Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
8 feb 2013 Nieuws

Toename WW-uitkeringen vooral in Randstad

Volgens het CBS is de afgelopen vijf jaar het aandeel personen met WW en met bijstand toegenomen. Bij de WW is het 77 procent hoger. In de Randstad was de toename relatief groot.
De bijstand (binnen de Randstad) nam in de periode 2008-2012 met 20 procent veel minder snel toe ten opzichte van personen buiten de Randstad.
17 jan 2013 Nieuws

Werkloosheid verder toegenomen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2012 toe met 19 duizend en kwam uit op 571 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in december uitkwam op 340 duizend, dat zijn er 18 duizend meer dan in november.
28 nov 2012 Nieuws

Rechtspraak: geen WW uitkering - PGB periode telde niet mee voor referte eis

De rechter heeft een uitspraak gedaan waarbij X werkzaamheden had verricht in het kader van een persoonsgebonden budget dat was toegekend aan een dochter van 2 jaar. Geen dienstbetrekking omdat gezagsverhouding met 2-jarig kind ontbrak.
14 nov 2012 Nieuws

Startersregeling vanuit WW

Met de toename van het aantal werklozen, neemt ook de vraag naar startersregelingen vanuit de WW toe. De startersregeling in de WW is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen opstarten en op die manier (volledig) uitstromen uit de WW. In de WW is geregeld dat het UWV toestemming kan verlenen aan de WW-gerechtigde om gedurende maximaal 26 weken werkzaamheden in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep te verrichten.
1 nov 2012 Nieuws

Lagere FVP-bijdrage verwacht voor WW-instroom in 2010

Met steeds groter wordende zekerheid wordt verwacht dat de FVP-bijdrage voor werknemers die op of na 1 januari 2010 en voor 1 januari 2011 in de WW zijn ingestroomd substantieel lager zal liggen dan 100%. De uitbetaling van de bijdrage voor deze groep gerechtigden vindt plaats tussen 1 april 2014 en 1 juli 2014.
31 okt 2012 Nieuws

Flinke versobering WW rechten

In het regeerakkoord zijn diverse maatregelen opgenomen voor versobering van de WW aanspraken. Ook wordt een 'transitiebudget' ingevoerd.
31 aug 2012 Nieuws

WW-fondsen in het rood

De miljardenreserves in de kas voor werkloosheidsuitkeringen zijn in een paar jaar volledig verdampt. Eind 2008 zat er nog ruim 9 miljard euro in de WW-fondsen, inmiddels staan zij 1,9 miljard euro in het rood. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.
31 aug 2012 Nieuws

Ouderen vinden moeilijk een baan

Het aantal 55-plussers dat vorig jaar werd aangenomen daalde met 5 procent en slechts 2 procent van de vacatures werd toen ingevuld door een 55-plusser. Uit de jaarlijkse rapportage van het UWV blijkt dat de positie van ouderen op de arbeidsmarkt moeilijk blijft.
30 aug 2012 Nieuws

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Per 1 juli gaan uitkeringen omhoog. De AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, dat van 1.446,60 naar 1.456,20 euro bruto per maand stijgt.
Getoond 121 tot 130 van 174. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.