Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
2 jan 2015 Nieuws

Diverse besluiten

Er zijn weer diverse besluiten uitgebracht: Besluit giften en ANBI;s, Staffelbesluit 2015, Wijziging Leidraad Invordering en een wijzigingsbesluit Fiscale eenheid. Ook gepubliceerd is: Bijstellingsregeling directe belastingen 2015, een verzamelregeling, Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen en de Wijziging Regeling zorgverzekering.
31 dec 2014 Nieuws

Besluit op het gebied van belastingen en toeslagen

In dit verzamelbesluit is een aantal wijzigingen opgenomen ten behoeve van de jaarlijkse aanpassing van de uitvoeringsbesluiten op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen, het formele belastingrecht, de inkomensafhankelijke regelingen en het douanerecht. De wijzigingen vloeien onder meer voort uit wijzigingen in de wetgeving op genoemde terreinen bij het Belastingplan 2015.
30 dec 2014 Nieuws

Wijziging besluit KEW/SEW/BEW en kapitaalverzekeringen

In een nieuw besluit wordt het besluit over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 van 6 december 2014, BLKB 2014/1763M, gewijzigd.
23 dec 2014 Nieuws

Minister Blok vereenvoudigt eigenbouw

Particulieren kunnen vanaf 1 juli 2015 eenvoudiger zelf een nieuw huis bouwen. Minister Blok (Wonen) vereenvoudigt daarvoor de eisen in het Bouwbesluit 2012.
9 okt 2014 Nieuws

Herziening pensioenbesluit BLKB2014-0351

Dit besluit is een herziening van het besluit van 23 juni 2014, BLKB2014/0351M. Toegevoegd is een nieuwe, tijdelijke goedkeuring (zie onderdeel 2.6). Deze goedkeuring komt tegemoet aan problemen in de uitvoeringspraktijk bij de samenloop van een middelloon- en eindloonfranchise in één pensioenregeling.
24 sep 2014 Nieuws

Meer bouwen met minder vergunningen vanaf 1 november

Bewoners en bedrijven kunnen per 1 november eenvoudiger aan- of uitbouwen, bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten.
15 sep 2014 Nieuws

Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een tijdelijke regeling gepubliceerd. De minister is voornemens om de koopkrachttegemoetkoming op basis van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Wet MKOB) per 1 januari 2015 te beëindigen en per 1 januari 2015 een nieuwe inkomensondersteuning voor AOW-gerechtigden in te voeren.
4 jul 2014 Nieuws

Publicatie diverse besluiten

Een drietal besluiten zijn gepubliceerd. Een besluit over dividend (Dividendbelasting, vermindering, vrijstelling en teruggaaf), een besluit over o.a. opname stamrecht en een verduidelijking hierop (LH, Pensioenen en stamrechten) en een besluit over middeling (Besluit Middeling).
5 jun 2014 Nieuws

Wajong uitkeringen omlaag en beperking nieuwe aanvragen voor Wajong uitkering

In de Invoeringswet Participatiewet wordt geregeld dat de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) met ingang van 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk is voor jonggehandicapten die duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Hiermee wordt de groei van het aantal uitkeringen op grond van de Wajong tegengegaan.
24 apr 2014 Nieuws

Intrekking diverse besluiten

In een besluit worden enkele beleidsbesluiten ingetrokken. De besluiten hebben hun belang verloren door inwerkingtreding van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.
Getoond 81 tot 90 van 97. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.