Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
81 tot 90 van 5132.
27 dec 2016 Nieuws

Welke ingangsdatum geldt voor overige fiscale pensioenmaatregelen?

Het wetsvoorstel voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer is uitgesteld. Hierdoor treden de maatregelen van het wetsvoorstel niet op 1 januari 2017 in werking. Betekent dit dat vanaf 1 januari 2017 ook geen gebruik kan worden gemaakt van de in het wetsvoorstel voorgestelde overige fiscale pensioenmaatregelen en van de wijzigingen inzake het opnemen van beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieders voor lijfrenteproducten?
23 dec 2016 Nieuws

AFM Leidraad Wet verbeterde premieregeling

Op 1 september 2016 is de ‘Wet verbeterde premieregeling’ (Wvp) in werking getreden. Deze wet introduceert voor een deelnemer aan een premieovereenkomst een keuzemogelijkheid tussen een vastgestelde of een variabele pensioenuitkering. Naar aanleiding van de Wvp is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in gesprek getreden met een aantal pensioenuitvoerders dat naar verwachting een variabel uitkeringsproduct gaat aanbieden.
22 dec 2016 Nieuws

AFM en DNB ronden pensioenonderzoek Financiële Opzet en Informatie af

Pensioenfondsen kunnen hun deelnemers nog beter informeren over de op middellange termijn verwachte kortingen en indexaties. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben uitgevoerd bij 137 pensioenfondsen.
22 dec 2016 Nieuws

Kamerbrief en internetconsultatie over wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer geinformeerd over het tijdpad van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen, de pensioenopbouw bij doorwerken na pensioen, het onderzoek naar de witte vlek op pensioen-gebied, de uniformering van de partnerdefinitie en de nadere uitwerking van de transitie rond de afschaffing van de doorsnee-systematiek.
Daarnaast is er een internetconsulatie opgestart. Daarnaast zijn in een tweetal documenten Kamervragen beantwoord en wordt in een Kamerbrief ingegaan op grensoverschrijdende pensioenregelingen.
20 dec 2016 Nieuws

Analyse Hoge Raad arrest inzake DB-pensioenregeling

Staatssecretaris E. Wiebes schrijft in een Kamerbrief een analyse over het arrest van de Hoge Raad over de btw-behandeling van vermogensbeheersdiensten voor pensioenfondsen.
16 dec 2016 Nieuws

Impact overstap van vaste mix op lifecycle mix

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel verbeterde premieregeling in de Eerste Kamer zijn vragen gesteld over de financiële gevolgen van een overstap op een lifecycle beleggingsmix voor deelnemers die reeds geruime tijd deelnemen aan een beschikbare premieregeling waarin een vaste beleggingsmix wordt gehanteerd. Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek naar deze gevolgen.
13 dec 2016 Nieuws

SVB moet AOW'ers in buitenland informeren

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet mensen die in het buitenland wonen en in de toekomst recht hebben op AOW, informeren over de verhoging van de AOW-leeftijd. Dit concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na onderzoek. De SVB gaat er nu van uit dat deze groep zichzelf op de hoogte houdt van wat er in Nederland op dit gebied speelt. Dat blijkt niet altijd het geval, waardoor mensen die in het buitenland wonen zich niet kunnen voorbereiden op de financiële gevolgen.
12 dec 2016 Nieuws

AOW-franchises 2017

De vanaf 1 januari 2017 geldende bedragen van de AOW-franchises voor de toepassing van artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (vanaf 1 januari 2017 omgenummerd naar artikel 18a, zevende lid, Wet LB), de AOW-bedragen van artikel 10aa van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) en het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB zijn op basis van de nu bekende gegevens voorlopig vastgesteld. Voor alle bedragen geldt uitdrukkelijk het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in of op basis van wet- en regelgeving.
5 dec 2016 Nieuws

Rapportage vergelijking rekenmethodieken pensioenuitkomsten

De wet pensioencommunicatie schrijft voor dat pensioenuitvoerders voor hun deelnemers het te bereiken pensioen in drie bedragen inzichtelijk maken, gebaseerd op een optimistisch, verwacht en pessimistisch economisch scenario. De bedragen moeten rekening houden met de verwachte inflatie en prijsindexatie.
5 dec 2016 Nieuws

Pensioenknip half jaar langer mogelijk

Mensen met een pensioen in de vorm van een premie- of kapitaalregeling kunnen nog tot 1 juli 2017 een tijdelijke uitkering voor maximaal twee jaar aankopen. De regeling Pensioenknip wordt door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een half jaar verlengd.
Getoond 81 tot 90 van 5132. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.