Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2241 tot 2250 van 2392.
9 feb 2005 Nieuws

Te laat opgelegde verzuimboete telt niet mee bij latere verzuimen

De belastinginspecteur kan een verzuimboete opleggen bij een verzuim van een fiscale verplichting, zoals bijvoorbeeld wegens het te laat betalen van een belastingaanslag respectievelijk het te laat betalen op aangifte (zoals bij omzetbelasting).
8 feb 2005 Nieuws

Zalm voorstander van vlaktaks

Zalm heeft na de wekelijkse ministerraad van vrijdag aangegeven dat hij de gedachten over invoering van één belastingtarief voor iedereen interessant vindt. Burgemeester Dales lanceerde vorige week (opnieuw) het voorstel voor de zogeheten vlaktaks.
8 feb 2005 Nieuws

Eigen schatting bepaalt of zelfstandige ziekenfondsverzekerd is

Een startende ondernemer moet in zijn eerste jaar (totdat in 2006 het basisstelsel wordt ingevoerd) bepalen of hij zich ziekenfonds of particulier moet verzekeren. De rechter heeft onlangs beslist dat het tijdstip waarop de zelfstandige zijn inkomen inschat, bepalend is voor de keuze.
16 feb 2005 Nieuws

Spaarloon deblokkeren voor kinderopvang

Om een gedeelte van de kinderopvangkosten te dekken, mag een werknemer met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005 ook zijn spaarloon gebruiken.
4 feb 2005 Nieuws

Belastingbezwaar geldt tot 1 april nog als uitstel van betaling

Vanaf 1 januari 2005 beschouwt de Belastingdienst een ingediend bezwaarschrift tegen een belastingaanslag niet langer automatisch als een verzoek om uitstel van betaling. Wie uitstel van betaling wil, moet daar expliciet in het bezwaar om verzoeken en zijn bezwaar met cijfers onderbouwen. Bovendien geldt het uitstel van betaling vervolgens alleen voor het bestreden gedeelte van de aanslag.
3 feb 2005 Nieuws

Webwereld: moeilijkheden bij digitale belastingaangifte

Ondernemers zijn in de afgelopen tijd geconfronteerd met storingen bij de digitale aangifte. Een groot aantal ondernemers dat elektronisch aangifte probeert te doen, krijgt veelvuldig foutmeldingen. De fout ligt volgens Webwereld bij het systeem van de Belastingdienst.
2 feb 2005 Nieuws

Belastingschulden en box 3-vermogen

Voor de bepaling van de rendementsgrondslag in box 3 op 1 januari en 31 december mogen belastingschulden niet in aanmerking nemen. Hierop heeft de staatssecretaris volgens Fiscaal Rendement onlangs een uitzondering bekend gemaakt. Dat geldt wel alleen als de belastingplichtige vóór 1 oktober van het jaar om een voorlopige aanslag heeft verzocht bij de belastinginspecteur.
2 feb 2005 Nieuws

Eerste Kamer akkoord met samenwerking UWV en Belastingdienst

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de samenwerking tussen het UWV en de Belastingdienst. Het betekent dat de heffing van de premies voor de werknemersverzekeringen overgaat van het UWV naar de Belastingdienst.
2 feb 2005 Nieuws

Tijdstip toewijzing investering privé of zakelijk

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs in een besluit aangegeven op welk tijdstip een ondernemer-natuurlijk persoon uiterlijk een keuze moet maken om een investeringsgoed geheel of gedeeltelijk tot zijn bedrijfsvermogen te rekenen of geheel in zijn privé-vermogen op te nemen.
31 jan 2005 Nieuws

Verkoopvoorwaarden van invloed op hypotheekrenteaftrek

Woningbouwcorporaties verkopen in toenemende mate woningen aan voormalige huurders. Vaak geschiedt die verkoop onder voorwaarde. De verkoopprijs is meestal lager dan de marktwaarde, maar een gedeelte van de winst die de voormalige huurder bij verkoop van de woning behaalt, moet dan weer terugvloeien naar de corporatie.
Getoond 2241 tot 2250 van 2392. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.