Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
4 jan 2016 Nieuws

Diverse publicaties fiscale cijfers 2016

Vorige week zijn een drietal publicaties in de Staatscourant gepubliceerd. Het gaat hierbij om: 'Bijstellingsregeling directe belastingen 2016', 'Regeling tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen inzake de fiscaliteit, toeslagen en douane alsmede van de Wet op de accijns' en een 'Besluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen'.
22 dec 2015 Nieuws

Onderzoeksplicht voor galerijflats

In 2011 is bij een flat in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Sindsdien is bij veel soortgelijke galerijflats al vrijwillig onderzoek uitgevoerd naar de galerijvloeren en balkons. Nog niet alle flatgebouwen zijn terdege onderzocht. Daarom stelt minister Blok voor Wonen en Rijksdienst per 1 januari 2016 een onderzoeksplicht in voor galerijflats. Dit staat in een wijziging van het Bouwbesluit 2012 die in de Staatscourant gepubliceerd is.
3 dec 2015 Kennis

Besluit Schenk- en erfbelasting. Waardering

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/778M. In onderdeel 2 is de verwijzing naar de sterftetabellen van het Actuarieel Genootschap aangepast. Daarnaast zijn er ook andere redactionele aanpassingen.
3 dec 2015 Kennis

Wijzigingsbesluit Box 3

Dit besluit wijzigt het besluit over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) van 3 september 2013 (BLKB 2013/662M).
3 dec 2015 Nieuws

Ministeriële regeling vrijlating lijfrenteopbouw

De (voorpublicatie) van de Ministeriële regeling vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw is beschikbaar. Met de Wet Vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw is in de Participatiewet een vrijlatingsregeling voor lijfrenten opgenomen ter bescherming van het pensioenvermogen in de derde pijler.
27 nov 2015 Nieuws

Besluit: Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 31 januari 2008, nr. CPP2007/98M. In dit besluit wordt ingegaan op de pensioenopbouw van inkomende werknemers en de pensioenafwikkeling van uitgaande werknemers. Dit besluit bevat de aanwijzing van een aantal regelingen als pensioenregeling.
30 okt 2015 Nieuws

Ontwerpbesluit wijziging Besluit Basisregistratie Personen

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (BRP) in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.
27 okt 2015 Nieuws

Besluit: Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit

Een gewijzigd besluit vervangt het besluit van 3 juni 2014, nr. BLKB2014/194M en bevat het beleid over het belastbaar feit in de overdrachtsbelasting. Onderdeel 4 is geactualiseerd in verband met de aanpassing van de wetgeving over executoriale verkoop van onroerende zaken. Verder is onderdeel 6.3.1 aangevuld met een voorwaarde. Tot slot is een voorwaarde in onderdeel 9.2 verduidelijkt en nader toegelicht.
9 okt 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit kapitaalverzekeringen bandbreedte

Dit besluit wijzigt het besluit over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 van 6 december 2014, BLKB 2014/1763M.
25 sep 2015 Nieuws

Twee uitspraken van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in 2 verschillende uitspraken het beroep in cassatie ongegrond verklaard. Eén uitspraak ging over de verschuldigdheid van revisierente (waarbij de afkoopwaarde lager was dan de betaalde premies). In een andere uitspraak heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de aankoop van een kavel en de hypotheekrenteaftrek.
Getoond 71 tot 80 van 111. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.