Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
21 sep 2016 Nieuws

Wijzigingsbesluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

Het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag wijzigt in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2017. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2017.
19 sep 2016 Nieuws

Besluit regeling voor nettopensioen gepubliceerd

De voorwaarden in het besluit nettopensioen hebben tot doel om de middelen voor het nettopensioen van waaruit onbelaste pensioenuitkeringen worden gedaan afdoende te scheiden ten opzichte van de middelen in de basispensioenregeling, waarover in de uitkeringsfase nog wel belasting wordt geheven. Daarmee wordt voorkomen dat deelnemers aan de basispensioenregeling eventuele tekorten in de netto pensioenregeling voor hun rekening zouden moeten nemen (fiscale hygiëne).
12 sep 2016 Nieuws

Wijziging betaalverzuimboete Motorrijtuigenbelasting

Via een (tijdelijke) wijziging van het 'Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB)' is er sprake van een tijdelijke verlaging van de verzuimboete bij niet, gedeeltelijk niet, of te laat betalen van de verschuldigde Motorrijtuigenbelasting.
27 jul 2016 Nieuws

Wijzigingsbesluiten loonheffingen

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 april 2014, nr. BLKB2014/0549M, over de tabel voor bijzondere beloningen, een studentenkaart, eindheffing en de pseudo-eindheffing voor hoog loon. In dit besluit zijn de achterhaalde onderdelen uit het voorgaande besluit, over eindheffing en de pseudo-eindheffing voor hoog loon, niet meer opgenomen.
In het besluit BLKB2016/765M worden de wijziging beloningen - cafetariaregelingen - behandeld.
15 jul 2016 Nieuws

Publicatie MCD besluit

In de Nota van toelichting wordt uitgebreid ingegaan op de implementatie van de Europese hypothekenrichtlijn 'Mortgage Credit Directive' (MCD). De wetswijzigingen zijn donderdag 14 juli 2016 in werking getreden. Hieronder zijn een paar punten uitgelicht.
14 jul 2016 Nieuws

Ontwerpbesluit voor berekening 'quotumtekort'

In het ontwerpbesluit is onder meer het systeem inleenverbanden quotumregeling uitgewerkt. Het doel van dit systeem is om tijdens de eventuele activering van deze regeling mensen uit de doelgroep van de banenafspraak die werkzaam zijn als uitzendkracht of gedetacheerd zijn vanuit de sociale werkvoorziening mee te tellen bij de inlenende werkgever, dus daar waar zij daadwerkelijk aan het werk zijn. De Tweede Kamer, sociale partners, de uitzendbranche, sociale werkbedrijven en het kabinet hechten hier veel waarde aan omdat inleenverbanden een vaak gebruikt en succesvol middel zijn om mensen met een arbeidsbeperking werk te bieden.
23 jun 2016 Nieuws

Wijziging van enige uitvoeringsregelingen inzake de fiscaliteit en toeslagen

In deze wijzigingsregeling is een aantal wijzigingen opgenomen ten behoeve van enkele uitvoeringsregelingen op het terrein van de fiscaliteit en toeslagen. In de regeling worden enkele wijzigingen toegelicht.
Getoond 31 tot 40 van 89. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.