Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
4 apr 2014 Nieuws

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers komt er vooralsnog niet

Minister Asscher stelt dat het partijen nu al vrijstaat om hun belangen te collectiviseren en een collectieve private verzekering aan te gaan. Daarnaast bieden de Broodfondsen een alternatieve collectieve voorziening voor zzp’ers, als zij geen reguliere AOV willen afsluiten.
16 jan 2014 Nieuws

Collectieve pensioenregeling voor zzp-ers 1 januari 2015 van start

De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen gaan vorm geven aan een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Belangrijk kenmerk van deze pensioenregeling is vrijwilligheid. Deelnemers kunnen zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Dit mag ook flexibel, gezien de wisselende inkomsten van zzp-ers. Dit melden staatssecretaris Klijnsma (SZW) en staatssecretaris Weekers (Fin) aan de Tweede Kamer in een brief.
19 dec 2013 Nieuws

Kabinet komt met nieuwe voorstellen voor hervorming pensioenopbouw

Het kabinet heeft met de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en de SGP constructief overleg gevoerd over de hervorming van de fiscale behandeling van pensioenen. Op basis daarvan heeft het kabinet vandaag een brief met nieuwe voorstellen aan de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet komt tegemoet aan de bezwaren van in ieder geval de genoemde fracties op de eerdere pensioenvoorstellen.
29 nov 2013 Nieuws

Pensioenfonds ZZP-ers weer stap dichterbij

ZZP-ers kunnen binnenkort een eigen pensioenfonds krijgen. De deelname aan de pensioenregeling geschiedt dan op vrijwillige basis, waarbij zzp’ers zelf hun premiehoogte bepalen.
27 nov 2013 Nieuws

Motie variabel inkomen en NHG aangenomen

De eerder ingediende motie van de leden Verhoeven en Knops over de nationale hypotheekgarantie voor mensen met een variabel inkomen is in de Tweede Kamer aangenomen.
19 nov 2013 Nieuws

Politieke partijen komen met suggesties voor woningmarkt

Vooruitlopend op het Tweede Kamerdebat over de woningmarkt komen diverse politieke partijen met suggesties.
- D66: eerder NHG hypotheek voor ZZP-ers
- VVD: evaluatie hypotheekregels
- ChristenUnie: starterscontract
- PvdA: verhoging inkomensgrens sociale huur
2 okt 2013 Nieuws

Markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) daalt verder in 2014

Ondanks een verwachte verdere groei van het aantal zelfstandigen in 2014, daalt de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). De belangrijkste oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat zowel het aantal AOV’s als de gemiddelde premie van een AOV in 2014 zullen dalen. Dit blijkt uit cijfers en analyses van Baken Adviesgroep.
22 aug 2013 Nieuws

Verwerking burgerservicenummer in het BTW-nummer van ZZP'ers

Minister Plasterk ( BZK) bericht de Kamer inzake het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in het BTW-nummer van zelfstandigen zonder personeel (ZZP) in het kader van het tegengaan van identiteitsfraude.
14 aug 2013 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over onterecht betaalde belasting door zwangere zzp'ers

Staatssecretaris Weekers van Financiën beantwoordt de vragen van leden Klaver en Voortman (GroenLinks) over onterecht betaalde belasting door zwangere ZZP’ers.
13 aug 2013 Nieuws

Werkgever heeft ook verzekeringsplicht voor ingehuurde zzp-ers.

Artikel 7:611 BW komt in veel uitspraken van de Rechtbank tot aan de Hoge Raad terug. Het artikel stelt dat een werkgever zich als een goed werkgever dient te gedragen. De vraag die daarbij vaak speelt, met name bij het inhuren van ZZP’ers, is of een werkgever en werknemer een arbeidsrechtelijke verhouding hebben of niet.
Getoond 61 tot 70 van 152. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.