Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
19 nov 2015 Nieuws

CBS: Werkloosheid toegenomen

Meer mensen die eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt zijn de afgelopen drie maanden naar werk gaan zoeken, al vonden ze nog niet direct een baan. Het aantal werkenden bleef vrijwel gelijk waardoor de werkloosheid in deze periode met gemiddeld 4 duizend per maand toenam. In oktober was 6,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het aantal werklozen ligt met 616 duizend nog wel onder het niveau van januari toen de werkloosheid weer ging dalen. Dit meldt CBS.
10 nov 2015 Nieuws

Wijziging Wet WIA en Wet verbetering hybride markt WGA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) kent met betrekking tot de financiering van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) een hybride stelsel. Dit betekent dat de WGA werkgevers de keuze biedt om zich via het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) publiek te verzekeren of om eigenrisicodrager te worden. Eigenrisicodragers hebben daarbij de mogelijkheid om zich via een private verzekeraar voor hun WGA-risico te verzekeren. De meeste werkgevers die eigenrisicodrager worden kiezen daarbij ook voor een private verzekering. Als werkgevers geen actie ondernemen, zijn zij automatisch via UWV verzekerd.
9 nov 2015 Nieuws

Loondoorbetalingsverplichting UWV in 2016

Bij een faillissement of een andere vorm van blijvende betalingsonmacht neemt UWV de loonbetaling over. Vanaf 1 januari 2016 is de uitkering per dag gekoppeld aan het maximumdagloon.
2 nov 2015 Nieuws

Handhaving en dienstverlening WIA door UWV

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher, gaat in een Kamerbrief uitgebreid in op de stand van zaken bij het UWV met betrekking tot de WIA.
23 okt 2015 Nieuws

Lagere WW-premie door sterkere daling aantal uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen neemt dit jaar naar verwachting met 24.000 af tot 417.000. In 2016 zet de daling door. UWV verwacht dat eind 2016 aan 388.000 mensen een WW-uitkering wordt verstrekt. De daling is sterker dan begin dit jaar werd verwacht. Veel werkgevers kunnen hierdoor een lagere WW-sectorpremie tegemoet zien.
6 okt 2015 Nieuws

Tellen stakingsdagen bij vaststelling van het dagloon mee?

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid L.F. Asscher heeft de Tweede Kamer antwoorden gestuurd naar aanleiding van Kamervragen over het meerekenen van stakingsdagen bij vaststelling van het dagloon.
6 okt 2015 Nieuws

Onduidelijke werking nieuwe Wet werk en zekerheid in verband met een tweede baan

In een Kamerbrief wordt nader uitgelegd hoe om te gaan met het verrekenen van (bestaande) neveninkomsten met de WW-uitkering en het verrekenen van inkomen in de situatie dat sprake is van een dagloon dat hoger is dan het maximumdagloon.
17 sep 2015 Nieuws

CBS: Werkloosheid daalt het snelst onder 25- tot 45-jarigen

De werkloosheid onder personen van 25 tot 45 jaar is de afgelopen drie maanden sneller gedaald dan onder personen van 45 jaar en ouder. In augustus waren in totaal 604 duizend mensen werkloos, 13 duizend minder dan drie maanden eerder. De werkloosheid was in augustus nagenoeg gelijk aan die in juli en kwam uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van CBS.
1 sep 2015 Nieuws

Stabiele premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren blijven ook volgend jaar stabie (zie ook link rekentool)l. Zowel de WGA-vast als de ZW-flex premie wijzigen in 2016 met slechts 0,01 procentpunt ten opzichte van dit jaar. De premie voor de WGA-flexverzekering is zelfs ongewijzigd. Bewegingen zijn wel te zien in het aantal werkgevers dat eigenrisicodrager wordt, of juist terugkeert bij UWV. Het aantal eigenrisicodragers voor de WGA-verzekering neemt af, terwijl het eigenrisicodragerschap voor de ZW-verzekering toeneemt. Dit meldt het UWV.
7 aug 2015 Nieuws

Woonlastenbeschermers en WW dekking

Sinds 1 juli 2015 is de berekening van het dagloon voor een WW-uitkering gewijzigd (bij nieuwe aanvragen). Het dagloon is de basis voor de berekening van de WW-uitkering. Voor de hoogte van het dagloon wordt gekeken naar het sv-loon in de periode van een jaar voor aanvang werkloosheid. Mogelijk kan gebruik gemaakt worden van het garantiedagloon.
Getoond 121 tot 130 van 214. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.