Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
1 aug 2017 Nieuws

Beleggingsaanbevelingen

Een beleggingsaanbeveling is iedere voor distributiekanalen of het publiek bedoelde informatie waarbij expliciet of impliciet een beleggingsstrategie wordt aanbevolen of voorgesteld ten aanzien van één of meerdere financiële instrumenten of de uitgevende instellingen.
3 jul 2017 Nieuws

Actieplan Financiële diensten voor consumenten

Minister Dijsselbloem stuurde de Eerste Kamer antwoord op vragen gesteld in het schriftelijk overleg over kabinetsreactie op actieplan van de Europese Commissie getiteld Financiële diensten voor consumenten.
28 jun 2017 Nieuws

De psychologie van pensioenkeuzes

De te verwachten hervormingen in het pensioenstelsel maken in de nabije toekomst meer keuzemogelijkheden voor deelnemers mogelijk. Wanneer mensen meer (complexe) financiële keuzes moeten maken, brengt dit het risico op uitstelgedrag en slechte keuzes met zich mee.
12 mei 2017 Nieuws

Nota nav het verslag PRIIP’s

Minister Dijsselbloem stuurde de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de EU-verordening over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's).
11 mei 2017 Nieuws

ACM pleit voor meer transparantie bij online reviews

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in het kader van haar agendathema ‘de online consument’ een verkenning uitgevoerd naar online reviews. Een online review is een beoordeling van een consument van een product of dienst.
14 apr 2017 Nieuws

Hoe effectief verantwoord financieel gedrag bevorderen?

Nibud en Wijzer in geldzaken hebben een paper geschreven waarin zij laten zien dat educatie effectief kan zijn, mits het op een goede manier wordt aangepakt.
9 mrt 2017 Nieuws

Verzekeringskaarten staan model voor Europese standaard

Nederlandse Verzekeringskaarten hoeven slechts in beperkte mate te worden aangepast aan de eisen die EIOPA stelt aan het Insurance Product Information Document (IPID). Dat blijkt uit het definitieve format dat de toezichthouder bij de Europese Commissie heeft neergelegd.
19 jan 2017 Nieuws

Tweede nota van voorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Voorstel van wet houdende wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek. Dit in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen).
16 jan 2017 Nieuws

Financiële veerkracht op de oude dag

In een publicatie van de Universiteit van Maastricht, ‘Financiële veerkracht op de oude dag’. Deze publicatie is het eerste resultaat van de samenwerking van Wijzer in geldzaken met de Universiteit van Maastricht. In de publicatie staat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de wetenschap op het gebied van beïnvloeding van consumentengedrag in relatie tot pensioen.

Tevens is een samenvatting 'evaluatie Pensioen3daagse' beschikbaar.
10 jan 2017 Nieuws

Driekwart van Nederlanders onvoorbereid op reis

Nederlanders maken veel buitenlandse reizen, maar bereiden zich minder goed voor. Dat blijkt uit onderzoek van NBTC-NIPO Research, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Getoond 21 tot 30 van 131. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.