Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
28 sep 2016 Nieuws

Inbreng op vragen Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Staatssecretaris Wiebes informeert de Tweede Kamer over de beantwoording van vragen van de vaste commissie van Financien over het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.
12 sep 2016 Nieuws

Heeft een ZZP-er ook arboverplichtingen?

Aan welke verplichtingen in de Arbowet moet u zich houden als u zelfstandige zonder personeel (zzp’er) bent? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een vernieuwde brochure ‘Zelfstandigen en de Arbowet’ uitgegeven.
12 sep 2016 Nieuws

LinkedIn discussiegroep voor zzp’ers en mkb’ers

Het ministerie van Financiën maakt voor het eerst gebruik van een LinkedIn-groep om individuele zzp’ers en mkb’ers te vragen naar hun mening over de financiële dienstverlening. De consultatie hierover is recent aangekondigd door de minister van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer en op internetconsultatie.nl.
17 aug 2016 Nieuws

Thuiswerkende zzp'er mag kosten huurwoning aftrekken

Thuiswerkende zzp’ers met een huurhuis mogen de huurkosten opvoeren als fiscale aftrekpost van hun onderneming.
9 aug 2016 Nieuws

Vier op de tien kleine zzp’ers leven voornamelijk van een pensioen

In 2014 bedroeg het gemiddelde bruto inkomen uit de eigen onderneming van een kleine zzp’er 8,9 duizend euro. De helft verdiende 2,8 duizend euro of minder. Deeltijd-zzp’ers verdienden gemiddeld 21,4 duizend euro, bij voltijders lag dat op gemiddeld 38,3 duizend euro. Dit meldt CBS.
25 jul 2016 Nieuws

WEW onderzoek naar nieuw toetsingskader ZZP'ers

De aanschaf van een eigen woning is voor veel zzp’ers een uitdagende taak: het afsluiten van een hypotheek is moeilijker en duurt langer dan bij werknemers die een vast contract hebben. Dit kan en moet verbeterd worden. Daarom werkt het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) samen met geldverstrekkers en intermediairs aan een oplossing die zzp’ers betere toegang tot verantwoorde financiering van een eigen woning geeft.
12 jul 2016 Nieuws

Vrijwillige voortzetting pensioenfonds voor zelfstandigen niet succesvol

De vrijwillige voortzetting is een instrument dat werknemers in staat stelt om na beëindiging van de dienstbetrekking te blijven deelnemen aan het pensioenfonds. Dat is primair bedoeld voor situaties van werkloosheid om de periode te overbruggen totdat de betrokkene in een nieuwe betrekking weer kan deelnemen aan een voor die onderneming of sector geldende pensioenregeling. In sommige pensioenregelingen wordt de vrijwillige voortzetting ook aangeboden als een voorziening gedurende een verlofperiode. Gezien dit gebruiksdoel en met het oog op de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars kende de Pensioenwet een beperking van de vrijwillige voortzetting tot een termijn van drie jaar.
29 apr 2016 Nieuws

Vervolg Kamervragen over de klachtenregen over zzp-verzekeringen arbeidsongeschiktheid

Minister G.A. van der Steur heeft antwoord gegeven op vervolgvragen naar aanleiding van de antwoorden op eerdere vragen over de “Klachtenregen over zzp-verzekeringen arbeidsongeschiktheid.
27 apr 2016 Nieuws

Kamervragen 'over de bizarre nieuwe wereld van de zzp’er'

Staatssecretaris E. Wiebes heeft de Tweede Kamer uitgebreid antwoorden gegeven op Kamervragen over de modelcontracten, welke de Belastingdienst op haar website beschikbaar heeft gesteld en hoe de Belastingdienst zal controleren.
Hij legt uit dat er bijvoorbeeld sprake is van een kleine incidentele afwijking als de opdrachtnemer een stuk gereedschap thuis laat liggen en die dag een stuk gereedschap van zijn opdrachtgever gebruikt.
22 apr 2016 Nieuws

Moties ingediend bij het 'Verslag Algemeen Overleg' Belastingdienst

Tijdens het verslag algemeen overleg Belastingdienst zijn diverse moties ingediend en aangenomen of verworpen. Zo is de motie 'de toelichting op verschillende situaties rond de eigen woning zo uitgebreid mogelijk te maken en deze niet alleen op de website te zetten maar ook als toelichting in het digitale aangifteprogramma' aangenomen.
Getoond 31 tot 40 van 154. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.