Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
3 mrt 2015 Nieuws

Aanpassingen besluiten NHG over kwijtschelding restschuld

Vanaf 1 maart zijn een paar kleine aanpassingen doorgevoerd bij de 'bezwaarprocedure' van NHG ingeval van restschuld en kwijtschelding hiervan.
20 feb 2015 Nieuws

Hypotheek met NHG en verbouwing

NHG vraag & antwoord
Hoe wordt de maximale lening bij aankoop van een bestaande woning bepaald, waarbij tevens sprake is van een verbouwing?
30 jan 2015 Nieuws

NHG: Nieuwe versie Online toets en Inkomens- en Vermogenstoets

Op vrijdag 30 januari wordt een nieuwe versie van de Online Toets (OLT) en de Inkomens- en Vermogenstoets (IV-toets) op de website van NHG gepubliceerd.
16 jan 2015 Nieuws

Hypotheek met NHG en lijfrenteverzekering

NHG vraag & antwoord
Wordt een lijfrente-uitkering - die nog niet is ingegaan - tot het toekomstig pensioeninkomen gerekend?
14 jan 2015 Nieuws

NHG Jaarcijfers 2014 in lijn met voorzichtig herstel markt

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft de voorlopge jaarcijfers van 2014 bekend gemaakt. Zo zijn in 2014 voor de financiering van een restschuld in een opvolgende hypotheek 437 garanties verstrekt. In 2014 zijn 14% meer nieuwe garanties afgegeven dan in 2013 (van 101.800 naar 116.100). Daarbinnen is het aantal garanties voor de aankoop van een woning ten opzichte van 2013 toegenomen met 20%.
5 jan 2015 Nieuws

Update NHG voorwaarden 2015

Op 1 januari 2015 gelden de nieuwe Voorwaarden & Normen. De versie die afgelopen november is gepresenteerd, wordt op enkele punten aangepast. Naast het corrigeren van enkele interne verwijzingen zijn diverse aanpassingen gedaan.
19 dec 2014 Nieuws

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen niet langer bestuursorgaan

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Stichting WEW) kan niet langer als bestuursorgaan worden aangemerkt. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 december 2014. De hoogste bestuursrechter komt hiermee terug op eerdere uitspraken waarbij Stichting WEW wel als bestuursorgaan is aangemerkt.
15 dec 2014 Nieuws

Kifid: Hypotheekaanvraag zonder NHG

Een consument heeft via bemiddeling en advies van een intermediair een hypothecaire geldlening gesloten. Consument stelt dat de adviseur heeft nagelaten om, conform hetgeen tussen partijen afgesproken, een geldlening met NHG te sluiten. De Commissie overweegt dat ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering als uitgangspunt heeft te gelden dat de partij die zich beroept op de rechtsgevolgen van door hem gestelde feiten – bij voldoende betwisting door de tegenpartij – zijn stellingen moet bewijzen.
3 dec 2014 Nieuws

Financieel Stabiliteitscomité onderzoekt verlaging LTV-limiet na 2018

Het Financieel Stabiliteitscomité heeft in zijn vergadering van 4 november gesproken over de belangrijkste actuele risico’s voor de financiële stabiliteit. Ook heeft het comité gesproken over de voor- en nadelen van een verlaging van de Loan-to-Value (LTV)-limiet voor hypotheken.
14 nov 2014 Nieuws

NHG voorwaarden 2015 beschikbaar

De NHG voorwaarden 2015 zijn beschikbaar. Zie voor download de onderstaande link.
Getoond 71 tot 80 van 251. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.