Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
8 feb 2016 Nieuws

CBS: ZZP´ers oudedagsvoorziening en AOV´s

In de periode 2011-2013 nam het aandeel zelfstandigen dat lijfrentepremie betaalt als pensioenvoorziening af. In 2013 betaalde bijna 12 procent van de zzp’ers lijfrentepremie. Met bijna 19 procent ligt het aandeel bij zelfstandigen met personeel hoger. Bij de premiebetalers was het beslag op het ondernemersinkomen respectievelijk 4,2 en 3,9 procent. Bij werknemers was het aandeel van de pensioenpremie in het bruto-inkomen 12,4 procent. Dat meldt CBS.
18 jan 2016 Nieuws

Beantwoording Kamervragen IBO ZZP

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen naar aanleiding van het interdepartementaal beleidsonderzoek naar zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP) en de kabinetsreactie op het IBO ZZP. Hieronder een selectie van de vragen en antwoorden uit de Kamerbrief (39 pagina´s').
4 dec 2015 Nieuws

Kamervragen “proef flexwerkershypotheek uitgebreid”

Minister Blok geeft antwoorden op Kamervragen over de proef flexwerkershypotheek.Hij stelt dat de gevolgde werkwijze met de perspectiefverklaring valt binnen de huidige mogelijkheden van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. Het is aan de kredietverstrekker om te bepalen of zij deze methode toepassen in het kader van een proef en of zij hier beleid op ontwikkelen. Het staat kredietverstrekkers daarnaast vrij om te bepalen of zij gebruik willen maken van de aanvullende mogelijkheden voor maatwerk. De Tijdelijke regeling hypothecair krediet vormt hierbij geen belemmering en hoeft hiervoor niet te worden aangepast.
3 dec 2015 Nieuws

Ministeriële regeling vrijlating lijfrenteopbouw

De (voorpublicatie) van de Ministeriële regeling vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw is beschikbaar. Met de Wet Vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw is in de Participatiewet een vrijlatingsregeling voor lijfrenten opgenomen ter bescherming van het pensioenvermogen in de derde pijler.
4 nov 2015 Nieuws

Pensioenregeling voor zzp’ers in de bijstand

Zelfstandigen met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand. De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangenomen. Het amendement 'shoprecht' is ook aangenomen.
28 okt 2015 Nieuws

CBS: Zelfstandige verdient gemiddeld 38 duizend euro

Het persoonlijk inkomen van zelfstandigen was in 2014 gemiddeld 38 duizend euro per jaar. Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zaten daar net onder met 34 duizend euro. Zelfstandigen met personeel (zmp’ers) verdienden gemiddeld meer met 51 duizend euro. De topverdieners onder zelfstandigen zijn de directeur-grootaandeelhouders (dga’s) met 67 duizend euro. Dat maakte CBS bekend.
5 okt 2015 Nieuws

Rapportage oorzaken en gevolgen van de opkomst van zzp'ers

Een ambtelijke werkgroep heeft onlangs de oorzaken en gevolgen van de opkomst van zzp'ers in Nederland onderzocht. Het resultaat van dit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) is een veelomvattend rapport dat zowel recht doet aan de zzp’er in al zijn facetten, als aan de complexiteit van de beleidsvraagstukken die de opkomst van de zzp’er oproept.
29 sep 2015 Nieuws

Ruim de helft zelfstandigen is zzp'er

In het eerste kwartaal van 2012 waren er bijna 750 duizend zelfstandigen zonder personeel: 265 duizend vrouwen en 484 duizend mannen. Bij zowel vrouwen als mannen is het aantal zelfstandigen zonder personeel sinds het begin van deze eeuw sterk toegenomen.
29 sep 2015 Nieuws

Gelijke bescherming zzp'ers tegen arbeidsrisico's

Zelfstandigen zonder personeel krijgen voortaan hetzelfde beschermingsniveau van veilig en gezond werken als werknemers in loondienst op dezelfde arbeidsplaats. Hierdoor worden bijvoorbeeld maatregelen op de bouwplaats om lichamelijke belasting te verminderen voor zzp’ers en werknemers gelijk.
30 jul 2015 Nieuws

Kifid: zorgplicht assurantietussenpersoon

In een Kifid uitspraak wordt een consument in het ongelijk gesteld voor zijn klacht doordat de consument de adviseur niet, of niet volledig heeft geïnformeerd over de wijziging in zijn arbeidssituatie. Het ontbreken van een zakelijke rubriek op de rechtsbijstandverzekering valt de adviseur dan ook niet te verwijten.
Getoond 41 tot 50 van 152. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.