Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2241 tot 2250 van 2350.
3 jan 2005 Nieuws

Ouderschapsverlof vanaf 2006 fiscaal aantrekkelijker

Het opnemen van ouderschapsverlof levert vanaf 2006 belastingvoordeel op. In dat jaar mogen werknemers die ouderschapsverlof opnemen 50% van het wettelijk minimumloon aftrekken van hun belastbaar inkomen. Het uiteindelijke belastingvoordeel varieert, afhankelijk van het aantal uren dat de werknemer werkt en het belastingtarief dat hij betaalt, van enkele tientjes tot ongeveer 250 euro per maand.
31 dec 2004 Nieuws

Veel geluk en succes in 2005!

Fintool.nl wenst u een gelukkig en succesvol 2005.
30 dec 2004 Nieuws

Thuiswerken slaat nog steeds niet echt aan

Er wordt in Nederland wel meer thuisgewerkt dan vijf jaar geleden, maar er is nog geen sprake van een doorbraak. Uit onderzoek van adviesbureau Ernst & Young onder zeshonderd directeuren in het bedrijfsleven en bij de overheid blijkt dat momenteel vier op de tien managers gedeeltelijk vanuit huis werken. Dit is ongeveer hetzelfde aantal als bij soortgelijk onderzoek in februari, toen echter een sterke groei was verwacht.
21 jan 2005 Nieuws

Spaarloon in 2005

Vanaf 1 januari 2005 is de spaarloonregeling alleen van toepassing indien de werknemer op 1 januari al in dienst was. Bij indiensttreding op een later tijdstip in het jaar is deelname uitgesloten voor dat jaar. Ook mag de spaarloonregeling vanaf 1 januari 2005 voor iedere werknemer slechts één keer worden toegepast. Dit in tegenstelling tot de regeling zoals die tot en met 2004 luidde, namelijk dat de spaarloonregeling per dienstbetrekking kon worden geëffectueerd. Een werkgever mag een werknemer slechts laten deelnemen aan de spaarloonregeling indien de loonheffingskorting wordt toegepast.
29 dec 2004 Nieuws

Besluit belastingheffing over geschenken aan niet-werknemers aangepast

De Staatssecretaris van Financiën had op 19 oktober 2004 een besluit gepubliceerd over de belastingheffing over geschenken die worden gedaan aan ondernemers, zogeheten resultaatgenieters en werknemers van derden.
8 mei 2007 Nieuws

Belastingaangifte niet makkelijker geworden

Het is moeilijker geworden om het werkelijke pensioentekort te repareren in de derde pijler, het ‘boxenstelsel’ is niet zo eenvoudig en de ‘factor A’ geeft nog onvoldoende duidelijkheid. Dat zijn Volgens het Verbond van Verzekeraars de belangrijkste conclusies uit een evaluatie van de Belastingherziening 2001 onder levensverzekeraars.
27 dec 2004 Nieuws

Belastingwijzigingen 2005

Het Ministerie van Financiën heeft onlangs de nieuwe belastingcijfers voor het jaar 2005 met onder meer nieuwe tarieven, schijflengtes, heffingskortingen en aftrekposten bekendgemaakt.
24 dec 2004 Nieuws

Overzicht vermindering administratieve lasten in 2005

Een belangrijk doel van dit kabinet is het verminderen van de administratieve lasten voor bedrijven. Een aantal maatregelen is al van kracht, andere treden rond 1 januari 2005 in werking.
22 dec 2004 Nieuws

Bij gelijkblijvend brutosalaris daalt het nettoloon

De nettolonen gaan volgend omlaag bij een gelijkblijvend brutosalaris. Vooral werknemers met een maandsalaris tussen de 2000 en 2500 euro merken het in hun portemonnee: zij verliezen tussen de ruim 8 en 14 euro (0,56 tot 0,84 procent) per maand.
22 dec 2004 Nieuws

Belastingcijfers 2005 voor werkgevers en werknemers

Het Ministerie van Financiën heeft op 17 december 2004 de nieuwe belastingcijfers voor het jaar 2005 bekendgemaakt. Voor zover de nieuwe belastingcijfers niet zijn bepaald door wetswijzigingen zoals het jaarlijkse Belastingplan, zijn deze aangepast met een inflatiecorrectie van 1,4%.
Getoond 2241 tot 2250 van 2350. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.