Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
7 jul 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit monumentenpanden

Het gewijzigde besluit staat onder voorwaarden aftrek van uitgaven voor monumentenpanden ook toe voor monumentenpanden die op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zijn gelegen, mits aan de overige voorwaarden van artikel 6.31 van de Wet IB 2001 is voldaan.
24 jun 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit Inkomstenbelasting, Lijfrente

In een wijzigingsbesluit is een goedkeuring gegeven dat als de financiële instelling de te hoge inleg op de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht terugstort, de rekening in zoverre wordt geacht niet te zijn gedeblokkeerd.
15 mei 2015 Nieuws

Regeling tot vaststelling van regels met betrekking tot ontslag en de transitievergoeding (Ontslagregeling)

In een tweetal besluiten en twee regelingen wordt nader ingegaan op het ontslagrecht en de transitievergoeding.
2 apr 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 (consultatie)

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 bevat als onderdeel van de jaarlijkse wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet financiële markten BES (Wfm BES).
30 mrt 2015 Nieuws

Update: Besluit Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Winst. Vervoer

Het besluit betreft de fiscale behandeling in de loonheffingen en inkomstenbelasting van reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling van een auto en privégebruik auto en carpoolen.
10 mrt 2015 Nieuws

Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met het invoeren van een periodeloonvergelijking vanwege wijzigingen in de artikelen 44 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 58 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:48 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.
25 feb 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit BTW (update)

De wijziging betreft de aanpassing van de einddatum voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief op renovatie- en herstelwerkzaamheden van woningen (post b 21 en bijlage bij het besluit).
18 feb 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit in de maak voor 'Afkoopsom klein pensioen'

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, heeft in een Kamerbrief aangegeven het Inkomensbesluit sociale zekerheidswetten (Inkomensbesluit) te wijzigen en te regelen dat de afkoopsom klein pensioen volledig wordt vrijgelaten.
2 feb 2015 Nieuws

Update besluit reiskostenvergoeding

Het besluit betreft de fiscale behandeling in de loonheffingen en inkomstenbelasting van reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling van een auto en privégebruik auto.
26 jan 2015 Nieuws

Besluit tot wijziging van het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten

Bij zelfrijdende voertuigen gaat het om nieuwe technologie waarvoor op dit moment nog geen beoordelingscriteria of uitvoeringswetgeving voorhanden is. Het is daarom lastig om nu al standaard voorwaarden en eisen te stellen. Middels een besluit wordt meer ruimte geboden aan experimenten.
Getoond 71 tot 80 van 97. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.