Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
14 apr 2017 Nieuws

AFM-jaarverslag 2016: Scherp toezicht in een veranderend speelveld

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in 2016 effectief gewerkt aan de verkleining van risico’s voor consumenten en beleggers. Om innovatie te stimuleren is samen met DNB een InnovatieHub opgericht. Ook investeerde de AFM in technologie en nieuwe toezichtmethodieken op basis van gedragswetenschappen. Internationaal wordt meer en meer samenwerking gezocht. Met een gerichte toezichtaanpak wil de AFM bestaande problemen oplossen en toekomstige problemen voorkomen. Ingrijpen blijft nodig, in 2016 zijn 750 maatregelen getroffen en is €8,5 miljoen aan boetes opgelegd.
11 apr 2017 Nieuws

AFM hoger beroep inducementbeleid ongegrond

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de AFM in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Bij besluit van 10 juli 2014 heeft AFM aan ´A´ een bestuurlijke boete opgelegd. ´A´ heeft volgens de AFM substantieel minder uren aan werkzaamheden verricht dan op grond van het inducementbeleid van tevoren is ingeschat.
31 mrt 2017 Nieuws

Consultatiereactie AFM op de nieuwe Europese Richtlijn Verzekeringsdistributie

Op 23 februari 2018 treedt de Europese Richtlijn Verzekeringsdistributie, Insurance Distribution Directive (IDD) in werking. Deze richtlijn vervangt de huidige Richtlijn Verzekeringsbemiddeling (IMD). De IDD heeft betrekking op adviseurs, bemiddelaars in verzekeringen, (her)verzekeraars en bedrijven die verzekeringen als aanvulling op een product of dienstverlening verkopen (zoals bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven en reisorganisaties).
27 mrt 2017 Nieuws

AFM maakt wetgevingswensen 2017 kenbaar

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar wetgevingsbrief 2017 met de minister van Financiën gedeeld. Deze brief bevat wensen voor wetgeving om de financiële markten eerlijker en transparanter te maken en de effectiviteit van het toezicht van de AFM te bevorderen.
20 mrt 2017 Nieuws

AFM leidraad: berekening vergoeding vervroegd aflossen hypotheek

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert uitgangspunten voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van de hypotheek. Huizenbezitters krijgen hierdoor duidelijkheid over hoe de vergoeding - voorheen boeterente genoemd - tot stand kan komen.
17 mrt 2017 Nieuws

Toetsrente hypotheken Q2 2017

De AFM heeft de toetsrente voor het tweede kwartaal van 2017 vastgesteld op 5%.
24 feb 2017 Nieuws

Beleidsbepalers van financiële ondernemingen ten onrechte heengezonden door AFM

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed in hoger beroep uitspraak over de opdracht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan twee financiële ondernemingen die bemiddelen in verzekeringen en krediet om hun enige beleidsbepalers heen te zenden. Het CBb schrapt deze maatregel en draagt de AFM op om een nieuw besluit te nemen en hooguit te komen met een minder zware maatregel.
24 feb 2017 Nieuws

Reactie AFM op uitspraken CBb inzake ‘ingekeerde’ beleidsbepalers

Op woensdag 22 februari 2017 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tussenuitspraken gedaan in 2 zaken van de AFM tegen beleidsbepalers. De betrokkenen hadden opzettelijk onjuiste belastingaangifte gedaan over aangehouden buitenlands vermogen. Zij hebben vervolgens een beroep gedaan op de zogenoemde inkeerregeling van de Belastingdienst.
23 feb 2017 Nieuws

Incassobureaus nu ook vergunningplichtig

Incassobureaus die krediet aanbieden of bemiddelen in krediet moeten vóór 7 april 2017 een vergunning aanvragen. Incassobureaus die geen vergunning aanvragen moeten daar waar nodig hun activiteiten aanpassen, zodat er geen sprake meer is van bemiddelen of aanbieden zoals dat in de Wet op het financieel toezicht (Wft) staat.
21 feb 2017 Nieuws

Internetconsultatie Reclameregels inzake risicovolle financiële producten

Middels een internetconsultatie is een 'Conceptwijziging van Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft' aan de markt voorgelegd. De consultatie door de AFM staat open tot en met 3 april 2017. Aan marktpartijen wordt gevraagd te reageren per e-mail via nrgfo@afm.nl.
De minister van Financiën consulteert tot en met 20 maart artikel 56a van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Dit artikel geeft de AFM de bevoegdheid om financiële producten die aan bepaalde criteria voldoen aan te wijzen die onder het reclameverbod komen te vallen.
Getoond 71 tot 80 van 839. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.