Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
10 jun 2015 Nieuws

Inwerkingtreding WW-onderdelen Wet werk en zekerheid

Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) worden op verschillende punten wijzigingen doorgevoerd in de Werkloosheidswet (WW). Per 1 juli 2015 krijgen werknemers die vanaf die datum een WW-uitkering aanvragen te maken met de nieuwe regels. Voor uitkeringsgerechtigden die op dat moment reeds een WW-uitkering ontvangen, verandert er in principe niets. In een Kamerbrief wordt een opsomming gegeven van de diverse wijzigingen.
9 jun 2015 Nieuws

Communicatie over pensioenopbouw tijdens WW

Staatssecretaris J. Klijnsma schrijft in een Kamerbrief over hoe de informatieverstrekking over pensioenopbouw tijdens werkloosheid geregeld is, hoe dit in de praktijk werkt en geeft aan dat pensioenuitvoerders ook aandacht besteden aan de informatieverstrekking over het nabestaandenpensioen op risicobasis.
20 apr 2015 Nieuws

Aanvullende verzekering opbouw en duur WW in cao's

De Stichting van de Arbeid roept cao-partijen in een brief op om afspraken te maken over de private aanvulling WW en WGA.
16 apr 2015 Nieuws

CBS: afname aantal WW-uitkeringen

Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking bleef in die periode vrijwel gelijk. Het aantal werklozen liep daardoor in de afgelopen periode met gemiddeld 6 duizend per maand terug. Dat meldt het CBS.
16 apr 2015 Nieuws

Betaling WW 1 keer per maand en wijziging dagloon

Vanaf 1 juli 2015 wordt de WW-uitkering 1 keer per maand betaald. Op dit moment wordt de WW-uitkering nog per 4 weken betaald. Voor WW-uitkeringen die zijn ingegaan voor 1 juli 2015, blijft de betaling per 4 weken. Passende arbeid en dagloon worden ook aangepast.
8 apr 2015 Nieuws

253.000 mensen vinden werk vanuit WW-uitkering in 2014

Ondanks het voorzichtige herstel van de economie krijgen nog steeds veel mensen te maken met werkloosheid. UWV kende in 2014 605.000 nieuwe WW-uitkeringen toe, een lichte daling ten opzichte van 2013. Maar het totaal aantal WW-uitkeringen eind 2014 was met 440.800 nog altijd iets hoger (1%) dan eind 2013.
3 apr 2015 Nieuws

Kennis verplichtingen en detectiekans 2014 sociale voorzieningen

In een onderzoeksrapport wordt ingegaan op 10 verschillende wetten (AOW/AKW/ANW/AIO/WAO/WIA/Wajong/WW/ZW/WWB) naar het kennisniveau van verplichtingen en de perceptie van de detectiekans onder uitkeringsgerechtigden.
23 feb 2015 Nieuws

Preventie werkloosheid versterken

De SER wil een sterkere inzet op preventie van werkloosheid. Werknemers die hun baan dreigen te verliezen, moeten nog voor ze in de WW terechtkomen, ondersteuning krijgen van nieuw op te richten regionale adviescentra.
5 feb 2015 Nieuws

Toename negatief saldo fonds UWV ondanks meevaller

UWV stelt de uitkeringslasten voor werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dit jaar positief bij met 479 miljoen euro. De meevaller wordt met name veroorzaakt door de gunstiger voorspellingen van de ontwikkeling van de werkloosheid. Het aantal WW-uitkeringen zal dit jaar naar verwachting licht afnemen. UWV verwacht dat ook het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zal afnemen. Dit blijkt uit de Januarinota 2015 die UWV heeft gepresenteerd.
22 jan 2015 Nieuws

Aantal werklozen in december toegenomen

Het aantal werklozen is in december gestegen met 12 duizend en kwam uit op 642 duizend personen. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. In december nam de werkloosheid weer toe, nadat deze in de voorgaande drie maanden vrijwel niet was veranderd.
Getoond 61 tot 70 van 172. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.