Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
16 sep 2015 Nieuws

Belastingplan 2017

Hoewel de wetswijzigingen in Belastingplan 2016 staan, zullen ze pas in 2017 van kracht worden. Hieronder een beknopt overzicht van de (meest relevante) wijzigingen, met ingang van 1 januari 2017 (mits wetsvoorstellen door Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen).
24 jul 2015 Nieuws

IB aangifte buitenlands belastingplichtige

Helpdeskvraag (fictief)
Een relatie van ons is vorig jaar geëmigreerd, maar heeft zijn woning (voormalige hoofdverblijf) aangehouden als vakantiewoning. Dient hij voor dit onroerende goed nog een IB aangifte te doen?
2 jul 2015 Nieuws

Bezwaar maken is niet nodig bij box 3 heffing

Hebt u een aanslag inkomstenbelasting ontvangen? En vindt u dat u te veel belasting over uw spaargeld moet betalen? Dan hoeft u daartegen geen bezwaar te maken. Dat meldt de Belastingdienst.
1 jul 2015 Nieuws

Kamerbrief inzake aanwijzen massaal bezwaar (box 3)

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over het besluit om bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar te behandelen.
22 jun 2015 Nieuws

Hoofdlijnen belastingherziening

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de belastingherziening.
13 apr 2015 Nieuws

Geen hypotheekrenteaftrek wegens ontbreken oogmerkvereiste hypotheek

De rechtbank stelt bij de beoordeling van dit geschil voorop dat voor kwalificatie van een schuld als eigenwoningschuld, vereist is dat die schuld is aangegaan voor verbetering of onderhoud van de eigen woning (oogmerkvereiste). Voor wat betreft het oogmerkvereiste geldt dat de enkele omstandigheid dat een belastingplichtige die een schuld is aangegaan voor verbetering of onderhoud van de eigen woning, het geleende geld niet onmiddellijk voor dat doel aanwendt, op zichzelf nog niet hoeft te betekenen dat aan het oogmerkvereiste niet langer wordt voldaan. Het Gerechtshof Amsterdam bevestigt de uitspraak van de rechtbank.
16 mrt 2015 Nieuws

Alternatieven voor vermogensrendementsheffing

Er zijn diverse alternatieven voor de belastingheffing op financieel vermogen (box 3), stelt het CPB. Momenteel wordt een fictief (forfaitair) rendement van 4% op alle box-3-vermogens belast. Huishoudens met grotere vermogens blijken een (relatief) hoog rendement te kunnen halen doordat hun vermogen voor een groter deel bestaat uit activa met een hoog (langjarig) rendement.
12 feb 2015 Nieuws

Restschuld en box 1 of box 3?

Helpdeskvraag (fictief)
Waarom wordt een restschuld soms als box 1 behandeld en soms als box 3 door geldverstrekkers? En is het verplicht om af te lossen op een (onderhandse) restschuldfinanciering?
15 jan 2015 Nieuws

Geen aanpassing wetgeving voor gedupeerden echtscheiding en woningmarktcrisis

In een brief geeft staatssecretaris Wiebes een reactie inzake een verzoek om aanpassing van wetgeving voor gedupeerden door echtscheiding en de woningmarktcrisis.
8 dec 2014 Nieuws

Memorie van antwoord Belastingplan 2015

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2015 naar de Eerste Kamer gestuurd. Hieronder een paar highlights uit de MvA.
Getoond 71 tot 80 van 120. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.