Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
27 mrt 2017 Nieuws

AFM maakt wetgevingswensen 2017 kenbaar

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar wetgevingsbrief 2017 met de minister van Financiën gedeeld. Deze brief bevat wensen voor wetgeving om de financiële markten eerlijker en transparanter te maken en de effectiviteit van het toezicht van de AFM te bevorderen.
20 mrt 2017 Nieuws

AFM leidraad: berekening vergoeding vervroegd aflossen hypotheek

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert uitgangspunten voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van de hypotheek. Huizenbezitters krijgen hierdoor duidelijkheid over hoe de vergoeding - voorheen boeterente genoemd - tot stand kan komen.
17 mrt 2017 Nieuws

Toetsrente hypotheken Q2 2017

De AFM heeft de toetsrente voor het tweede kwartaal van 2017 vastgesteld op 5%.
24 feb 2017 Nieuws

Beleidsbepalers van financiële ondernemingen ten onrechte heengezonden door AFM

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed in hoger beroep uitspraak over de opdracht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan twee financiële ondernemingen die bemiddelen in verzekeringen en krediet om hun enige beleidsbepalers heen te zenden. Het CBb schrapt deze maatregel en draagt de AFM op om een nieuw besluit te nemen en hooguit te komen met een minder zware maatregel.
24 feb 2017 Nieuws

Reactie AFM op uitspraken CBb inzake ‘ingekeerde’ beleidsbepalers

Op woensdag 22 februari 2017 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tussenuitspraken gedaan in 2 zaken van de AFM tegen beleidsbepalers. De betrokkenen hadden opzettelijk onjuiste belastingaangifte gedaan over aangehouden buitenlands vermogen. Zij hebben vervolgens een beroep gedaan op de zogenoemde inkeerregeling van de Belastingdienst.
23 feb 2017 Nieuws

Incassobureaus nu ook vergunningplichtig

Incassobureaus die krediet aanbieden of bemiddelen in krediet moeten vóór 7 april 2017 een vergunning aanvragen. Incassobureaus die geen vergunning aanvragen moeten daar waar nodig hun activiteiten aanpassen, zodat er geen sprake meer is van bemiddelen of aanbieden zoals dat in de Wet op het financieel toezicht (Wft) staat.
21 feb 2017 Nieuws

Internetconsultatie Reclameregels inzake risicovolle financiële producten

Middels een internetconsultatie is een 'Conceptwijziging van Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft' aan de markt voorgelegd. De consultatie door de AFM staat open tot en met 3 april 2017. Aan marktpartijen wordt gevraagd te reageren per e-mail via nrgfo@afm.nl.
De minister van Financiën consulteert tot en met 20 maart artikel 56a van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Dit artikel geeft de AFM de bevoegdheid om financiële producten die aan bepaalde criteria voldoen aan te wijzen die onder het reclameverbod komen te vallen.
13 jan 2017 Nieuws

Kamervragen over bericht dat er chaos dreigt door nieuwe zienswijze van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Minister Blok heeft Kamervragen over het bericht dat er chaos dreigt door nieuwe zienswijze van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) beantwoord.
12 jan 2017 Nieuws

Geen PEplus inkomen certificaat behaald, wel advies betalingsbeschermer mogelijk?

Mag ik vanaf 1 januari 2017 met het Wft-diploma Adviseur hypothecair krediet ook nog steeds advies geven over betalingsbeschermers of moet ik daarvoor apart het Wft-diploma Adviseur inkomen of Adviseur vermogen behalen?
12 jan 2017 Nieuws

Verslag internetconsultatie wetsvoorstel transparanter toezicht op de financiële markten openbaar

Het ministerie van Financiën heeft het verslag gepubliceerd van de internetconsultatie van het wetsvoorstel voor een transparanter toezicht op de financiële markten. Een groot aantal organisaties heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren. Op basis van de reacties is een aantal wijzigingen aangebracht aan het wetsvoorstel.
Getoond 41 tot 50 van 806. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.