Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
24 apr 2014 Nieuws

Intrekking diverse besluiten

In een besluit worden enkele beleidsbesluiten ingetrokken. De besluiten hebben hun belang verloren door inwerkingtreding van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.
22 apr 2014 Kennis

Gedeeltelijk aflossen eigenwoningschuld (Besluit)

Besluit vervallen - zie 'Intrekking diverse besluiten' artikel
De wettekst schrijft voor dat deze nieuwe lening alleen onder het overgangsrecht valt in geval van geheel aflossen van een tot de eigenwoningschuld behorende schuld en het uiterlijk binnen het daaropvolgende kalenderjaar -ten minste voor dat bedrag- opnieuw aangaan van een schuld in verband met een eigen woning (geheel oversluiten). Dit leverde in de praktijk vragen op ingeval van gedeeltelijk oversluiten (familiehypotheek of lening bij een BV).
24 mrt 2014 Nieuws

AOW-gat gedeeltelijk gedicht (besluit)

De regering wil het onbedoeld gebruik van de AOW-inkoopregeling tegengaan. Op dit moment worden 'ontbrekende' AOW-jaren ingekocht onder de kostprijs. Daarom worden nadere voorwaarden gesteld aan de duur van de verplichte verzekering alvorens ontbrekende verzekeringsjaren voor de AOW kunnen worden ingekocht en aan de jaren waarover kan worden ingekocht.
17 mrt 2014 Nieuws

Wijzigingsbesluit financiële markten 2015

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 bevat als onderdeel van de jaarlijkse wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet financiële markten BES (Wfm BES) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In het besluit wordt de uitzondering op het provisieverbod voor het adviseren van consumenten met betalingsachterstanden inzake een hypothecair krediet nader omschreven.
4 mrt 2014 Nieuws

Wijziging van het Ontslagbesluit

Bij een ontslag om bedrijfseconomisch redenen kan het als gevolg van de toepassing van het zogenoemde afspiegelingsbeginsel nu zo zijn dat bijvoorbeeld een 55-jarige werknemer moet worden ontslagen en een 72-jarige werknemer, die dezelfde werkzaamheden verricht, in dienst kan blijven (voorbeeld uit de praktijk). Dit is een ongewenst en onbedoeld effect van de regelgeving dat met de onderhavige aanpassing van het Ontslagbesluit ongedaan wordt gemaakt.
30 dec 2012 Nieuws

RvS ziet nut niet in van afbouw hypotheken naar 100%

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013. Het advies is op 28 december 2012 openbaar gemaakt (het advies zelf is van 14 november 2012).
21 sep 2012 Nieuws

Versobering depositogarantiestelsel voor SEW rekeningen

In het wijzigingswetsvoorstel Financiële Markten 2014 wordt voorgesteld de bankspaardeposito's eigen woning niet meer onder de depositogarantieregeling te laten vallen.
14 sep 2012 Nieuws

Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

Als download is een document beschikbaar waarin de belangrijkste wijzigingen worden besproken die zijn doorgevoerd naar aanleiding van de consultatiereacties op het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013.
Getoond 81 tot 88 van 88. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.