Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
16 jul 2014 Nieuws

Arrest Hoge Raad: Zorgplicht tussenpersoon

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan waar de zorgplicht van een tussenpersoon bij brandverzekering met ‘alarmclausule’ in het geding was. De casus spitst zich toe op het feit dat terwijl tussenpersoon wist dat het alarm niet meer werkte deze verzuimd zou hebben de verzekeraar daarvan op de hoogte te brengen.
11 jul 2014 Nieuws

VKG borgt zorgplicht van MKB-adviseurs door samenwerking met Risk Explorer

Een onvolledig of inadequaat verzekeringsadvies kan verstrekkende gevolgen hebben voor een onderneming. En daarmee ook voor de zakelijke adviseur. Wet- en regelgeving, maar ook toezichthouders stellen in toenemende mate randvoorwaarden aan de opbouw en kwaliteit van het advies van MKB-adviseurs. VKG, de full serviceprovider uit Hoorn, wil aangesloten intermediairs ondersteunen bij het bedrijfsmatige adviesproces. Daarom zijn VKG en Risk Explorer BV per 1 juni jl. een exclusief partnership aangegaan.
25 apr 2014 Nieuws

Kifid uitspraak over aflossingsvrije hypotheek

Een consument heeft via Kifid een klacht ingediend over zijn hypotheekadviseur. De consument stelt dat de adviseur hem onvoldoende heeft geïnformeerd over de risico’s en de betaalbaarheid van de geldlening in de toekomst. Ook wordt geklaagd dat er sprake is van overkreditering. In het adviesrapport waren diverse 'disclaimers' opgenomen.
2 apr 2014 Nieuws

Kifid: consumenten claim vergoeding boeterente afgewezen

Een consument heeft een hypotheekadviseur advies gevraagd over het oversluiten van zijn hypothecaire geldlening. De adviseur heeft hiervoor een advies uitgebracht. Een week vóór het passeren van de hypotheekakte voor de nieuwe hypothecaire geldlening is gebleken dat de consument een boeterente van € 3.221,02 voor het vervroegd aflossen van de oude hypothecaire geldlening verschuldigd was. Volgens de consument heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden door hem niet op die boeterente te wijzen.
31 mrt 2014 Nieuws

Kifid: zorgplicht blijft ondanks toezending jaarlijkse waardeopgave polis

De waardeontwikkeling is achtergebleven bij de oorspronkelijke verwachtingen waardoor bij het einde van de verzekering een restschuld overblijft. De Commissie (Kifid) is van oordeel dat de adviseur is tekortgeschoten in haar zorgplicht.
20 mrt 2014 Nieuws

Kifid: lijfrenteverzekering en contraverzekering

In een klacht bij Kifid is door erfgenamen gesteld dat een adviseur zijn zorgplicht verzaakt heeft, door het niet adviseren van een contraverzekering. Uit de klacht blijkt maar weer het belang van een goede dossiervorming en het (standaard) meenemen van een advies voor een contraverzekering.
4 mrt 2014 Nieuws

Woonwetten aangepast

Met de wijziging van drie woonwetten wil minister Blok (Wonen) leefbaarheidsproblemen en onrechtvaardige effecten van woningschaarste aanpakken. Een Kamermeerderheid steunt zijn plannen. De Kamer stemt op 4 maart over het wetsvoorstel tot wijziging van de Rotterdamwet en op 11 maart over de wetsvoorstellen tot wijziging van de Woningwet en de Huisvestingswet.
13 feb 2014 Nieuws

MediRisk moet onderhandelen over dekking uitlooprisico

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft de vorderingen van de curatoren van het failliete Ruwaard van Puttenziekenhuis afgewezen. De vorderingen kwamen er op neer dat er sprake zou zijn van een verzekering met de opvolger van het ziekenhuis. De rechter oordeelt wel dat MediRisk de curatoren had moeten wijzen op het ontbreken van de uitloopdekking en zij alsnog een aanbod moeten doen.
11 feb 2014 Nieuws

Kifid: betrek partner altijd bij adviesgesprek

Een consument klaagt bij Kifid erover dat de adviseur de consument niet heeft betrokken bij dan wel heeft geïnformeerd over een adviesgesprek met haar echtgenoot dat heeft geleid tot het oversluiten van geldleningen. Daardoor is de consument niet gewaarschuwd voor de gevolgen voor haar van het niet-treffen van een voorziening bij werkloosheid/ overlijden van haar echtgenoot respectievelijk haar hoofdelijke aansprakelijkheid.
27 nov 2013 Nieuws

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel continuïteit cruciale zorg

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Edith Schippers (VWS) over het in stand houden van cruciale zorg. Met de aanname van dit wetsvoorstel wordt een belangrijke omslag in de gezondheidszorg gemaakt. Wanneer zorgaanbieders door falend beleid in financiële problemen komen of failliet gaan, is het niet meer aan de overheid om deze instellingen op kosten van de premiebetaler overeind te houden.
Getoond 51 tot 60 van 97. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.