Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
27 okt 2016 Nieuws

Kamerbrief over tegemoetkoming WW-dagloon

Minister L.F. Asscher reageert op een brief van de gezamenlijke vakcentrales FNV, CNV en VCP van 30 juni jl. over de tegemoetkoming voor het WW-dagloon.
20 okt 2016 Nieuws

Werkloosheid daalt verder

Het aantal werklozen kwam in september uit op 510 duizend, meldt CBS. Daarmee is de werkloosheid verder gedaald naar 5,7 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden bedroeg de afname gemiddeld 13 duizend per maand. De daling is het sterkst onder 45-plussers. UWV telde eind augustus 424 duizend WW-uitkeringen.
19 sep 2016 Nieuws

Dagloon WW-uitkering, uitleg begrip onbetaald verlof

Betrokkene (werknemer/ WW gerechtigde) heeft bezwaar gemaakt tegen de dagloonberekening. Hij heeft in dat verband gesteld dat hij in de weken 30, 31 en 32 onbetaald verlof had en dat die periode daarom op grond van artikel 6 van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen (Dagloonbesluit) buiten beschouwing had moeten blijven bij de berekening van het WW-dagloon.
13 sep 2016 Nieuws

Monitorrapportages WW en WGA

De rapportages geven een beeld van de ervaringen met de dienstverlening van UWV vanuit het perspectief van mensen met een WW-uitkering respectievelijk een WGA-uitkering.
30 aug 2016 Nieuws

Invoering Calamiteitenregeling

In de Wet vereenvoudiging regelingen UWV is aangekondigd om de bestaande regelingen voor onwerkbaar weer en werktijdverkorting samen te voegen tot één Calamiteitenregeling. De beoogde invoeringsdatum is 1 oktober 2016. In een Kamerbrief gaat Minister Asscher nader in op de verschillen tussen de bestaande regelingen voor onwerkbaar weer en werktijdverkorting en de beoogde (gewijzigde) Calamiteitenregeling.
20 jun 2016 Nieuws

Doorwerking WW-maatregelen in WIA-dagloon is een criminal charge

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 8 juni 2016 dat het verlagende effect op het dagloon als gevolg van de toepassing van artikel 16, vierde lid, van het Dagloonbesluit, een criminal charge is in de zin van artikel 6 van het EVRM.
19 mei 2016 Nieuws

Werkloosheid daalt licht

De werkloosheid is de afgelopen drie maanden licht gedaald, behalve onder jonge mannen. Met gemiddeld duizend werklozen per maand minder kwam de werkloosheid in april uit op 572 duizend. Dat is 6,4 procent van de beroepsbevolking tegen 6,5 procent in januari, meldt CBS. In april vorig jaar was dit nog 7,0 procent. UWV telde eind april 461 duizend WW-uitkeringen.
10 mrt 2016 Nieuws

Kamervragen bovenwettelijke aanvullingen op de WW

Minister L.F. Asscher heeft uitgebreid antwoorden gegeven op Kamervragen over het bericht dat het bedrijf Raet de bovenwettelijke aanvullingen op de WW gaat uitvoeren.
2 mrt 2016 Nieuws

Kamervragen over Wajong en UWV

Staatssecretaris J. Klijnsma beantwoordt Kamervragen over het bericht ‘Wajonger kan uitkering kwijtraken’. Minister L.F. Asscher gaat in op Kamervragen over het bericht ‘Een nieuwe baan en tóch het UWV op je dak: ‘Het lijkt verdorie wel Kafka’.
28 jan 2016 Nieuws

Checklist WW

Het UWV heeft een checklist beschikbaar gesteld. De Checklist WW is een handige geheugensteun als u werkloos wordt en bij UWV een WW-uitkering aanvraagt. In de checklist staat overzichtelijk op een rij op welk moment u iets moet regelen rond uw WW-aanvraag. Daarnaast geeft de checklist tips en verwijst deze door naar andere websites met handige informatie.
Getoond 41 tot 50 van 172. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.