Kamervragen

Over diverse onderwerpen zijn Kamervragen gesteld en beantwoord. Zo zijn er vragen gesteld over het bericht dat de Belastingtelefoon van de Consumentenbond weer een onvoldoende heeft gekregen, over de voorziening AOW-gat, over verzekeringen tegen internetfraude, over onrust bij zzp'ers over de Wet DBA en vragen over het opkrikken van de huurprijs door een hoog energielabel.
26 jan 2016 Nieuws

Registreren mag, maar hoe lang?

Verzekeraars mogen sinds jaar en dag persoonsgegevens van een (potentiële) fraudeur registreren, ook om elkaar te waarschuwen. Uiteraard mogen ze dat niet zomaar. In een protocol is exact bepaald hoe en wanneer verzekeraars persoonsgegevens mogen opnemen. Sinds kort is daar een belangrijke regel aan toegevoegd. Nu moeten ze niet alleen de afweging maken óf ze de gegevens registreren, maar ook voor hoe lang.
15 jan 2016 Nieuws

Goede claimafhandeling: lichte verbetering waardering

Met name tevredenheid van consumenten over de afhandeling van hun claim heeft vorig jaar geleid tot een verdere verbetering van de waardering voor verzekeraars. Het beeld van verzekeraars laat al enkele jaren herstel zien, maar bevindt zich nog niet op het niveau dat in de jaren daarvoor gebruikelijk was. Het aandeel consumenten met een overwegend positief gevoel over verzekeraars bedraagt nu 56 procent tegen 51 procent in 2010. Dat blijkt uit de twaalfde Consumentenmonitor, een jaarlijks onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK.
31 dec 2015 Nieuws

Herbouwwaardemeter Woningen + Inboedelmeter 2016

De Herbouwwaardemeter woningen van het Verbond is een niet-bindend hulpmiddel voor verzekeraars en assurantieadviseurs om op een snelle, eenvoudige en globale manier de gemiddelde herbouwkosten van woningen vast te stellen. De Herbouwwaardemeter bestaat uit een invulformulier en een toelichting. Het formulier wordt in principe ieder jaar aangepast aan de dan geldende herbouwkosten. De Herbouwwaardemeter is niet bedoeld voor gebruik door consumenten.
22 dec 2015 Nieuws

Kosten wrakopruiming vaker te verhalen op scheepseigenaren

Eigenaren van zeeschepen zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de kosten van opruiming van schip en lading als het schip vergaat. Wanneer de eigenaar het wrak niet bergt, kan Rijkswaterstaat het wrak laten opruimen en de kosten daarvan tot een bepaald maximum op de eigenaar of direct op diens verzekeraar verhalen.
2 dec 2015 Nieuws

Kamervragen schadevergoeding contra-expertise

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur, geeft antwoorden op Kamervragen over de vergoeding van schade door middel van een contra-expertise door verzekeraars.
3 sep 2015 Nieuws

Kamerbrief onwettige polisvoorwaarden

Minster G.A. van der Steur gaat in een Kamerbrief nader in op polisvoorwaarden die betrekking hebben op de vergoeding van de kosten die een consument voor de inschakeling van een eigen deskundige heeft gemaakt ter vaststelling van de door hem geleden schade.
14 aug 2015 Nieuws

Archeologisch bodemonderzoek bij herbouw na brand

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker gaat nader in op Kamervragen over de kosten voor verplicht archeologisch onderzoek ten gevolge van bijvoorbeeld brandschade van een opstal. Onder bepaalde omstandigheden is er sprake van een verplicht archeologisch onderzoek, welke niet (altijd) vergoed wordt door de opstalverzekeraar. Zo'n onderzoek kan tienduizenden euro's kosten.
6 aug 2015 Nieuws

Kifid: beschermde diersoort is geen ongedierte

Kifid uitspraak inzake uitleg verzekeringsvoorwaarden opstalverzekering. Partijen zijn verdeeld over de uitleg van een in de verzekeringsvoorwaarden van een opstalverzekering opgenomen dekkingsuitsluiting. In het bijzonder zijn zij verdeeld over het antwoord op de vraag wat moet worden verstaan onder het begrip ‘ongedierte’ en of daaronder ook een steenmarter dient te worden begrepen.
23 mrt 2015 Nieuws

Verzekering voor overstromingsrisico

Het FD meldt dat er een groep internationale beleggers is die zich garant stelt voor een schadeverzekering tegen overstromingsschade. Dit werd bekend gemaakt tijdens het driejaarlijkse evenement van Lloyd's (verzekeringsbeurs).
Getoond 31 tot 40 van 195. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.