Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
81 tot 90 van 5171.
14 jun 2017 Nieuws

Verzamelwet pensioenen 2017

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake de Verzamelwet pensioenen 2017 en de bijbehorende nota van wijziging toegezonden.
15 mei 2017 Nieuws

Oplossing voor mensen met klein pensioen

In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Door deze te bundelen, krijgen die kleine pensioenen een echte pensioenbestemming. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma.
5 mei 2017 Nieuws

Van uitkeringsovereenkomst naar PPR

In een paper van Netspar wordt ingegaan op de herziening van het pensioenstelsel: de overgang van een uitkeringsovereenkomst naar een persoonlijk pensioen met risicodeling. Wat moet er gebeuren als een pensioenfonds het verzoek krijgt van sociale partners om een persoonlijk pensioen met risicodeling (een nieuw pensioencontract) uit te voeren?
4 mei 2017 Nieuws

Nieuwe versie 'Informatieformulier' uitfasering PEB

De Belastingdienst heeft het formulier aangepast op grond van onze bevindingen bij het verwerken van de binnengekomen formulieren en de reacties van belastingplichtigen en hun adviseurs.
18 apr 2017 Nieuws

Kamervragen Toezegging Pensioen in Eigen Beheer

Staatssecretaris Wiebes beantwoordde vragen van de Eerste Kamer over Pensioen in Eigen Beheer. De Belastingdienst heeft (ook) 2 nieuwe vragen en antwoorden gepubliceerd.
11 apr 2017 Nieuws

Prijsgeven PEB: Informatieplicht en instemming partner

De Belastingdienst heeft opnieuw een vraag en antwoord gepubliceerd.

Vraag
Welke informatie moet worden verstrekt en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zonder heffing van loonheffingen en revisierente gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid van prijsgeven van in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken, als bedoeld in artikel 38n, tweede lid, Wet LB?
10 apr 2017 Nieuws

Kamerbrief fusies bedrijfstakpensioenfondsen

Staatssecretaris Klijnsma informeerde de Tweede Kamer over de stand van zaken inzake fusies van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijk afgescheiden vermogens.
7 apr 2017 Nieuws

Vragen en antwoorden afkoop pensioen eigen beheer

Download: Beschikbaar vanaf Basic abonnement
De belastingdienst heeft maar liefst 19 vragen en antwoorden beantwoord over afkoop pensioen eigen beheer.
7 apr 2017 Nieuws

Kamervragen korten nabestaandenpensioen op IOW-uitkering

Minister Asscher heeft de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over "het korten van nabestaandenpensioen op de IOW-uitkering” toegezonden.
6 apr 2017 Nieuws

Verbond roept Europese Commissie op UFR later te herzien

Het Verbond heeft kennisgenomen van het voornemen van EIOPA om de berekeningswijze - en daarmee de hoogte van de Ultimate Forward Rate (UFR) - aan te passen. Het Verbond roept de Europese Commissie op de door EIOPA voorgestelde aanpassing van de UFR niet op korte termijn door te voeren, maar te wachten tot de volledige herziening van Solvency II. Het Verbond sluit zich aan bij eerdere oproepen van het Europees Parlement en de Europese Commissie richting EIOPA om de UFR niet in isolatie te herzien.
Getoond 81 tot 90 van 5171. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.