Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
12 feb 2016 Nieuws

Wijzigingsbesluiten uitvoeringsregels ontslag

Als men een werknemer wil ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid dient eerst een ontslagvergunning bij UWV aangevraagd te worden. Om toestemming te krijgen, moet u aantonen dat u genoeg heeft gedaan om ontslag te voorkomen. Ook moet u de redenen voor ontslag onderbouwen volgens de regels in de procedure. Recent zijn twee wijzigingsbesluiten gepubliceerd als aanvulling op de 'Uitvoeringsregels' (versie november 2015).
12 feb 2016 Nieuws

Kamervragen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer antwoorden gestuurd op Kamervragen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De minister schrijft dat de AFM in de loop van 2015 intensieve contacten heeft gehad met marktpartijen om de advieskwaliteit voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te verbeteren.
1 feb 2016 Nieuws

UWV: Negatief fondsvermogen, wel lagere uitkeringslasten

Het financiële tekort in de uitkeringsfondsen is in 2015 toegenomen van 8,8 naar 10,1 miljard euro als gevolg van niet-lastendekkende premies. Het tekort doet zich vooral voor bij het Algemeen Werkloosheidsfonds, waaruit de WW-uitkering na een half jaar werkloosheid wordt gefinancierd. UWV verwacht dat het tekort dit jaar voor het eerst sinds 2008 weer zal afnemen, tot 9,6 miljard euro. Het negatieve fondsvermogen heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.
29 jan 2016 Nieuws

UWV verwacht verder herstel arbeidsmarkt in 2016

UWV verwacht voor dit jaar, door de economische groei, een verdere verbetering van de arbeidsmarkt. Na een toename van de werkgelegenheid in 2015 met 56 duizend banen rekent UWV voor 2016 op een groei van 102 duizend banen van werknemers. Worden banen van zelfstandigen meegerekend, bedraagt de verwachte werkgelegenheidsgroei zelfs 129 duizend banen. Het aantal vacatures neemt het komend jaar verder toe, met 49 duizend tot 859 duizend en ligt daarmee een derde hoger dan tijdens het dieptepunt in 2013. UWV rekent verder op een lichte afname van het aantal WW-uitkeringen in 2016. Dit staat in de uitgebrachte arbeidsmarktprognose van UWV.
28 jan 2016 Nieuws

Checklist WW

Het UWV heeft een checklist beschikbaar gesteld. De Checklist WW is een handige geheugensteun als u werkloos wordt en bij UWV een WW-uitkering aanvraagt. In de checklist staat overzichtelijk op een rij op welk moment u iets moet regelen rond uw WW-aanvraag. Daarnaast geeft de checklist tips en verwijst deze door naar andere websites met handige informatie.
27 jan 2016 Nieuws

UWV: Nieuwe regels voor toeslag vanaf 1 juli 2016

Vanaf 1 juli 2016 verandert de regelgeving over toeslag van UWV. Bent u alleenstaand en ontvangt u een toeslag op loon of een toeslag op uw uitkering van UWV? Dan kan het zijn dat deze verandering van de wet voor u geldt.
17 dec 2015 Nieuws

CBS: Aantal werkenden licht afgenomen (november)

Het aantal mensen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met 13 duizend gedaald. Minder vrouwen hebben een betaalde baan en meer vrouwen zijn werkloos. In totaal was in november 6,8 procent van de beroepsbevolking werkloos, oftewel 606 duizend mensen. Dat zijn er vrijwel evenveel als drie maanden geleden. Dit meldt CBS.
27 nov 2015 Nieuws

Achtergrondinformatie: ontslag via UWV

UWV heeft een verkort overzicht gemaakt met alle achtergrondinformatie rondom ontslag en de ontslagprocedure via UWV.
19 nov 2015 Nieuws

CBS: Werkloosheid toegenomen

Meer mensen die eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt zijn de afgelopen drie maanden naar werk gaan zoeken, al vonden ze nog niet direct een baan. Het aantal werkenden bleef vrijwel gelijk waardoor de werkloosheid in deze periode met gemiddeld 4 duizend per maand toenam. In oktober was 6,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het aantal werklozen ligt met 616 duizend nog wel onder het niveau van januari toen de werkloosheid weer ging dalen. Dit meldt CBS.
10 nov 2015 Nieuws

Wijziging Wet WIA en Wet verbetering hybride markt WGA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) kent met betrekking tot de financiering van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) een hybride stelsel. Dit betekent dat de WGA werkgevers de keuze biedt om zich via het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) publiek te verzekeren of om eigenrisicodrager te worden. Eigenrisicodragers hebben daarbij de mogelijkheid om zich via een private verzekeraar voor hun WGA-risico te verzekeren. De meeste werkgevers die eigenrisicodrager worden kiezen daarbij ook voor een private verzekering. Als werkgevers geen actie ondernemen, zijn zij automatisch via UWV verzekerd.
Getoond 101 tot 110 van 202. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.