Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
5081 tot 5090 van 5171.
2 dec 2004 Nieuws

Verbond ontkent prijsafspraken

Directeur Eric Fischer van het Verbond van Verzekeraars ontkent volgens Het Financieele Dagblad dat verzekeraars gebruikmaken van verboden afspraken over provisies voor tussenpersonen voor het bemiddelen in schadepolissen.
2 dec 2004 Nieuws

"Veel bedrijven laten mogelijkheden internet onbenut"

De meeste organisaties benutten het internet nog niet volledig en behalen er ook nauwelijks financieel voordeel mee. Dat blijkt volgens Emerce uit een rapport van Jonker Advies en Explainer DC. Het onderzoek is gebaseerd op de ervaring en mening van 241 directieleden en managers van Nederlandse organisaties.
2 dec 2004 Nieuws

Lichte stijging aantal vacatures

In het derde kwartaal van 2004 is het aantal vacatures licht gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Eind september 2004 stonden, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 125 duizend vacatures open. Dit zijn er 3 duizend meer dan een kwartaal eerder.
1 dec 2004 Nieuws

VerzekeringsBarometer 2004: Internet steeds belangrijker distributiekanaal

Het internet wordt een steeds belangrijker kanaal voor verkoop van financiële producten. Alleen op hypotheekgebied heeft het intermediair zijn positie de afgelopen periode kunnen versterken, op vrijwel alle andere terreinen wint het internet snel terrein.
1 dec 2004 Nieuws

FD: Verzekeraars hanteren verboden prijsadvies

Verzekeraars maken zich nog steeds schuldig aan verboden prijsafspraken. Dat is de conclusie die Het Financieele Dagblad trekt uit het consultatiedocument dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gisteren openbaar maakte.
1 dec 2004 Nieuws

AXA in de markt voor overname Winterthur en DBV

AXA is kandidaat om Winterthur en DBV over te nemen van Credit Suisse. De Zwitserse verzekeraar geeft volgens AM volgende week uitsluitsel over de verkoop van haar dochterbedrijven.
30 nov 2004 Nieuws

NMa publiceert consultatiedocument tussenpersonen verzekeringen

De concurrentie in de markt van assurantietussenpersonen verloopt niet optimaal. Dit is de voorlopige conclusie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in haar consultatiedocument over het verkoopkanaal voor verzekeringsproducten. De beperkte concurrentie lijkt enerzijds het gevolg van de sterke prikkels die verzekeraars geven aan tussenpersonen in de vorm van provisies, bonussen, financiering en productieverplichtingen. Anderzijds vertonen de consumenten een beperkt zoek- en switchgedrag. Dit komt door beperkte transparantie over de aanwezige banden tussen verzekeraars en tussenpersonen, de complexiteit van de financiële producten, het provisiestelsel en de overstapkosten. De dubbelrol van de intermediair, enerzijds als adviseur, anderzijds als degene met een financieel belang bij de transactie, kan leiden tot niet-objectieve advisering. Hiernaar zal de NMa samen met het Centraal Planbureau (CPB) aanvullend onderzoek doen.
30 nov 2004 Nieuws

D&O voorziet afschaffing afsluitprovisie

Afgelopen week werd bekend dat ook NVA en NBVA instemmen met de mogelijke afschaffing van afsluitprovisie. Daaruit concludeert Bureau D&O dat voor minister Zalm de weg vrij is om de komende weken te komen met nadere maatregelen op dit punt.
30 nov 2004 Nieuws

Eén landelijk exameninstituut

De SEA wil volgens VVP komen tot één landelijk exameninstituut financiële dienstverlening.
30 nov 2004 Nieuws

Examinering B-examens tot 1 juli 2007

De SEA heeft in het kader van een overgangsperiode met betrekking tot de Wfd toestemming gekregen van het ministerie van Financiën om tot 1 juli 2007 de deelexamens B af te nemen. De in de periode 2005 – 2007 behaalde diploma’s Assurantiebemiddeling B worden erkend als diploma’s behaald onder het WABB-regime en geven vrijstelling voor de Wfd-modules Verzekeringen Leven en Verzekeringen Schade.
Getoond 5081 tot 5090 van 5171. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.