Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
4 mrt 2014 Nieuws

Wijziging van het Ontslagbesluit

Bij een ontslag om bedrijfseconomisch redenen kan het als gevolg van de toepassing van het zogenoemde afspiegelingsbeginsel nu zo zijn dat bijvoorbeeld een 55-jarige werknemer moet worden ontslagen en een 72-jarige werknemer, die dezelfde werkzaamheden verricht, in dienst kan blijven (voorbeeld uit de praktijk). Dit is een ongewenst en onbedoeld effect van de regelgeving dat met de onderhavige aanpassing van het Ontslagbesluit ongedaan wordt gemaakt.
20 feb 2014 Nieuws

Werkloosheid opnieuw gestegen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in januari 2014 met 10 duizend toe en kwam uit op 678 duizend personen. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
3 feb 2014 Nieuws

UWV: Herstel werkgelegenheid blijft uit ondanks economische groei

Het herstel op de arbeidsmarkt laat nog op zich wachten, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde arbeidsmarktprognose van UWV (zie link). UWV gaat ondanks de aantrekkende economie uit van een afname van het aantal banen met 66 duizend in 2014. Het aantal lopende WW-uitkeringen zal verder toenemen dit jaar. UWV verwacht een groei van het aantal uitkeringen met 50 duizend tot 485 duizend uitkeringen aan het eind van 2014.
3 feb 2014 Kennis

Themanummer: Werkloosheid

Alleen voor (kennisbank)abonnees
Een dynamisch kennisdocument met vakinfo over 'Werkloosheid'. Dit document wordt geregeld bijgewerkt, zodat informatie actueel blijft. Handig als naslag, of om uw (PE)vakkennis op te frissen.
24 jan 2014 Nieuws

UWV introduceert online training over solliciteren via social media

Werk zoeken via social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn heeft in korte tijd een grote vlucht genomen. Dit zet een deel van de bij UWV ingeschreven werkzoekenden op achterstand. Reden voor UWV om de online training ‘Vind een baan met social media’ te introduceren. UWV is eind 2012 begonnen met het aanbieden van online trainingen voor werkzoekenden. Sindsdien hebben ruim 200.000 werkzoekenden een training gevolgd.
23 jan 2014 Kennis

Duur proefplaatsing wijzigt in 2013

Wilt u iemand met een uitkering van UWV in dienst nemen? En twijfelt u of hij het werk aan kan? Dan kunt u hem op proef laten werken. Vanaf 1 januari 2013 duurt een proefplaatsing meestal 2 maanden. Tijdens de proefperiode betaalt u geen loon. De werknemer behoudt dan zijn uitkering. Langere proefperiode De proefperiode is gelijk aan een gewone proeftijd. Dit is vaak lang genoeg om te beoordelen of de werknemer geschikt is voor het werk. Wilt u een werknemer met een ziekte of handicap op proef laten werken? Dan kan het zijn dat er meer tijd nodig is om hem te beoordelen.
23 jan 2014 Kennis

Drie verschillende WGA-uitkeringen

WGA staat voor Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Komt iemand in aanmerking voor de WGA? Dan kan deze te maken krijgen met drie verschillende WGA-uitkeringen: 1. de loongerelateerde uitkering; 2. de loonaanvullingsuitkering; 3. de vervolguitkering.
23 jan 2014 Nieuws

Groei instroom arbeidsongeschikten gestopt

Sinds 2011 is het aantal arbeidsongeschikten dat jaarlijks een beroep doet op de WIA vrijwel stabiel. Ook in 2014 zal de instroom stabiel blijven, verwacht UWV. De stijging van het aantal arbeidsongeschikten tussen 2006 en 2011 was grotendeels het gevolg van demografische effecten, opnieuw ingediende uitkeringsaanvragen en heropening van eerder beëindigde uitkeringen. Ook de groei van het aantal tijdelijke banen heeft voor extra WIA-instroom gezorgd. Dit blijkt uit onderzoek van UWV (zie download).
23 jan 2014 Nieuws

Werkloosheid toegenomen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2013 met 15 duizend toe en kwam uit op 668 duizend personen. Dat is 8,5 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in december 2013 uitkwam op 438 duizend, 19 duizend meer dan in november en 98 duizend meer dan in december 2012.
23 dec 2013 Nieuws

Aon: UWV gaat uit van verkeerde gegevens voor ziektewetpremies

Werkgevers doen er goed aan de brief waarin de Belastingdienst de premies bekendmaakt voor de uitkering aan zieke (ex-)werknemers, goed te controleren. Op basis van eigen onderzoek concludeert onafhankelijk verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon dat de gegevens van het UWV, waar de Belastingdienst de premies op baseert, een foutmarge bevatten van gemiddeld 35%. Er zijn zelfs uitschieters bekend van 75% foutieve gegevens. De kosten voor onterecht betaalde premielasten kunnen oplopen tot 500.000 euro per medewerker.
Getoond 121 tot 130 van 170. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.