Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Belastingen en de eigen woning

21 tot 30 van 428.
3 jul 2013 Nieuws

Aandeel 'no cure no pay bureau's' voor bezwaarschriften WOZ beschikking toegenomen

De Waarderingskamer heeft Staatssecretaris van Financiën Weekers een voortgangsrapportage (zie link) met de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) toegezonden.
16 mei 2013 Nieuws

Te laat bezwaar gemaakt tegen WOZ beschikking? Dan soms toch mogelijkheden.

Een partner (X) van een huiseigenaar (Y) dient te laat bezwaar in tegen op de zijn naam gestelde WOZ-beschikking. De huiseigenaar (Y) vraagt op haar naam een nieuwe voor bezwaar vatbare beschikking aan. De heffingsambtenaar van de gemeente heeft die beschikking gegeven, maar het bezwaar daartegen niet-ontvankelijk verklaard, omdat het niet de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest om een extra mogelijkheid te creëren om tegen de WOZ-waarde in bezwaar te komen.
28 aug 2013 Kennis

Besluit proceskosten in WOZ-zaken

Dit besluit strekt ertoe om een regeling te introduceren voor de vergoeding van de kosten die een partij of een belanghebbende maakt in verband met de behandeling van een door hem ingediend bezwaar- of beroepschrift in een procedure over de WOZ-waarde. De te vergoeden kosten van een deskundige / taxateur worden dan voor een woning gemaximeerd op € 50 per uur (exclusief BTW).
27 mrt 2013 Nieuws

Commissie acht box 3 heffing tijdelijk gestalde overwaarde terecht

Een particulier had de (tijdelijke) overwaarde op de peildatum 1 januari op een spaarrekening gestald, in afwachting van zijn (vervolg)aankoop van een andere woning. Deze particulier heeft via de 'Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven' een klacht ingediend omdat hij van mening was dat de staatssecretaris van Financiën ten onrechte niet, op grond van de hardheidsclausule ex artikel 63 van de algemene wet inzake rijksbelastingen, heeft goedgekeurd dat de vermogensrendementsheffing over 2011 in zijn geval vanwege bijzondere omstandigheden wordt beperkt.
18 mrt 2013 Nieuws

Geregistreerd partnerschap voor 1 dag: toch overdrachtsbelasting verschuldigd

De Hoge Raad heeft tijdens een geding in cassatie een uitspraak van het Hof teruggedraaid. Het Hof had in een eerdere uitspraak de ontwijking van het betalen van overdrachtsbelasting door een geregistreerd partnerschap van 1 dag goedgekeurd.
13 mrt 2013 Nieuws

Onderzoek naar WOZ fouten

Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten gaat minister Plasterk onderzoeken hoe het komt dat steeds meer gemeenten fouten maken bij het bepalen van de WOZ-waarde van woningen. 70 gemeenten zijn inmiddels onder verscherpt toezicht gesteld.
28 feb 2013 Nieuws

Belastingaangifte bijna volledig vooraf ingevuld

De fiscus vult de belastingaangifte over 2012 voor ruim 4 miljoen mensen geheel vooraf in. Dat komt door de uitbreiding van de vooraf ingevulde aangifte met bank- en spaargegevens. In totaal moeten ruim 8 miljoen mensen aangifte inkomstenbelasting doen. Bij de helft van hen zal de aangifte nu volledig vooraf ingevuld zijn, bij de andere helft is dit al grotendeels gebeurd. Mensen moeten de aangifte controleren, wijzigen of aanvullen.
29 jan 2013 Nieuws

De Hypotheekshop: gratis advies tegen hoge WOZ-waarde

Huizenbezitters kunnen de komende tijd gratis bij De Hypotheekshop advies inwinnen om bezwaar te maken tegen te hoge WOZ-waarden. De adviesketen biedt onder meer hulp bij een bezwaarschrift en een rapportage over de eigen woningwaarde.
22 jan 2013 Nieuws

Opbrengst heffingen lokale overheden stijgt met 2,6 procent

In 2013 verwachten lokale overheden 12,5 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is een toename van 2,6 procent vergeleken met 2012. Bij de provincies is sprake van een lichte daling van de verwachte heffingsinkomsten (-0,4 procent). Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de begrotingen van de lokale overheden.
21 nov 2012 Nieuws

OZB stijgt bij veel gemeenten

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen daalt volgend jaar met 4,1 procent, maar de OZB-aanslag gaat met gemiddeld 2,7 procent omhoog. Dat blijkt uit een inventarisatie van Vereniging Eigen Huis (VEH) onder 107 gemeenten.
Getoond 21 tot 30 van 428. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.