Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
6 jun 2017 Nieuws

Kamervragen over de leidraad vervroegd aflossen hypotheken bij rentemiddeling

Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer antwoorden gegeven op Kamervragen over de leidraad vervroegd aflossen hypotheken bij rentemiddeling.
9 mei 2017 Nieuws

Kamervragen hypotheekrenteaftrek

Staatssecretaris E. Wiebes heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over de tariefmaatregel eigen woning.
3 feb 2017 Nieuws

Gering woningaanbod en ontwikkeling hypotheekrente vormen bedreiging voor grote dynamiek op koopwoningmarkt

Het jaar 2016 kan de boeken in als het beste jaar voor de koopwoningmarkt sinds het uitbreken van de woningmarktcrisis in 2008. Met bijna 215.000 transacties en een koopprijsstijging van 6% op jaarbasis zijn we voor de markt van bestaande koopwoningen weer terug op het niveau van 2007. Dit blijkt uit de 'Monitor Koopwoningmarkt Q4-2016'.
22 dec 2016 Nieuws

Renterisicobeheersing in een lagerenteomgeving

DNB presenteerde de conclusies van het onderzoek naar het renterisico in het bankenboek bij de grootbanken en enkele kleinere banken.
17 okt 2016 Nieuws

Kamerbrief met reactie met betrekking tot teveel betaalde hypotheekrente(aftrek)

Minister Blok heeft gereageerd op verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van 8 september jl. op de brief “teveel betaalde hypotheekrente(aftrek)” die de commissie heeft ontvangen.
14 okt 2016 Nieuws

4,4 miljoen huishoudens hebben recht op hypotheekrenteaftrek

De vaste commissie voor Wonen en Rijksdienstheeft de verslag uitgebracht in de vorm van een lijst van vragen (117 stuks) met de daarop gegeven antwoorden.
Hieronder een selectie van vragen en antwoorden welke betrekking hebben op de woningmarkt/hypotheken/ NHG/Energielabel.
8 sep 2016 Nieuws

Kifid: monitoring vastzetten rentevastperiode

Tekortkoming van een hypotheekadviseur in het verlengen van een rentevastperiode voor consument. De rentevastperiode wordt per 1 juni 2012 stilzwijgend verlengd voor de duur van zeven jaar, terwijl was afgesproken dat de adviseur zou zorgdragen voor het doorgeven aan de geldverstrekker van de keuze voor één jaar.
16 aug 2016 Nieuws

Banken moeten duidelijk zijn over hypotheekkosten

Banken moeten inzicht geven in de berekening van de kosten voor oversluiten of vervroegd aflossen van de hypotheek. Dat vindt Vereniging Eigen Huis. Het is nu niet duidelijk waaruit de vergoeding bestaat die mensen daarvoor moeten betalen.
24 mrt 2016 Nieuws

Belastingtip bij verbouwingsdepot (lening vooraf)

De belastingplichtige kan gebruik maken van een rentedragende rekening die hij speciaal voor de verbouwing heeft geopend (verbouwingsdepot) bij een geldverstrekker.
18 mrt 2016 Nieuws

VEH: renteopslag risicoloze hypotheken moet van tafel

Huiseigenaren met een bescheiden aflossingsvrije hypotheek, die vaak maar half zo hoog is als de waarde van hun woning, betalen volgens Vereniging Eigen Huis ten onrechte een risico-opslag bovenop hun hypotheekrente. Deze opslag kan oplopen tot 0,3%. Iemand met een hypotheek van 200.000 euro en een woning die 400.000 euro of meer waard is, betaalt hierdoor elke maand, jaar in jaar uit, 50 euro extra rente aan zijn bank. De vereniging roept de banken op om deze opslag te schrappen.
Getoond 11 tot 20 van 157. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.