Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Algemeen

11 tot 20 van 1440.
26 feb 2014 Nieuws

Dwangsom zwartspaarders Kredietbank Luxembourg

Rekeninghouders bij de Kredietbank Luxembourg moeten volgens een uitspraak van het gerechtshof informatie verstrekken aan de belastingdienst over hun banktegoeden. Als zij dat niet doen hangt hen een dwangsom boven het hoofd die kan oplopen tot 500.000 euro.
27 dec 2013 Nieuws

DSI: Nieuwe regels vakbekwaamheid binnen de Wet op het Financieel Toezicht

Vanaf januari 2014 gelden nieuwe regels voor het onderdeel vakbekwaamheid binnen de Wet op het Financieel Toezicht. Als u actief of passief geregistreerd bent in een of meerdere van de vier DSI Wft-registers heeft dit een aantal gevolgen. Om aan te sluiten op de nieuwe beroepskwalificaties past DSI de namen van de Wft-registers aan.
17 dec 2013 Nieuws

Fiscale behandeling aanvullend tier 1 kapitaal

Staatssecretaris Weekers van Financiën schrijft in een brief aan de Kamer over de fiscale behandeling van de verschillende vermogensinstrumenten waarvan een bank gebruik kan maken. Een van deze vermogensinstrumenten is het zogenoemde aanvullende tier 1 kapitaal. Deze vorm van door de banken uit te geven kapitaal heeft een hybride karakter; dat wil zeggen dat het zowel kenmerken van eigen vermogen als van vreemd vermogen heeft.
12 nov 2013 Nieuws

Aanscherping vakbekwaamheidseisen DSI

De DSI heeft aangekondigd haar periodieke toetsing te wijzigen. De toetsing voor beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders wordt verzwaard en aangevuld met eisen op het gebied van vaardigheden. De AFM vindt dit een goede stap in de verdere verbetering van de vakbekwaamheid van beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders. Samen met een aangescherpt sanctiebeleid, zullen deze strengere eisen leiden tot een verdere professionalisering van de beleggingsdienstverlening.
22 mei 2013 Nieuws

Fondsvermogens Nederlandse beleggingsfondsen sterk toegenomen

In het eerste kwartaal van 2013 is het fondsvermogen van de Nederlandse beleggingsinstellingen met 4,5% k-o-k* (EUR 25,2 miljard) toegenomen tot EUR 581,1 miljard, schrijft DNB in haar 'Statistisch Nieuwsbericht'. De stijging van het fondsvermogen werd met name veroorzaakt door koerswinsten op de aandelenbeleggingen. Het aantal Nederlandse beleggingsinstellingen nam toe van 1517 ultimo 2012 naar 1538 in het eerste kwartaal van 2013.
14 mei 2013 Nieuws

Probleem naam en adresgegevens Aegon Bank-site opgelost

Op 13 mei zijn de sites van Aegon Bank en Aegon Levensverzekeringen samengevoegd. Maandagochtend bleek dat klanten van Aegon Bank incidenteel de naam en adresgegevens van andere mensen te zien hebben gekregen na het inloggen op de nieuwe website.
27 mrt 2013 Nieuws

AFM niet schadevergoedingplichtig voor claim door DSB klant

Het gerechtshof Amsterdam heeft een uitspraak gedaan inzake een claim van een DSB klant die in 2008 een achtergesteld deposito bij de DSB bank had afgesloten voor € 500.000. Door het faillissement van DSB bank is zij vermoedelijk een groot deel van haar geld kwijt. In de rechtszaak stelde zij dat de AFM hier (mede) aansprakelijk voor was. Zie download voor volledige uitspraak Rechtbank.
21 jan 2013 Nieuws

Commissie Structuur Nederlandse banken start met consultatie

De Commissie Structuur Nederlandse banken start met de consultatie voor het onderzoek naar het verder terugdringen van risico’s in het Nederlandse bankwezen. De Commissie nodigt geïnteresseerden uit om te reageren op de vraag hoe de stabiliteit van de Nederlandse bankensector kan worden versterkt.
7 dec 2012 Nieuws

Eurograbber steelt 36 miljoen euro van banken

Check Point en Versafe hebben een uitgebreid rapport (zie link) over Eurograbber onthuld. Dit is een zeer geavanceerde digitale aanval op een groot aantal Europese banken waarbij de afgelopen periode meer dan 36 miljoen euro is gestolen. Er zijn in totaal 940 klanten van Nederlandse banken slachtoffer geworden van Eurograbber omdat hun computer en mobiele telefoon is besmet. Internationaal ging het om meer dan dertigduizend corporate en privé bank-accounts.
28 sep 2012 Nieuws

Gezinnen consumeren ruim 100 miljard meer dan ze uitgeven

In het DNBulletin schrijft De Nederlandse Bank dat de particuliere consumptie internationaal vergeleken achterblijft. DNB heeft een alternatieve internationale vergelijking gemaakt waar ook naar de werkelijke individuele consumptie wordt gekeken. Dan telt ook de door gezinnen genoten consumptie die via de overheid wordt gefinancierd mee.
Getoond 11 tot 20 van 1440. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.