Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Algemeen

61 tot 70 van 5131.
22 mrt 2017 Nieuws

Pensioenleeftijd werknemers in 2016 niet gestegen

Voor het eerst in tien jaar is de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan niet gestegen. In 2016 was de pensioenleeftijd 64 jaar en 5 maanden, net als in 2015. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
20 mrt 2017 Nieuws

Kamerbrief banksparen pensioen

Staatssecretaris Klijnsma informeert de Tweede Kamer over de voor- en nadelen van een bankspaarproduct met afdekking van het langlevenrisico in de tweede pijler.
17 mrt 2017 Nieuws

Kamervragen Nettopensioenproducten

Staatssecretaris J. Klijnsma reageert op Kamervragen over het artikel 'Pensioenfederatie: 'Nettopensioen is vaak loos product'.
13 mrt 2017 Nieuws

Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68 jaar

De Belastingdienst heeft in een vraag & antwoord een voorlopige aangepaste premiestaffel gegeven.

In artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst na het invoeren van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen) is bepaald dat de in artikel 18a, zesde lid, Wet LB genoemde pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd afhankelijk van de door het CBS vast te stellen ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. In artikel II, onderdeel B, van het besluit van 21 december 2016 tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen (Staatsblad 2016-549) is aangegeven dat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 zal worden verhoogd naar 68 jaar.
8 mrt 2017 Nieuws

Wet uitfasering PEB door Eerste Kamer aangenomen

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB), een novelle en overige fiscale pensioenmaatregelen. De wet treedt naar verwachting in werking per 1 april aanstaande.
3 mrt 2017 Nieuws

Kamervragen: Pensioenaftopping, Wet verbeterde premieregeling en consultatie persoonlijke pensioenproducten

Staatssecretaris Wiebes heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over toepassing van de deeltijdfactor op de aftoppingsgrens voor pensioenopbouw van werknemers met een deeltijdbaan.

Staatssecretaris Klijnsma reageerde op Kamervragen naar aanleiding van de onderzoeken van Ortec Finance en Netspar inzake aspecten van de Wet verbeterde premieregeling.

Minister Dijsselbloem heeft de Eerste Kamer antwoorden gestuurd op de vervolgvragen over de consultatie persoonlijke pensioenproducten.
1 mrt 2017 Nieuws

Wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag aan over de novelle bij het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer toegezonden.

Staatssecretaris Wiebes heeft geen signalen ontvangen dat dga's geen belangstelling hebben voor afkoop vanwege de gewijzigde rekenmethodiek in box 3.
13 feb 2017 Nieuws

Werken met een AOW

In een paper van Netspar laat men zien dat het aantal pensioengerechtigden dat doorwerkt in Nederland, nog zeer klein is. Desondanks ziet men wel een forse stijging in de arbeidsparticipatie van pensioengerechtigden. In de toekomst zou deze groep dus substantieel kunnen worden.
13 feb 2017 Nieuws

Kamerbrief Pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris E. Wiebes gaat in een Kamerbrief nader in wat het verschil is tussen een bepaald elders verzekerd deel en een onbepaald elders verzekerd deel bij pensioen in eigen beheer.
8 feb 2017 Nieuws

Verzamelwet pensioenen 2017

De Verzamelwet pensioenen 2017 beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving.
De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 juli 2017. Met de wijzigingen opgenomen in dit wetsvoorstel worden verbeteringen in de pensioenwetgeving bewerkstelligd die meer duidelijkheid scheppen voor deelnemers en pensioenuitvoerders.
Getoond 61 tot 70 van 5131. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.