Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
27 okt 2015 Nieuws

Besluit: Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit

Een gewijzigd besluit vervangt het besluit van 3 juni 2014, nr. BLKB2014/194M en bevat het beleid over het belastbaar feit in de overdrachtsbelasting. Onderdeel 4 is geactualiseerd in verband met de aanpassing van de wetgeving over executoriale verkoop van onroerende zaken. Verder is onderdeel 6.3.1 aangevuld met een voorwaarde. Tot slot is een voorwaarde in onderdeel 9.2 verduidelijkt en nader toegelicht.
9 okt 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit kapitaalverzekeringen bandbreedte

Dit besluit wijzigt het besluit over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 van 6 december 2014, BLKB 2014/1763M.
25 sep 2015 Nieuws

Twee uitspraken van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in 2 verschillende uitspraken het beroep in cassatie ongegrond verklaard. Eén uitspraak ging over de verschuldigdheid van revisierente (waarbij de afkoopwaarde lager was dan de betaalde premies). In een andere uitspraak heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de aankoop van een kavel en de hypotheekrenteaftrek.
14 sep 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit Lijfrenten en pu's

Dit besluit wijzigt het besluit over de lijfrenten en periodieke uitkeringen van 13 juni 2012, nr. BLKB2012/283M. De wijziging voorziet in een goedkeuring vooruitlopend op wetgeving.
8 sep 2015 Nieuws

Kinderopvangtoeslag voor alle ouders omhoog

Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Ouders ontvangen voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.
20 jul 2015 Nieuws

Wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen

In dit verzamelbesluit is een aantal wijzigingen opgenomen van enkele uitvoeringsbesluiten op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen en de inkomensafhankelijke regelingen. Voor banken geldt een uitbreiding van de informatieverplichtingen.
14 jul 2015 Nieuws

Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016

De Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder is vervangen. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (hierna: Wet Flex-BV) met ingang van 1 oktober 2012 was het gewenst de oude regeling aan te passen.
7 jul 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit monumentenpanden

Het gewijzigde besluit staat onder voorwaarden aftrek van uitgaven voor monumentenpanden ook toe voor monumentenpanden die op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zijn gelegen, mits aan de overige voorwaarden van artikel 6.31 van de Wet IB 2001 is voldaan.
24 jun 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit Inkomstenbelasting, Lijfrente

In een wijzigingsbesluit is een goedkeuring gegeven dat als de financiële instelling de te hoge inleg op de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht terugstort, de rekening in zoverre wordt geacht niet te zijn gedeblokkeerd.
15 mei 2015 Nieuws

Regeling tot vaststelling van regels met betrekking tot ontslag en de transitievergoeding (Ontslagregeling)

In een tweetal besluiten en twee regelingen wordt nader ingegaan op het ontslagrecht en de transitievergoeding.
Getoond 71 tot 80 van 104. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.