Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
8211 tot 8220 van 8594.
16 mrt 2005 Nieuws

Rabobank en SNS introduceren hypotheek met rentevrije periode

Rabobank en SNS Bank hebben tegelijkertijd een hypotheek geïntroduceerd met een rentevrije startperiode. Beide banken zeggen volgens De Financiële Telegraaf afzonderlijk deze hypotheekvariant te hebben ontwikkeld. Friesland Bank kwam het afgelopen weekend als eerste met dit nieuwe wapen in de hypotheekstrijd.
16 mrt 2005 Helpdesk

Gescheiden vrouw met kinderen jongste 10 jaar, hertrouwt.

Gescheiden vrouw met kinderen jongste 10 jaar, hertrouwt. Nieuwe echtgenoot overlijdt. Heeft mevrouw recht op ANW uitkering en halfwezenuitkering.
8 sep 2016 Helpdesk

Klant heeft een nieuw huis gekocht in 2003 en is daar per 1 mei gaan wonen.

Klant heeft een nieuw huis gekocht in 2003 en is daar per 1 mei gaan wonen. Doordat de verkoop van het 1e huis niet wilde vlotten is besloten om de 2e leegstaande woning geheel te verhuren in de laatste 6 maanden van 2003. Dus aanleiding is niet direct het aanhouden van een beleggingspand, maar eerder het tijdelijk minimaliseren van kosten. Mij lijkt dat de waarde van de 2e woning in box 3 valt. Tevens lijkt de tijdelijke verhuurregeling verhuur of ter beschikking stelling niet van toepassing : er is immers sprake van een eigen woning als feitelijk hoofdverblijf. Er zijn diverse lezingen over welke waarde gehanteerd dient te worden: - Elsevier Belastingalmanak 2004: blz 147 punt 6.7.1.1 :“Bij de waardering van verhuurde of verpachte woningen zal rekening gehouden moeten worden met de condities waartegen de huur plaatsvindt”. “Onder de werking van de vermogensbelasting kon in het algemeen als vuistregel 50 á 60% van de waarde als vrij te aanvaarden object worden aangehouden “. Blz 147 punt 6.7.1.3 : “Bij verhuur kan sprake zijn van een waardedrukkend effect”. - Een administratiekantoor hanteert de stelling: WOZ waarde x 120 % werd geaccepteerd door fiscus - Een andere lezing van de belastingtelefoon na 38 minuten pas de “juiste” persoon aan de lijn die 3 keer dient te verleggen: “gemiddelde economische waarde” zonder aan te geven in hoeverre er een waardedrukkend effect bestaat op die economische waarde. Vragen: - Valt de waarde in box 3 of is toch de tijdelijke verhuur van toepassing bijzonder huuropbrengstforfait - In hoeverre is de uitspraak van Elsevier steekhoudend, waarbij wordt gerefereerd aan het vorige belastingstelsel blijkens het woord vermogensbelasting ? - Welke waarde dient gehanteerd te worden, indien box 3 van toepassing is ? -Bestaat hierover jurisprudentie en zo ja waar kan ik die vinden ?
15 mrt 2005 Nieuws

Laagste huurstijging in jaren

Huurders gaan dit jaar gemiddeld 1,8 procent meer betalen. Dat heeft minister Dekker van VROM dinsdag geschreven aan gemeenten en woningcorporaties. Dat zou de laagste huurverhoging in jaren zijn. Vanaf 1995 is de gemiddelde huurstijging niet onder de 2,5 procent uitgekomen. Afgelopen jaar waren Nederlanders 2,9 procent meer kwijt aan de huur, het jaar daarvoor was dat 3,1 procent.
15 mrt 2005 Helpdesk

Een klant sluit een hypothecaire geldlening volledig in box 3.

Een klant sluit een hypothecaire geldlening volledig in box 3. De hypotheekrente over de afsluitprovisie is niet aftrekbaar. Is de afsluitprovisie zelf éénmalig aftrekbaar.
11 mrt 2005 Nieuws

ECB: Hogere rente risico voor huisbezitters met hoge hypotheek

Woningeigenaren kunnen in financiële problemen komen als de rente wordt verhoogd. In zijn maandbericht waarschuwt de Europese Centrale Bank (ECB) voor de hogere hypotheeklasten.
11 mrt 2005 Nieuws

ECB: Hogere rente risico voor huisbezitters met hoge hypotheek

Woningeigenaren kunnen in financiële problemen komen als de rente wordt verhoogd. In zijn maandbericht waarschuwt de Europese Centrale Bank (ECB) voor de hogere hypotheeklasten.
11 mrt 2005 Nieuws

Nieuw plan voor ‘rechtvaardiger’ hypotheekrenteaftrek

Prominent fiscalist Leo Stevens, die nauw betrokken is bij de belastingherzieningen, heeft een nieuw plan gepresenteerd voor de hypotheekrenteaftrek. De huidige regeling, waarbij iedereen met een eigen huis recht heeft op belastingaftrek, zou volgens het Financieele Dagblad plaats moeten maken voor een fiscale vrijstelling tot maximaal 450.000 euro voor het eigen huis.
11 mrt 2005 Nieuws

Nieuw plan voor ‘rechtvaardiger’ hypotheekrenteaftrek

Prominent fiscalist Leo Stevens, die nauw betrokken is bij de belastingherzieningen, heeft een nieuw plan gepresenteerd voor de hypotheekrenteaftrek. De huidige regeling, waarbij iedereen met een eigen huis recht heeft op belastingaftrek, zou volgens het Financieele Dagblad plaats moeten maken voor een fiscale vrijstelling tot maximaal 450.000 euro voor het eigen huis.
10 mrt 2005 Helpdesk

Klant heeft in 2003 koopcontract voor nieuwbouwwoning getekend.

Klant heeft in 2003 koopcontract voor nieuwbouwwoning getekend. Is hiervoor gepasseerd in jan 2004. Huidige woning is in 2005 verkocht. In plaats van de overwaarde te gebruiken om het overbruggingskrediet in de hypotheek voor de nieuwbouwwoning in te lossen, wordt de overwaarde gebruikt voor een lening aan broer om de huidige woning te kopen. Kortom, klant A koopt nieuwbouwwoning en laat overbrugging omzetten in hypotheek. Klant B koopt zijn huidige woning en leent een gedeelte van de koopsom bij Klant A. Deze gebuikt de overwaarde hiervoor. Is voor beide de hypotheekrente volledig aftrekbaar?
Getoond 8211 tot 8220 van 8594. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.