Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
9 aug 2016 Nieuws

Vier op de tien kleine zzp’ers leven voornamelijk van een pensioen

In 2014 bedroeg het gemiddelde bruto inkomen uit de eigen onderneming van een kleine zzp’er 8,9 duizend euro. De helft verdiende 2,8 duizend euro of minder. Deeltijd-zzp’ers verdienden gemiddeld 21,4 duizend euro, bij voltijders lag dat op gemiddeld 38,3 duizend euro. Dit meldt CBS.
25 jul 2016 Nieuws

WEW onderzoek naar nieuw toetsingskader ZZP'ers

De aanschaf van een eigen woning is voor veel zzp’ers een uitdagende taak: het afsluiten van een hypotheek is moeilijker en duurt langer dan bij werknemers die een vast contract hebben. Dit kan en moet verbeterd worden. Daarom werkt het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) samen met geldverstrekkers en intermediairs aan een oplossing die zzp’ers betere toegang tot verantwoorde financiering van een eigen woning geeft.
12 jul 2016 Nieuws

Vrijwillige voortzetting pensioenfonds voor zelfstandigen niet succesvol

De vrijwillige voortzetting is een instrument dat werknemers in staat stelt om na beëindiging van de dienstbetrekking te blijven deelnemen aan het pensioenfonds. Dat is primair bedoeld voor situaties van werkloosheid om de periode te overbruggen totdat de betrokkene in een nieuwe betrekking weer kan deelnemen aan een voor die onderneming of sector geldende pensioenregeling. In sommige pensioenregelingen wordt de vrijwillige voortzetting ook aangeboden als een voorziening gedurende een verlofperiode. Gezien dit gebruiksdoel en met het oog op de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars kende de Pensioenwet een beperking van de vrijwillige voortzetting tot een termijn van drie jaar.
29 apr 2016 Nieuws

Vervolg Kamervragen over de klachtenregen over zzp-verzekeringen arbeidsongeschiktheid

Minister G.A. van der Steur heeft antwoord gegeven op vervolgvragen naar aanleiding van de antwoorden op eerdere vragen over de “Klachtenregen over zzp-verzekeringen arbeidsongeschiktheid.
27 apr 2016 Nieuws

Kamervragen 'over de bizarre nieuwe wereld van de zzp’er'

Staatssecretaris E. Wiebes heeft de Tweede Kamer uitgebreid antwoorden gegeven op Kamervragen over de modelcontracten, welke de Belastingdienst op haar website beschikbaar heeft gesteld en hoe de Belastingdienst zal controleren.
Hij legt uit dat er bijvoorbeeld sprake is van een kleine incidentele afwijking als de opdrachtnemer een stuk gereedschap thuis laat liggen en die dag een stuk gereedschap van zijn opdrachtgever gebruikt.
22 apr 2016 Nieuws

Moties ingediend bij het 'Verslag Algemeen Overleg' Belastingdienst

Tijdens het verslag algemeen overleg Belastingdienst zijn diverse moties ingediend en aangenomen of verworpen. Zo is de motie 'de toelichting op verschillende situaties rond de eigen woning zo uitgebreid mogelijk te maken en deze niet alleen op de website te zetten maar ook als toelichting in het digitale aangifteprogramma' aangenomen.
7 mrt 2016 Nieuws

CBS: Inkomen meeste zzp’ers lager dan van werknemers

Het persoonlijk inkomen van een zzp’er ligt gemiddeld ruim 10 procent lager dan van een werknemer. Dat meldt CBS.

De beroepsgroep met zzp'ers die het meest achterloopt op het persoonlijk inkomen van werknemers is die van kunstenaar. Deze zzp’ers ontvangen bijna de helft minder inkomen dan collega’s in loondienst. Beroepen die bijvoorbeeld financieel floreren onder zzp-schap zijn vooral artsen, maar ook bedrijfskundigen en hoveniers.
26 feb 2016 Nieuws

Factsheet ZZP/Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)

De Belastingdienst heeft een handig overzicht samengesteld over de DBA (opvolger VAR). Vanaf 1 mei vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp) – als zij dat willen – een modelovereenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie en zo te weten of er geen sprake is van een dienstbetrekking. Opdrachtgevers weten dan zeker dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden of te betalen.
8 feb 2016 Nieuws

CBS: ZZP´ers oudedagsvoorziening en AOV´s

In de periode 2011-2013 nam het aandeel zelfstandigen dat lijfrentepremie betaalt als pensioenvoorziening af. In 2013 betaalde bijna 12 procent van de zzp’ers lijfrentepremie. Met bijna 19 procent ligt het aandeel bij zelfstandigen met personeel hoger. Bij de premiebetalers was het beslag op het ondernemersinkomen respectievelijk 4,2 en 3,9 procent. Bij werknemers was het aandeel van de pensioenpremie in het bruto-inkomen 12,4 procent. Dat meldt CBS.
18 jan 2016 Nieuws

Beantwoording Kamervragen IBO ZZP

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen naar aanleiding van het interdepartementaal beleidsonderzoek naar zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP) en de kabinetsreactie op het IBO ZZP. Hieronder een selectie van de vragen en antwoorden uit de Kamerbrief (39 pagina´s').
Getoond 31 tot 40 van 150. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.