Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
21 apr 2016 Nieuws

Werkloosheid daalt

In maart waren 574 duizend mensen werkloos, meldt CBS. Dat is 6,4 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 5 duizend per maand. UWV telde eind maart 470 duizend WW-uitkeringen.
23 mrt 2016 Nieuws

Verbetering hybride markt WGA

Minister L.F. Asscher heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het financiële risico als alle werkgevers die publiek voor de WGA verzekerd zijn, zouden uittreden. Dit naar aanleiding van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Verbetering hybride markt WGA’. Het wetsvoorstel regelt dat de publieke staartlasten van werkgevers die na 1 juli 2015 uit de WGA-verzekering van UWV stappen, hun publieke staartlasten vanaf 1 januari 2017 niet meer zelf hoeven te financieren, maar dat deze vanuit het staartlastenvermogen in de Werkhervattingskas gefinancierd worden. Het totale bedrag aan potentiële staartlasten voor zowel de WGA-vast als –flex bedraagt € 3,8 miljard. Het risico bedraagt dus ook maximaal € 3,8 miljard.
22 mrt 2016 Nieuws

UWV: Doorstroom van WW naar bijstand

Laagopgeleiden, alleenstaanden en 55-plussers hebben de grootste kans om vanuit de WW door te stromen naar de bijstand. Dit geldt ook voor WW’ers die wonen in wijken met een lage sociaaleconomische status. Deze groepen werklozen zijn sterk vertegenwoordigd in de grote steden, waardoor daar relatief veel mensen vanuit de WW in de bijstand terechtkomen. Dit staat in een rapport van UWV.
22 mrt 2016 Nieuws

Kamerbrief reparatie van het dagloon

Minister L.F. Asscher heeft in een Kamerbrief en een Ontwerpbesluit diverse reparatiewetgeving omschreven.

Zo wordt o.a. het Dagloonbesluit zodanig gewijzigd dat kalendermaanden in de referteperiode waarin geen loon is genoten buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van het dagloon.
10 mrt 2016 Nieuws

Kamervragen bovenwettelijke aanvullingen op de WW

Minister L.F. Asscher heeft uitgebreid antwoorden gegeven op Kamervragen over het bericht dat het bedrijf Raet de bovenwettelijke aanvullingen op de WW gaat uitvoeren.
9 mrt 2016 Nieuws

Meld u uiterlijk 31 maart aan als eigenrisicodrager

Als u eigenrisicodrager wilt worden, meld dit dan uiterlijk 31 maart 2016 bij de Belastingdienst. Per 1 juli kunt u dan starten als eigenrisicodrager.
2 mrt 2016 Nieuws

Kamervragen over Wajong en UWV

Staatssecretaris J. Klijnsma beantwoordt Kamervragen over het bericht ‘Wajonger kan uitkering kwijtraken’. Minister L.F. Asscher gaat in op Kamervragen over het bericht ‘Een nieuwe baan en tóch het UWV op je dak: ‘Het lijkt verdorie wel Kafka’.
25 feb 2016 Nieuws

50-plussers maken meer kans op werk buiten Randstad

Oudere werkzoekenden hebben buiten de Randstad een grotere kans om werk te vinden vanuit de WW dan in het westen van het land. Dat komt omdat sectoren waar veel vacatures zijn, zoals de bouw, er sterker zijn vertegenwoordigd. Ook is er minder concurrentie van jongere werkzoekenden. Dit blijkt uit de tweemaandelijkse barometer 50-plus van UWV, die is verschenen.
18 feb 2016 Nieuws

CBS: Werkloosheid verder gedaald

Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand. In januari waren er 574 duizend werklozen en was 6,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het aantal werkenden nam met gemiddeld 6 duizend per maand toe. Dit meldt CBS.
16 feb 2016 Nieuws

Ten onrechte weigering inzage medische gegevens

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 9 februari 2016 dat het Uwv een professioneel gemachtigde in dienst van een verzekeringsmaatschappij geen bijzondere toestemming mag weigeren tot inzage in de medische gegevens. Het Uwv heeft ten onrechte aan de toenmalige gemachtigde van werkgeefster, werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij, bijzondere toestemming voor kennisname van medische gegevens als bedoeld in artikel 105 van de Wet WIA onthouden.
Getoond 101 tot 110 van 214. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.