Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
8 okt 2015 Nieuws

CNUE lanceert website over Europees onroerend goed

De CNUE, het Europees samenwerkingsverband van notarissen, heeft een nieuwe website over onroerend goed gelanceerd. Op de nieuwe site kunnen burgers informatie vinden over de aanschaf van onroerend goed in de 22 lidstaten van de Europese Unie (EU).
29 sep 2015 Nieuws

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht

Wetsvoorstel Implementatiewet Wft hypothecair krediet
Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van een richtlijn van het Europees Parlement inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen. De richtlijn moet uiterlijk op 21 maart 2016 geïmplementeerd zijn. De richtlijn bevat regels ter bevordering van de financiële scholing van consumenten en voorwaarden waaronder kredietgevers en kredietbemiddelaars krediet mogen verstrekken aan consumenten. Daarnaast geeft de richtlijn regels met betrekking tot de informatieverstrekking aan de consument (reclame, algemene informatie en op de persoon van de consument toegespitste, precontractuele informatie). Ook bevat de richtlijn regels over de kredietwaardigheidsbeoordeling en toegang tot gegevensbanken, normen voor advisering en regels voor leningen in vreemde valuta en variabele rente.
28 sep 2015 Nieuws

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015

Het afsluiten van een collectieve zorgverzekering levert verzekerden minder financieel voordeel op dan voorheen. Het verschil in prijs tussen een individuele en een collectieve zorgverzekering nam in 2015 af met ruim 20%. Dit constateert de Nederlandse Zorgautoriteit in haar Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015.
11 sep 2015 Nieuws

Begeleidingsgesprek niet meer apart op de nota

De apotheeknota verandert per 2016. Het begeleidingsgesprek voor nieuwe medicijnen staat dan niet meer apart op de nota. Vanaf volgend jaar staat op de nota of er een 'terhandstelling met begeleidingsgesprek' of een 'standaard terhandstelling' in rekening wordt gebracht. Zodat de patiënt nog steeds kan controleren of de nota klopt en of het gesprek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
3 sep 2015 Nieuws

Internetconsultatie kredietovereenkomsten

Consultatie van de AMvB ter implementatie van de Europese richtlijn inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen. Doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn aanbieders, adviseurs en bemiddelaars in hypothecair krediet en klanten die een hypothecair krediet hebben of willen afsluiten.
6 jul 2015 Nieuws

Verzekeraars geven betere informatie over aflopende lijfrentes

De zes grootste verzekeraars hebben ten opzichte van 2013 de informatieverstrekking aan consumenten over expirerende lijfrentes verbeterd, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
18 mei 2015 Nieuws

Hoe staat uw gemeente ervoor?

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een (vernieuwde) website ontwikkeld, waarbij u de mogelijkheid heeft om uw eigen dashboard in te zien met lokale cijfers over uw gemeente. Gegevens van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD en de burgerpeiling, maar ook vanuit uw eigen gemeente aangeleverde data zijn geïntegreerd.
16 mrt 2015 Nieuws

Financiële standaardproducten bieden consument weinig voordeel

Consumenten zijn niet altijd beter af als banken of verzekeraars verplicht zijn een standaardproduct aan te bieden voor bijvoorbeeld pensioensparen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De concurrentie tussen aanbieders zal waarschijnlijk niet toenemen. Prijs en kwaliteit worden daardoor niet beter. Ook keuzestress of verkeerde productkeuzes worden vermoedelijk niet minder. Het kan er zelfs toe leiden dat consumenten minder goede keuzes maken. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar rapport, dat mede op verzoek van de minister van Financiën is opgesteld.
13 mrt 2015 Nieuws

AFM publiceert rapport effect standaardproducten op keuzegedrag

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op verzoek van de minister van Financiën onderzoek gedaan naar het effect van financiële standaardproducten op het keuzegedrag van consumenten. In dit onderzoek is onder meer gebruik gemaakt van gedragswetenschappelijke inzichten.
6 mrt 2015 Nieuws

Publiekscampagne over het levenstestament

Op 10 maart 2015 gaat de campagne 'Wie van de drie?' van start. In deze publiekscampagne van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) staat het levenstestament centraal. In een levenstestament kan iemand vastleggen wie zijn zaken behartigt als hij dat zelf door ziekte of ongeval niet meer kan. Zie ook: 'Het levenstestament in de notariële rechtspraktijk'
Getoond 101 tot 110 van 153. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.