Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2931 tot 2940 van 3088.
6 jul 2006 Nieuws

Ook ambtenaren hebben weinig trek in levensloop

Ongeveer zes procent van de werknemers bij de overheid neemt op dit moment deel aan de levensloopregeling. Nog eens zeven procent is van plan om dit jaar of volgend jaar deel te gaan nemen. Overheidswerknemers willen de regeling vooral benutten om eerder te stoppen met werken. De spaarloonregeling blijft echter favoriet, zo blijkt uit een peiling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
3 jul 2006 Nieuws

‘Verzekeraars willen prepensioengelden niet in levensloop stoppen’

Verzekeraars weigeren mee te werken aan het overhevelen van prepensioentegoeden naar de levensloopregeling. Volgens Het Financieele Dagblad willen de verzekeraars op die manier hun langetermijnbeleggingen beschermen. Desgevraagd laten verzekeraars, het Verbond van Verzekeraars, vakbonden en werkgeversorganisaties weten dat zij niet op de hoogte zijn van eventuele weigerachtigheid.
30 jun 2006 Nieuws

Extra tijd voor administratie spaarloon

Vanaf 2006 kunnen werknemers jaarlijks kiezen aan welke regeling ze willen deelnemen: spaarloon of levensloop. Een werknemer die in 2006 spaarloon heeft gespaard, heeft tot 1 juli 2006 de mogelijkheid om die keuze te herzien. De stortingen in de spaarloonregeling die in 2006 tot die datum hebben plaatsgevonden, moeten in dat geval vóór 1 juli door de bank zijn teruggestort naar de werkgever.
23 jun 2006 Nieuws

Premie WAO-gatverzekering naar werknemers

Werknemers en werkgevers krijgen ten minste 1,6 miljard euro terug aan te veel betaalde WAO-gatpremies. Het hangt van de bedrijfstak af of de teveel betaalde premie aan de werknemers wordt uitgekeerd of dat voor het bedrag een nieuwe WIA-gatverzekering wordt afgesloten.
23 jun 2006 Nieuws

‘Overheden modderen door met levensloopregeling’

Overheden proberen tegen beter weten in de levensloopregeling aan hun ambtenaren te slijten. Vooral de provincies willen perse een succes te maken van de levensloopregeling, aldus Binnenlands Bestuur.
22 jun 2006 Nieuws

Methode om ziekteverzuim te voorspellen

ABN Amro heeft samen met de Universiteit Maastricht een methode ontwikkeld waarmee de bank nauwkeurig kan voorspellen of medewerkers veel risico lopen door ziekte langdurig uit te vallen.
20 jun 2006 Nieuws

Lonen in CAO`s stijgen in 2006 met 1,7 procent

De gemiddelde contractloonstijging in 2006 bedraagt 1,7 procent (op jaarbasis). Verder hebben in de eerste helft van dit jaar 79 van de 114 onderzochte collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) afspraken over de levensloopregeling. Dat meldt minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.
20 jun 2006 Nieuws

Interpolis verwijst door naar schuldhulpverlening

Interpolis gaat de gemeente Tilburg helpen om mensen met problematische schulden op te sporen en door te verwijzen naar hulpverleners. De verzekeraar laat bij werkgevers die een verzuimverzekering hebben afgesloten zijn bedrijfsartsen opletten of mensen gezondheidsklachten hebben die zijn veroorzaakt door schulden. Als dat zo is, worden ze door de arts doorverwezen naar het bureau schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg.
20 jun 2006 Nieuws

‘Spaarloon verdwijnt bij volgend kabinet’

De spaarloonregeling zal in de volgende kabinetsperiode verdwijnen. Dat voorspelt CDA-kamerlid Gerda Verburg en ook PvdA-kamerlid Jet Bussemaker voelt daar wel voor. De spaarloonregeling zou op moeten gaan in de levensloopregeling.
14 jun 2006 Nieuws

Werkgever verplicht tot bijdrage opvang

Werkgevers worden wettelijk verplicht eenderde van de kosten van kinderopvang te betalen. Dat heeft minister De Geus van Sociale Zaken dinsdag in de Tweede Kamer aangekondigd. Nu blijkt dat nog steeds 35 procent van de werkende ouders geen werkgeversbijdrage ontvangt, wil De Geus die financiële ondersteuning afdwingen.
Getoond 2931 tot 2940 van 3088. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.