Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
18 feb 2014 Kennis

Themanummer: Restschuld

Alleen voor (kennisbank)abonnees
Een dynamisch kennisdocument met vakinfo over 'Restschuld'. Dit document wordt geregeld bijgewerkt, zodat informatie actueel blijft. Handig als naslag, of om uw (PE)vakkennis op te frissen.
7 feb 2014 Nieuws

Huizenloterij niet voor herhaling vatbaar

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit nam op 14 januari 2014 een beslissing in de zaak ‘Huizenloterij'. In oktober 2012 was er een huiseigenaar die middels een loterij zijn huis probeerde te verkopen.
7 feb 2014 Nieuws

'Terugwenteling'-besluit voorkomt nadelige gevolgen vertraagde incasso's lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

In december 2013 zijn diverse automatische incassso's niet gelukt voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Deze incasso's vonden dan in de regel in januari 2014 plaats. Voor de aftrekposten en box 3 kan dit nadelige gevolgen hebben. De Minister van Financiën heeft daarom een besluit uitgebracht met enkele goedkeuringen om ongewenste fiscale gevolgen te voorkomen voor te late betalingen van lijfrentepremies als gevolg van de invoering van de SEPA.
4 feb 2014 Kennis

Themanummer: Gouden handdruk

Alleen voor (kennisbank)abonnees
Een dynamisch kennisdocument met vakinfo over 'Gouden handdrukken / ontslagvergoedingen'. Dit document wordt geregeld bijgewerkt, zodat informatie actueel blijft. Handig als naslag, of om uw (PE)vakkennis op te frissen.
31 jan 2014 Nieuws

Overbruggingslijfrente en verhoogde AOW leeftijd

De overbruggingslijfrente heeft als kenmerk dat deze moet eindigen – naar keuze van de gerechtigde – in het jaar waarin de gerechtigde tot de lijfrente 65 jaar wordt of in het jaar waarin hij een uitkering op grond van een pensioenregeling gaat genieten. Door het opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd bestaat ook voor deze overbruggingslijfrenten aanleiding om het mogelijk te maken dat een overbruggingslijfrente desgewenst eindigt in het jaar waarin de gerechtigde tot de overbruggingslijfrente AOW-gerechtigd wordt.
28 jan 2014 Kennis

Lijfrentebesluit: 13 juni 2012 BLKB2012/283M

Als download is het lijfrentebesluit aan de kennisbank toegevoegd. Van praktisch belang is met name paragraaf 2.4 'Beloning tussenpersoon (artikel 1.7b van de Wet IB 2001)'
28 jan 2014 Kennis

DGB2010/2733M

21 jan 2014 Kennis

Tegemoetkoming bij voortijdige afkoop SEW/KEW/BEW in bepaalde gevallen

De staatssecretaris van Financiën heeft een paar uitzonderingen omschreven, waarin geen belast intrestbestanddeel wordt vastgesteld indien een KEW/SEW/BEW voortijdig wordt afgekocht. Belastingplichtigen die in een moeilijke financiële situatie zitten, kunnen als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, de KEW/SEW/BEW onbelast afkopen.
13 dec 2013 Nieuws

Uitspraak rechtbank Gelderland over bovenmatig deel pensioenaanspraak niet tot richtsnoer te nemen

Rechtbank Gelderland heeft op 5 november 2013 uitspraak gedaan in een procedure waarbij in geschil was of een bestaande pensioenregeling tijdig was aangepast aan de met ingang van 1 juni 1999 in werking getreden Wet fiscale behandeling van pensioenen (het Witteveenkader). Na geconcludeerd te hebben dat de regeling niet tijdig is aangepast, oordeelt de Rechtbank dat niet de gehele pensioenaanspraak moet worden belast maar slechts dat deel van de aanspraak dat in het licht van het Witteveenkader een bovenmatig karakter draagt.
Getoond 71 tot 80 van 107. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.