Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
20 mrt 2017 Nieuws

Publicatie besluit verval tijdklemmen

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de artikelen IA, IIA en IIIBIS van Overige fiscale maatregelen 2017. De in die artikelen opgenomen wijzigingen hebben betrekking op het vervallen van de zogenoemde tijdklemmen – de voorwaarde dat minimaal 15 of 20 jaar premies of betalingen moeten zijn voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor een vrijstelling – voor de kapitaalverzekering eigen woning, de spaarrekening eigen woning en het beleggingsrecht eigen woning.
28 feb 2017 Nieuws

Diverse Kamerbrieven en publicatie over zorgverzekeringen

Minister Schippers informeert de Tweede Kamer over de resultaten van een onderzoek naar de werking van het risicovereveningsysteem in het jaar 2011, esultaten van de werkconferentie voor best-practices om meer uit collectiviteiten voor de zorgverzekering te halen.

Minister Dijsselbloem van Financiën informeerde de Tweede Kamer over de brief die aan diverse Kamerleden is gestuurd over advies van De Nederlandsche Bank bij het wetsvoorstel voor een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars.

Tot slot is de 'Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 februari 2017' gepubliceerd. Het gaat over regels voor de subsidieverstrekking aan zorgaanbieders voor het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.
3 nov 2016 Nieuws

Schenk- en erfbelasting Besluit

Dit besluit vervangt het besluit van 4 april 2012, nr. BLKB2012/103M en bevat het beleid over de toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956. Een aantal onderdelen van het besluit van 4 april 2012 is vernummerd. In een nieuw onderdeel wordt de ongedaanmaking van een afstand van vruchtgebruik behandeld. Verder wordt in dit besluit een aantal toezeggingen in de vorm van goedkeuringen opgenomen.
27 okt 2016 Nieuws

Kamerbrief over tegemoetkoming WW-dagloon

Minister L.F. Asscher reageert op een brief van de gezamenlijke vakcentrales FNV, CNV en VCP van 30 juni jl. over de tegemoetkoming voor het WW-dagloon.
7 okt 2016 Nieuws

Leidraad FATCA/CRS

Dit besluit geeft een nadere invulling aan de toepassing van de NL IGA en de CRS-regelgeving en bevat antwoorden op in de praktijk gerezen vragen. Dit besluit vervangt het besluit van 12 januari 2015, nr. DGBel/2015/21M.
15 sep 2016 Nieuws

Besluit in verband met Wet verbeterde premieregeling

In het eerder gepubliceerde ontwerpbesluit 'Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling' zijn enkele wijzigingen aangebracht. In een Kamerbrief geeft staatssecretaris Klijnsma de diverse wijzigen weer.
13 jun 2016 Nieuws

Samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting en omzetbelasting

In een besluit word goedgekeurd dat op verzoek de samenloopvrijstelling kan worden toegepast op een verkrijging van een bouwterrein dat enkel op grond van artikel 12, eerste lid, onderdeel b, en derde lid, van de btw-richtlijn als bouwterrein kwalificeert.
2 mei 2016 Nieuws

Teruggaaf Nederlandse dividendbelasting voor niet-Nederlandse aandeelhouders

Aandeelhouders die niet in Nederland wonen of gevestigd zijn en waarbij Nederlandse dividendbelasting voor portfolioaandelen is ingehouden, kunnen binnenkort deze Nederlandse dividendbelasting terugvragen.
29 apr 2016 Nieuws

Ontwerpbesluit i.v.m. wijziging regeling nettopensioen

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de Eerste Kamer en de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de regeling voor nettopensioen toegezonden.
4 apr 2016 Nieuws

Besluit Omzetbelasting

Dit besluit is aangepast naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2015 en de uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 11 september 2015. Er zijn ook enkele tekstuele wijzigingen aangebracht. Het besluit heeft met name betrekking op de vrijstelling van btw voor (para)medische diensten.
Getoond 21 tot 30 van 119. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.