Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
5 okt 2012 Nieuws

Adfiz komt met tegenreactie oproep Verbond van Verzekeraars

Humor kan Verbondsdirecteur Leo de Boer niet ontzegd worden. Adviseur weg en de klant een probleem? Welnee, een nieuwe adviseur is zo gevonden. Maar wat als de verzekeraar omvalt? Dan heeft de klant een groot probleem: polis weg, kapitaal weg, pensioen weg. Prima plan dus, zo’n garantieregeling, maar dan wel voor de verzekeraars. Wij pleiten dan ook voor het opzetten door het Verbond van een dekkingsgarantieregeling en een vermogensgarantieregeling van verzekeraars.
4 okt 2012 Nieuws

Oproep Verbond aan adviseurs: maak een adviesgarantregeling voor de klant

“De klant mag niet de dupe worden van het faillissement van een adviseur.” Op dat risico wees Verbondsdirecteur Leo De Boer tijdens het Nationaal Hypothekencongres. Hij stelt voor om, analoog aan Bouwgarant in de bouwwereld, een Adviesgarantregeling in het leven te roepen. Dit is een vangnetregeling die ervoor zorgt dat de klant erop kan rekenen dat de zorgplicht wordt overgenomen en voortgezet als bijvoorbeeld een tussenpersoon failliet gaat.
24 sep 2012 Nieuws

Waarschuwing Verbond: generieke zorgplicht betekent generieke rechtsonzekerheid

Het Verbond van Verzekeraars heeft een reactie aan het ministerie van Financiën gegeven naar aanleiding van een onderzoek om de generieke zorgplicht voor banken en verzekeraars toe te voegen aan de Wet op het financieel toezicht (Wft).
21 sep 2012 Nieuws

De Jager: nieuwe zorgplicht ter bescherming consumenten bij financiële producten

Minister De Jager van Financiën introduceert een nieuw wetsvoorstel met een algemene zorgplicht voor banken en verzekeraars. Het doel van de maatregelen is om de klant meer centraal te stellen bij de aankoop van financiële producten. Hierdoor moet het vertrouwen in de financiële sector worden hersteld.
31 aug 2012 Nieuws

Tussenpersoon moet 1 miljoen betalen wegens onderverzekering

De Rechtbank Amsterdam oordeelde op 14 december vorig jaar dat Westeinder Adviesgroep in Aalsmeer zijn zorgplicht heeft geschonden. De tussenpersoon moet bijna 1 miljoen euro betalen voor schade als gevolg van onderverzekering.
31 aug 2012 Nieuws

AFM beboet Cormat Finance

De AFM heeft op 28 februari 2012 een bestuurlijke boete van 500 euro opgelegd aan Cormat Finance, destijds handelend onder de naam Huis & Hypotheek Bergen op Zoom. Cormat wordt beboet voor niet-passend advies bij het aangaan van hypothecair krediet en verzekeringen.
30 aug 2012 Nieuws

AFM en verzekeraars werken aan duidelijke informatie voor klanten

De consument heeft behoefte aan eenvoudige en begrijpelijke informatie over verzekeringen, aldus de AFM. De toezichthouder werkt dit jaar daarom samen met twaalf (middel)grote verzekeraars aan het verbeteren van de informatieverstrekking. De AFM wil hiermee bevorderen dat consumenten informatie krijgen op basis waarvan zij goede financiële beslissingen kunnen nemen.
30 aug 2012 Nieuws

Werkgever hebben ook zorgplicht voor zelfstandigen

Werkgevers die zelfstandige arbeidskrachten inhuren voor klussen in hun bedrijf, zijn verantwoordelijk voor hun veiligheid. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. Hiermee wordt de positie van honderdduizenden zelfstandigen versterkt, aldus de Volkskrant.
30 aug 2012 Nieuws

Consumentenbond moet Geldgids terughalen

De rechtbank in Den Haag heeft de publicatie van een artikel in de nieuwe Geldgids van de Consumentenbond verboden. De Geldgids was al gedrukt en zou vandaag verschijnen. Het artikel gaat over een vermogensbeheerder, die voor een klant te riskant zou hebben belegd.
27 aug 2012 Nieuws

Onderzoek curatoren naar oorzaken van de DSB-faillissementen.

DSB Bank N.V. : elf constateringen DSB Beheer B.V. : vier constateringen De curatoren van DSB Bank N.V. en DSB Beheer B.V. hebben onderzoek gedaan naar de omstandigheden die hebben geleid tot de faillissementen van DSB Bank en DSB Beheer. Deze feitenonderzoeken behelzen twee gescheiden trajecten. Aangezien DSB Beheer de (indirecte) eigenaar was van DSB Bank en er vele relaties bestonden tussen DSB Bank en DSB Beheer en dochtermaatschappijen, moeten beide rapporten wel in samenhang worden bezien.
Getoond 81 tot 90 van 103. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.