Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
10 mrt 2016 Nieuws

Kamervragen bovenwettelijke aanvullingen op de WW

Minister L.F. Asscher heeft uitgebreid antwoorden gegeven op Kamervragen over het bericht dat het bedrijf Raet de bovenwettelijke aanvullingen op de WW gaat uitvoeren.
9 mrt 2016 Nieuws

Meld u uiterlijk 31 maart aan als eigenrisicodrager

Als u eigenrisicodrager wilt worden, meld dit dan uiterlijk 31 maart 2016 bij de Belastingdienst. Per 1 juli kunt u dan starten als eigenrisicodrager.
2 mrt 2016 Nieuws

Kamervragen over Wajong en UWV

Staatssecretaris J. Klijnsma beantwoordt Kamervragen over het bericht ‘Wajonger kan uitkering kwijtraken’. Minister L.F. Asscher gaat in op Kamervragen over het bericht ‘Een nieuwe baan en tóch het UWV op je dak: ‘Het lijkt verdorie wel Kafka’.
25 feb 2016 Nieuws

50-plussers maken meer kans op werk buiten Randstad

Oudere werkzoekenden hebben buiten de Randstad een grotere kans om werk te vinden vanuit de WW dan in het westen van het land. Dat komt omdat sectoren waar veel vacatures zijn, zoals de bouw, er sterker zijn vertegenwoordigd. Ook is er minder concurrentie van jongere werkzoekenden. Dit blijkt uit de tweemaandelijkse barometer 50-plus van UWV, die is verschenen.
18 feb 2016 Nieuws

CBS: Werkloosheid verder gedaald

Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand. In januari waren er 574 duizend werklozen en was 6,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het aantal werkenden nam met gemiddeld 6 duizend per maand toe. Dit meldt CBS.
16 feb 2016 Nieuws

Ten onrechte weigering inzage medische gegevens

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 9 februari 2016 dat het Uwv een professioneel gemachtigde in dienst van een verzekeringsmaatschappij geen bijzondere toestemming mag weigeren tot inzage in de medische gegevens. Het Uwv heeft ten onrechte aan de toenmalige gemachtigde van werkgeefster, werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij, bijzondere toestemming voor kennisname van medische gegevens als bedoeld in artikel 105 van de Wet WIA onthouden.
15 feb 2016 Nieuws

FNV: Pilots voor reparatie WW

Raet gaat binnenkort diverse pilots draaien. Deze pilots vormen proeftuinen voor de reparatie van de WW. Zij gaan proefdraaien bij drie cao trajecten die komende periode starten. Dat meldt FNV.
12 feb 2016 Nieuws

Technische wijzigingen in Ontslagregeling en Regeling UWV Ontslagprocedure

Op 17 december 2015 zijn technische wijzigingen in de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure gepubliceerd. Deze houden verband met de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek die via de Verzamelwet SZW 2016 zijn gerealiseerd en per 1 januari 2016 in werking treden. Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt enige andere technische aanpassingen te doen.
12 feb 2016 Nieuws

Wijzigingsbesluiten uitvoeringsregels ontslag

Als men een werknemer wil ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid dient eerst een ontslagvergunning bij UWV aangevraagd te worden. Om toestemming te krijgen, moet u aantonen dat u genoeg heeft gedaan om ontslag te voorkomen. Ook moet u de redenen voor ontslag onderbouwen volgens de regels in de procedure. Recent zijn twee wijzigingsbesluiten gepubliceerd als aanvulling op de 'Uitvoeringsregels' (versie november 2015).
12 feb 2016 Nieuws

Kamervragen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer antwoorden gestuurd op Kamervragen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De minister schrijft dat de AFM in de loop van 2015 intensieve contacten heeft gehad met marktpartijen om de advieskwaliteit voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te verbeteren.
Getoond 61 tot 70 van 170. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.