Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
16 mrt 2015 Nieuws

Kamervragen over AOV voor zzp'ers

Uitgebreide reactie van Minister Asscher op kamervragen over het verbeteren van de mogelijkheden voor zzp'ers om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
6 jan 2015 Nieuws

Wijziging pensioenregels voor ondernemers voor de inkomstenbelasting die verplicht deelnemen aan pensioenfondsen

Voor zelfstandige ondernemers en resultaatgenieters die verplicht deelnemen aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling geldt sinds 1 januari 2015 een beperking voor de pensioenopbouw.
24 sep 2014 Nieuws

Pensioeninitiatief rijksoverheid voor zzp’er met name door dertigers omarmd.

De plannen van de Rijksoverheid om per 1 januari 2015 een vrijwillig pensioenfonds voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in het leven te roepen, brengt weinig enthousiasme onder zzp’ers teweeg. Zo blijkt uit een grootschalige onderzoek uitgevoerd door Conclusr Research onder een representatieve groep van netto ruim 820 kleine zelfstandigen zonder personeel.
7 jul 2014 Nieuws

Maatwerk bij hypotheekverstrekking

De minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok, schrijft in een Kamerbrief dat zowel het kabinet als de kredietverstrekkers van mening zijn dat de hypotheekregels voldoende ruimte bieden voor het kunnen leveren van maatwerk, ook als het gaat om het kunnen verstrekken van krediet aan zzp-ers of mensen zonder een vaste arbeidsovereenkomst. In een rapport wordt ingegaan op de positie van flexwerkers en zzp’ers op de woningmarkt.
16 mei 2014 Nieuws

Antwoorden Kamervragen over de gevolgen van het hebben van schulden voor zzp’ers

Eerder zijn kamervragen gesteld aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de gevolgen van het hebben van schulden voor zzp’ers.
4 apr 2014 Nieuws

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers komt er vooralsnog niet

Minister Asscher stelt dat het partijen nu al vrijstaat om hun belangen te collectiviseren en een collectieve private verzekering aan te gaan. Daarnaast bieden de Broodfondsen een alternatieve collectieve voorziening voor zzp’ers, als zij geen reguliere AOV willen afsluiten.
16 jan 2014 Nieuws

Collectieve pensioenregeling voor zzp-ers 1 januari 2015 van start

De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen gaan vorm geven aan een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Belangrijk kenmerk van deze pensioenregeling is vrijwilligheid. Deelnemers kunnen zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Dit mag ook flexibel, gezien de wisselende inkomsten van zzp-ers. Dit melden staatssecretaris Klijnsma (SZW) en staatssecretaris Weekers (Fin) aan de Tweede Kamer in een brief.
19 dec 2013 Nieuws

Kabinet komt met nieuwe voorstellen voor hervorming pensioenopbouw

Het kabinet heeft met de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en de SGP constructief overleg gevoerd over de hervorming van de fiscale behandeling van pensioenen. Op basis daarvan heeft het kabinet vandaag een brief met nieuwe voorstellen aan de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet komt tegemoet aan de bezwaren van in ieder geval de genoemde fracties op de eerdere pensioenvoorstellen.
29 nov 2013 Nieuws

Pensioenfonds ZZP-ers weer stap dichterbij

ZZP-ers kunnen binnenkort een eigen pensioenfonds krijgen. De deelname aan de pensioenregeling geschiedt dan op vrijwillige basis, waarbij zzp’ers zelf hun premiehoogte bepalen.
27 nov 2013 Nieuws

Motie variabel inkomen en NHG aangenomen

De eerder ingediende motie van de leden Verhoeven en Knops over de nationale hypotheekgarantie voor mensen met een variabel inkomen is in de Tweede Kamer aangenomen.
Getoond 61 tot 70 van 157. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.