Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
2 apr 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 (consultatie)

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 bevat als onderdeel van de jaarlijkse wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet financiële markten BES (Wfm BES).
30 mrt 2015 Nieuws

Update: Besluit Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Winst. Vervoer

Het besluit betreft de fiscale behandeling in de loonheffingen en inkomstenbelasting van reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling van een auto en privégebruik auto en carpoolen.
10 mrt 2015 Nieuws

Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met het invoeren van een periodeloonvergelijking vanwege wijzigingen in de artikelen 44 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 58 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:48 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.
25 feb 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit BTW (update)

De wijziging betreft de aanpassing van de einddatum voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief op renovatie- en herstelwerkzaamheden van woningen (post b 21 en bijlage bij het besluit).
18 feb 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit in de maak voor 'Afkoopsom klein pensioen'

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, heeft in een Kamerbrief aangegeven het Inkomensbesluit sociale zekerheidswetten (Inkomensbesluit) te wijzigen en te regelen dat de afkoopsom klein pensioen volledig wordt vrijgelaten.
2 feb 2015 Nieuws

Update besluit reiskostenvergoeding

Het besluit betreft de fiscale behandeling in de loonheffingen en inkomstenbelasting van reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling van een auto en privégebruik auto.
26 jan 2015 Nieuws

Besluit tot wijziging van het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten

Bij zelfrijdende voertuigen gaat het om nieuwe technologie waarvoor op dit moment nog geen beoordelingscriteria of uitvoeringswetgeving voorhanden is. Het is daarom lastig om nu al standaard voorwaarden en eisen te stellen. Middels een besluit wordt meer ruimte geboden aan experimenten.
2 jan 2015 Nieuws

Diverse besluiten

Er zijn weer diverse besluiten uitgebracht: Besluit giften en ANBI;s, Staffelbesluit 2015, Wijziging Leidraad Invordering en een wijzigingsbesluit Fiscale eenheid. Ook gepubliceerd is: Bijstellingsregeling directe belastingen 2015, een verzamelregeling, Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen en de Wijziging Regeling zorgverzekering.
31 dec 2014 Nieuws

Besluit op het gebied van belastingen en toeslagen

In dit verzamelbesluit is een aantal wijzigingen opgenomen ten behoeve van de jaarlijkse aanpassing van de uitvoeringsbesluiten op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen, het formele belastingrecht, de inkomensafhankelijke regelingen en het douanerecht. De wijzigingen vloeien onder meer voort uit wijzigingen in de wetgeving op genoemde terreinen bij het Belastingplan 2015.
30 dec 2014 Nieuws

Wijziging besluit KEW/SEW/BEW en kapitaalverzekeringen

In een nieuw besluit wordt het besluit over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 van 6 december 2014, BLKB 2014/1763M, gewijzigd.
Getoond 81 tot 90 van 104. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.