Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
29 apr 2013 Nieuws

Rialto biedt mogelijkheid tot verzekeren leegstaande panden

Door de economische crisis neemt het aantal leegstaande panden toe. Deze ontwikkeling doet zich zowel bij bedrijfsmatig onroerend goed als bij particuliere woningen voor. Leegstaande panden zijn bijzonder kwetsbaar voor brandstichting. Reden voor verzekeringsmaatschappijen om steeds terughoudender te zijn om deze panden te (blijven) verzekeren. Rialto Verzekeringen en BAVAM, beide handelsnamen van de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. (VAN), hebben onlangs een groot onderzoek gehouden onder assurantiebemiddelaars, waaruit de conclusie getrokken mag worden dat steeds meer leegstaande panden onverzekerd zijn. Deze uitkomst is aanleiding voor de VAN om een verzekering voor leegstaande panden in haar assortiment op te nemen.
29 mrt 2013 Nieuws

Hulp voor adviseurs bij advies beleggingsverzekeringen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het belangrijk dat consumenten met een beleggingsverzekering goed worden geholpen, zodat zij in de toekomst niet voor vervelende financiële verrassingen komen te staan. Consumenten staan echter niet in de rij voor hersteladvies. Veel adviseurs stellen daarom terecht de vraag wanneer ze voldoende pogingen hebben ondernomen om hun klanten te bereiken
8 mrt 2013 Nieuws

Kifid uitspraak: 'waarschuwingsplicht' en zorgplicht

Kifid heeft 'klager' deels in het gelijk gesteld vanwege de ontoereikende nakoming van de zorgplicht van de adviseur jegens zijn cliënt. Ook de 'passage - let op' boven de handtekening wordt als niet toereikend beschouwd. De Commissie is van oordeel dat een adviseur zich ervan dient te vergewissen of een consument zich daadwerkelijk bewust is welke consequenties aan een verstrekt advies verbonden zijn.
1 mrt 2013 Nieuws

Voorlopig besluit aanvullende lening 'Blok'-hypotheek bekend

Dit besluit beschrijft in welke gevallen de Belastingdienst het standpunt zal innemen dat sprake is van een afzonderlijke schuld ondanks dat er een bepaalde samenhang is met een andere schuld. Tevens wordt in een Kamerbrief nader uitleg gegeven over de 'Blok'-variant.
27 feb 2013 Nieuws

NZa onderzoekt invullen zorgplicht verzekeraars

Het is in het belang van de consument dat verzekeraars enige inkoopmacht hebben, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Verzekeraars kopen namens de consument goede zorg in voor een redelijke prijs. Bij de inkoop zouden verzekeraars wel beter naar kwaliteit kunnen kijken en ervoor moeten zorgen dat alle contracten half november gesloten zijn.
13 dec 2012 Nieuws

Kifid: zorgplicht overnemend intermediair

In de download een uitspraak van Kifid, waarin zorgplicht omschreven wordt en het belang van dossiervorming (wederom) blijkt. "Beleggingsverzekering in 1997 gesloten met relatief hoge overlijdensrisicodekking. In 2002 wordt de verzekering naar een andere tussenpersoon overgeboekt. Consument verwijt de nieuwe assurantietussenpersoon dat hij had moeten adviseren de overlijdensrisicodekking te verlagen en dat hij onvoldoende informatie over de kosten heeft verstrekt. Commissie: omschrijft de zorgplicht van de nieuwe tussenpersoon."
8 okt 2012 Nieuws

De Hypotheekshop komt met 'adviesgarantieregeling'

"Wij vinden een adviesgarantieregeling een goed idee en gaan kijken hoe we dit binnen onze organisatie kunnen gaan regelen", zegt directeur Ron Bavelaar (De Hypotheekshop).
5 okt 2012 Nieuws

Adfiz komt met tegenreactie oproep Verbond van Verzekeraars

Humor kan Verbondsdirecteur Leo de Boer niet ontzegd worden. Adviseur weg en de klant een probleem? Welnee, een nieuwe adviseur is zo gevonden. Maar wat als de verzekeraar omvalt? Dan heeft de klant een groot probleem: polis weg, kapitaal weg, pensioen weg. Prima plan dus, zo’n garantieregeling, maar dan wel voor de verzekeraars. Wij pleiten dan ook voor het opzetten door het Verbond van een dekkingsgarantieregeling en een vermogensgarantieregeling van verzekeraars.
4 okt 2012 Nieuws

Oproep Verbond aan adviseurs: maak een adviesgarantregeling voor de klant

“De klant mag niet de dupe worden van het faillissement van een adviseur.” Op dat risico wees Verbondsdirecteur Leo De Boer tijdens het Nationaal Hypothekencongres. Hij stelt voor om, analoog aan Bouwgarant in de bouwwereld, een Adviesgarantregeling in het leven te roepen. Dit is een vangnetregeling die ervoor zorgt dat de klant erop kan rekenen dat de zorgplicht wordt overgenomen en voortgezet als bijvoorbeeld een tussenpersoon failliet gaat.
24 sep 2012 Nieuws

Waarschuwing Verbond: generieke zorgplicht betekent generieke rechtsonzekerheid

Het Verbond van Verzekeraars heeft een reactie aan het ministerie van Financiën gegeven naar aanleiding van een onderzoek om de generieke zorgplicht voor banken en verzekeraars toe te voegen aan de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Getoond 81 tot 90 van 110. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.