Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
2 okt 2013 Nieuws

Markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) daalt verder in 2014

Ondanks een verwachte verdere groei van het aantal zelfstandigen in 2014, daalt de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). De belangrijkste oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat zowel het aantal AOV’s als de gemiddelde premie van een AOV in 2014 zullen dalen. Dit blijkt uit cijfers en analyses van Baken Adviesgroep.
22 aug 2013 Nieuws

Verwerking burgerservicenummer in het BTW-nummer van ZZP'ers

Minister Plasterk ( BZK) bericht de Kamer inzake het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in het BTW-nummer van zelfstandigen zonder personeel (ZZP) in het kader van het tegengaan van identiteitsfraude.
14 aug 2013 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over onterecht betaalde belasting door zwangere zzp'ers

Staatssecretaris Weekers van Financiën beantwoordt de vragen van leden Klaver en Voortman (GroenLinks) over onterecht betaalde belasting door zwangere ZZP’ers.
13 aug 2013 Nieuws

Werkgever heeft ook verzekeringsplicht voor ingehuurde zzp-ers.

Artikel 7:611 BW komt in veel uitspraken van de Rechtbank tot aan de Hoge Raad terug. Het artikel stelt dat een werkgever zich als een goed werkgever dient te gedragen. De vraag die daarbij vaak speelt, met name bij het inhuren van ZZP’ers, is of een werkgever en werknemer een arbeidsrechtelijke verhouding hebben of niet.
23 jul 2013 Nieuws

Uitkering 'Zwangerschapsregeling' bij AOV ten onrechte belast

Volgens de belastingadviseursvereniging NOAB hebben zwangere zzp'ers jarenlang onterecht belasting betaald. Inkomensverzekeraars houden namens de fiscus belasting in over de uitkeringen uit een AOV. Volgens de koepel van belastingkantoren moet dat inkomen (zwangerschapsuitkeringen) onbelast blijven.
17 jun 2013 Nieuws

Kamerbrief over hypotheekverstrekking aan zzp-ers

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en minister Dijsselbloem (Fin) aan de Tweede Kamer over een onderzoek of de regeling hypothecair krediet voldoende ruimte biedt voor hypotheken van zzp’ers en personen met een flexibel contract.
28 mei 2013 Nieuws

‘Nieuwe’ zzp’ers willen uitdaging en zelf hun werktijden bepalen

Adviseurs, ict’ers, bouwvakkers en andere zelfstandigen zonder personeel die eigen arbeid of diensten aanbieden, zijn vooral vanwege de uitdaging aan de slag gegaan als zelfstandige. Ook willen deze zogenaamde ‘nieuwe’ zzp’ers vaak zelf hun werktijden kunnen bepalen. Hun tevredenheid daarover is groot. Dit zijn enkele eerste resultaten van de Zelfstandigen Enquête Arbeid, die eind 2012 is uitgevoerd door TNO en CBS. Zie download voor volledig rapport.
23 mei 2013 Nieuws

Duidelijkheid financiële gevolgen Rutte II voor zzp'ers

Zzp'ers blijven niet langer buiten schot in de doorberekeningen van de effecten van de aangekondigde bezuinigingen op hun koopkracht. De 760.000 zzp'ers in Nederland krijgen duidelijkheid over de gevolgen van het voorlopige regeerakkoord. Op het startersplatform www.ikwordzzper.nl, zijn de gevolgen onderzocht en is een module ontwikkeld waarmee zzp'ers de gevolgen voor hun persoonlijke situatie kunnen berekenen.
3 mei 2013 Nieuws

Ook wettelijk minimumloon voor opdrachtnemers (wetsvoorstel)

Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo) werken, vallen voortaan onder het wettelijk minimumloon (Wml). Door betaling van het Wml aan deze groep moet misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen.
29 apr 2013 Nieuws

Perspectiefverklaring voor verkrijgen hypotheek flexwerkers

Door afspraken te maken in de CAO's wil de vakbond De Unie flexwerkers helpen bij het verkrijgen van een hypotheek. Met werkgevers kunnen dan afspraken gemaakt worden over een zogenoemde ’perspectiefverklaring’. Deze kunnen dan worden afgegeven voor werknemers met een tijdelijk contract.
Getoond 71 tot 80 van 156. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.