Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Algemeen

5091 tot 5100 van 5176.
1 dec 2004 Nieuws

AXA in de markt voor overname Winterthur en DBV

AXA is kandidaat om Winterthur en DBV over te nemen van Credit Suisse. De Zwitserse verzekeraar geeft volgens AM volgende week uitsluitsel over de verkoop van haar dochterbedrijven.
30 nov 2004 Nieuws

NMa publiceert consultatiedocument tussenpersonen verzekeringen

De concurrentie in de markt van assurantietussenpersonen verloopt niet optimaal. Dit is de voorlopige conclusie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in haar consultatiedocument over het verkoopkanaal voor verzekeringsproducten. De beperkte concurrentie lijkt enerzijds het gevolg van de sterke prikkels die verzekeraars geven aan tussenpersonen in de vorm van provisies, bonussen, financiering en productieverplichtingen. Anderzijds vertonen de consumenten een beperkt zoek- en switchgedrag. Dit komt door beperkte transparantie over de aanwezige banden tussen verzekeraars en tussenpersonen, de complexiteit van de financiële producten, het provisiestelsel en de overstapkosten. De dubbelrol van de intermediair, enerzijds als adviseur, anderzijds als degene met een financieel belang bij de transactie, kan leiden tot niet-objectieve advisering. Hiernaar zal de NMa samen met het Centraal Planbureau (CPB) aanvullend onderzoek doen.
30 nov 2004 Nieuws

D&O voorziet afschaffing afsluitprovisie

Afgelopen week werd bekend dat ook NVA en NBVA instemmen met de mogelijke afschaffing van afsluitprovisie. Daaruit concludeert Bureau D&O dat voor minister Zalm de weg vrij is om de komende weken te komen met nadere maatregelen op dit punt.
30 nov 2004 Nieuws

Eén landelijk exameninstituut

De SEA wil volgens VVP komen tot één landelijk exameninstituut financiële dienstverlening.
30 nov 2004 Nieuws

Examinering B-examens tot 1 juli 2007

De SEA heeft in het kader van een overgangsperiode met betrekking tot de Wfd toestemming gekregen van het ministerie van Financiën om tot 1 juli 2007 de deelexamens B af te nemen. De in de periode 2005 – 2007 behaalde diploma’s Assurantiebemiddeling B worden erkend als diploma’s behaald onder het WABB-regime en geven vrijstelling voor de Wfd-modules Verzekeringen Leven en Verzekeringen Schade.
29 nov 2004 Nieuws

Financieel dienstverleners werken nauwelijks grensoverschrijdend in Europa

Consumenten kopen nauwelijks financiële producten in het buitenland. Dat blijkt volgens het Verbond van Verzekeraars uit een peiling van de Europese Commissie in vijftien lidstaten medio dit jaar. Geen enkele respondent verwacht dat hij de komende vijf jaar meer dan 10% van zijn financiële producten grensoverschrijdend zal kopen.
28 nov 2004 Nieuws

CPB: economie kan komende decennia flink groeien

Ook in de komende decennia zal de Nederlandse economie blijven groeien, maar het is onzeker hoe groot de groei zal zijn. Deze kan variëren van 30 tot 120 %. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een rapport, waarin de mogelijke ontwikkelingen van de Nederlandse economie geschetst worden langs vier scenario's.
26 nov 2004 Nieuws

Leads van Verzekeringen-Online blijven onopgevolgd

Verzekeringen-Online genereert volgens eigen zeggen goede leads, maar de belangstelling ervoor is gering, aldus VVP Online. De offerteaanvragen voor een lijfrentegesprek brengen maar vier à vijf euro op. Voor 336 offerteaanvragen heeft Verzekeringen-Online helemaal geen geïnteresseerde tussenpersoon kunnen vinden.
26 nov 2004 Nieuws

Master Verzekeringskunde van start

De masteropleiding Verzekeringskunde is medio november van start gegaan aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Voor de module Verzekeringstechniek hebben zich negen studenten aangemeld. Daarnaast volgen veertien studenten de module Verzekeringsrecht.
25 nov 2004 Nieuws

Vakbonden verwachten sterkere daling koopkracht in 2005

De koopkracht daalt volgend jaar veel harder dan de 1 procent waar het kabinet van uitgaat. Dat heeft vakcentrale FNV woensdag gezegd. Volgens vakbond De Unie is de gemiddelde afname zelfs het dubbele, ofwel 2 procent. Met name de stijgende ziektekostenpremies en de hogere olieprijs zijn debet daaraan.
Getoond 5091 tot 5100 van 5176. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.