Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
41 tot 50 van 2923.
13 nov 2017 Nieuws

Monitor arbeidsmarkt, oktober 2017

De Monitor Arbeidsmarkt van oktober 2017 is beschikbaar. Deze monitor wordt twee maal per jaar opgesteld (in april en oktober). De monitor geeft - net als de eerdere monitors - de laatste stand van zaken weer ten aanzien van werkgelegenheid en de werkloosheid, inkomenswaarborg en re-integratie.
8 nov 2017 Nieuws

Organisaties hoeven geen melding van verwerking gegevens meer te doen

Met ingang van 6 november 2017 hoeven organisaties in de praktijk geen melding meer te doen als zij persoonsgegevens verwerken. Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met de AVG vervalt de meldplicht.
8 nov 2017 Nieuws

Uitspraak Tuchtraad Communicatie wijziging

Een uitvaartverzekeraar heeft een wijziging aangebracht in de methode voor het berekenen van de kosten die bij aankoop en het premievrij maken in rekening worden gebracht. Zij heeft in haar generieke melding de indruk gewekt dat de wijzigingen voor haar verzekeringnemers slechts verbeteringen inhielden, en in elk geval hun aanspraken niet zouden verminderen. Deze indruk was onjuist.
28 nov 2017 Nieuws

Vijfde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2018

Middels een wijziging wordt een mogelijke discussie de kop ingedrukt omtrent het moment van betalen van het wettelijk minimumloon.
6 nov 2017 Nieuws

Nieuw handboek keurmerknormen

Er is een nieuw handboek keurmerknormen beschikbaar. Het nieuwe handboek geldt vanaf 1 januari 2018. Het nieuwe handboek is ten opzichte van het huidige handboek grondig herzien. Er is een duidelijk verschil in enerzijds de normen die worden getoetst bij nieuwe keurmerkhouders om het Keurmerk toe te kennen en anderzijds het beoordelen van bestaande keurmerkhouders met thema-onderzoeken.
6 nov 2017 Nieuws

Brochure MKB Nederland over de vernieuwde Arbowet

Gezond en veilig werken draagt bij aan een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Sinds 1 juli 2017 is daarom de Arbeidsomstandighedenwet vernieuwd. MKB Nederland heeft de wijzigingen op een rij gezet in de Praktijkinfo over de vernieuwde Arbowet.
31 okt 2017 Nieuws

'Breder aanbod:scherpere prijs'

De impact van kanaalkeuze op de totaalkosten van de hypotheek
In een rapport dat is opgesteld door Moneyview, maar waarop staat dat het eigendom is van Knab Advies & Bemiddeling NV wordt de volgende vraag gesteld: "Wat is de impact van de verscheidenheid van kanalen, advies-/bemiddelings-/distributiekosten en assortimentssamenstelling op de totaalprijs van een hypotheek."
27 okt 2017 Nieuws

Verzamelwet SZW 2018: Vierde Nota van Wijziging

Aan de Tweede Kamer is de vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) toegezonden.
27 okt 2017 Nieuws

Werken met flextensie

Flextensie is een constructie waarbij mensen tijdelijk werken met behoud van uitkering en in aanvulling op hun uitkering een premie ontvangen voor het verrichte werk.
15 nov 2017 Nieuws

Veelgestelde vragen en antwoorden PSD2

Er komt meer ruimte voor nieuwe innovatieve betaaldiensten in Nederland. Dat is het gevolg van nieuwe Europese wetgeving die door minister Dijsselbloem en minister Blok is omgezet in een Nederlands wetsvoorstel, dat is ingediend bij de Tweede Kamer.

Als download is er een document beschikbaar met veelgestelde vragen en antwoorden bij de vertraging van de implementatie van PSD2 in Nederlandse wetgeving.
Getoond 41 tot 50 van 2923. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.