Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
29 aug 2013 Kennis

Wijziging besluit fiscale behandeling collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Op 22 januari 2010 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit uitgebracht over de fiscale gevolgen van de compensatieregelingen voor woekerpolissen. Hierin was onder meer geregeld dat de aanpassingen die hierbij plaatsvinden in beginsel geen afkoop behelzen.
28 aug 2013 Kennis

Herzien besluit van 'Teruggaaf van betaalde overdrachtsbelasting'

Dit besluit bevat het beleid over de teruggaafregeling in de overdrachtsbelasting (artikel 19 van de WBR) en de daarmee samenhangende vrijstelling (artikel 15, eerste lid, onderdeel r, van de WBR).
28 aug 2013 Kennis

Besluit BTW verlaging beschikbaar

Het besluit voor verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen is heden gepubliceerd. Dit besluit bevat een goedkeuring om het verlaagde btw-tarief met ingang van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 toe te passen op renovatie en herstel van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten. Daarnaast bevat het besluit nog een aantal specifieke goedkeuringen.
28 aug 2013 Nieuws

Overgangsregeling voor vrijstelling erfbelasting mantelzorgers

Kinderen die bij hun alleenstaande ouder hebben gewoond om deze te verzorgen, kunnen toch in aanmerking komen voor de hoge partnervrijstelling voor de erfbelasting. De overgangsregeling geldt bij een overlijden in 2010 of 2011. Het besluit (BLKB2013-909M) bevat een goedkeuring voor de toepassing van de partnerregeling voor mantelzorgers voor de erfbelasting voor de jaren 2010 en 2011.
28 aug 2013 Kennis

Minder erfbelasting betalen voor serviceflats

Update - besluit is bekend gemaakt, zie downloads
Erfgenamen die een serviceflat erven kunnen soms een voordeel in de te betalen erfbelasting krijgen. Dit heeft staatssecretaris Frans Weekers woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Zie ook besluit onderaan bij downloads.
28 aug 2013 Kennis

Ondernemerswoning wordt eigen woning

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor de schuld die is aangegaan ter financiering van een woning die tot het ondernemingsvermogen behoort onder voorwaarden wordt aangemerkt als een bestaande eigenwoningschuld.
23 jul 2013 Kennis

Besluit Inkomstenbelasting, keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 2 juni 2012, nr. DGB 2012/2190M. Hierin is beleid opgenomen op het gebied van de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen. Naast de goedkeuring voor de eigen woning, zijn er drie nieuwe goedkeuringen opgenomen.
31 mei 2013 Nieuws

UWV helpt werkgevers tijdelijk bij berekening Ziektewetuitkering

Werkgevers die eigen risico dragen voor de Ziektewetuitkering van hun werknemers en zelf verantwoordelijk zijn om de uitkering te berekenen, krijgen de tijdelijke mogelijkheid om voor maximaal drie maanden de berekening kosteloos over te laten aan het UWV.
10 apr 2013 Nieuws

Motie soepelere overgangstermijn voor omzetten hypotheken

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die regelt dat meer mensen gebruik kunnen maken van een overgangsregeling voor het omzetten van hypotheken. De motie was ingediend door Raymond Knops. Mensen die voor 1 april 2013 een aanvraag hebben ingediend voor het omzetten van hun aflossingsvrije hypotheek naar een spaarhypotheek, kunnen nu alsnog gebruik maken van een speciale overgangsregeling. Ze moeten dan kunnen aantonen dat ze voor 1 april om omzetting gevraagd hebben bij hun bank of verzekeraar, ze moeten een schriftelijk bericht kunnen overleggen waarin hun verzoek is afgewezen. Dat geldt ook in die gevallen waarin eerder gemeld was dat het administratief niet meer geregeld kon worden voor 1 april.
5 apr 2013 Nieuws

Motie van het lid Klein over een startersregeling

Kamerlid Klein heeft een motie ingediend als voorstel voor het aanpassen van de Starterslening. Een Starterslening voldoet niet aan de eis 'annuïtair' aflossen, maar hier is eerder al 'fiscaal akkoord' voor verleend. Weekers heeft eerder al aangegeven in 2013 in overleg met SVn naar een structurele oplossing te zoeken.
Getoond 101 tot 110 van 118. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.