Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
7 aug 2015 Nieuws

Woonlastenbeschermers en WW dekking

Sinds 1 juli 2015 is de berekening van het dagloon voor een WW-uitkering gewijzigd (bij nieuwe aanvragen). Het dagloon is de basis voor de berekening van de WW-uitkering. Voor de hoogte van het dagloon wordt gekeken naar het sv-loon in de periode van een jaar voor aanvang werkloosheid. Mogelijk kan gebruik gemaakt worden van het garantiedagloon.
2 jul 2015 Nieuws

Volgend jaar lagere WW-sectorpremie voor werkgevers

Werkgevers kunnen in 2016 een lagere WW-sectorpremie tegemoet zien. Als gevolg van het economisch herstel neemt het aantal WW-uitkeringen dit jaar naar verwachting af tot 420.000 en naar minder dan 400.000 eind 2016. Hierdoor dalen de uitkeringslasten voor de WW-uitkering van 6,9 miljard euro in 2014 naar 6,2 miljard euro in 2016.
25 jun 2015 Nieuws

Prepensioenuitkering wordt in mindering gebracht op WW-uitkering

Minister Asscher geeft antwoord op Kamervragen over een uitspraak van de rechter over het al dan niet korten van de ZVW-premie op de WW-uitkering.
10 jun 2015 Nieuws

Inwerkingtreding WW-onderdelen Wet werk en zekerheid

Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) worden op verschillende punten wijzigingen doorgevoerd in de Werkloosheidswet (WW). Per 1 juli 2015 krijgen werknemers die vanaf die datum een WW-uitkering aanvragen te maken met de nieuwe regels. Voor uitkeringsgerechtigden die op dat moment reeds een WW-uitkering ontvangen, verandert er in principe niets. In een Kamerbrief wordt een opsomming gegeven van de diverse wijzigingen.
9 jun 2015 Nieuws

Communicatie over pensioenopbouw tijdens WW

Staatssecretaris J. Klijnsma schrijft in een Kamerbrief over hoe de informatieverstrekking over pensioenopbouw tijdens werkloosheid geregeld is, hoe dit in de praktijk werkt en geeft aan dat pensioenuitvoerders ook aandacht besteden aan de informatieverstrekking over het nabestaandenpensioen op risicobasis.
20 apr 2015 Nieuws

Aanvullende verzekering opbouw en duur WW in cao's

De Stichting van de Arbeid roept cao-partijen in een brief op om afspraken te maken over de private aanvulling WW en WGA.
16 apr 2015 Nieuws

CBS: afname aantal WW-uitkeringen

Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking bleef in die periode vrijwel gelijk. Het aantal werklozen liep daardoor in de afgelopen periode met gemiddeld 6 duizend per maand terug. Dat meldt het CBS.
16 apr 2015 Nieuws

Betaling WW 1 keer per maand en wijziging dagloon

Vanaf 1 juli 2015 wordt de WW-uitkering 1 keer per maand betaald. Op dit moment wordt de WW-uitkering nog per 4 weken betaald. Voor WW-uitkeringen die zijn ingegaan voor 1 juli 2015, blijft de betaling per 4 weken. Passende arbeid en dagloon worden ook aangepast.
8 apr 2015 Nieuws

253.000 mensen vinden werk vanuit WW-uitkering in 2014

Ondanks het voorzichtige herstel van de economie krijgen nog steeds veel mensen te maken met werkloosheid. UWV kende in 2014 605.000 nieuwe WW-uitkeringen toe, een lichte daling ten opzichte van 2013. Maar het totaal aantal WW-uitkeringen eind 2014 was met 440.800 nog altijd iets hoger (1%) dan eind 2013.
3 apr 2015 Nieuws

Kennis verplichtingen en detectiekans 2014 sociale voorzieningen

In een onderzoeksrapport wordt ingegaan op 10 verschillende wetten (AOW/AKW/ANW/AIO/WAO/WIA/Wajong/WW/ZW/WWB) naar het kennisniveau van verplichtingen en de perceptie van de detectiekans onder uitkeringsgerechtigden.
Getoond 61 tot 70 van 175. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.