Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
24 okt 2013 Kennis

Actualisering besluit inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 16 februari 2012, nr. BLKB 2012/137M en bevat een nieuw beleidsstandpunt over de tijdigheid van een verzoek om een voorlopige aanslag of een aangifte en een goedkeuring voor de waardering van achtergestelde deposito’s en vorderingen op de DSB Bank NV op peildata 1 januari 2012 en 2013.
11 sep 2013 Kennis

DGB2010/3057M

29 aug 2013 Kennis

Wijziging besluit fiscale behandeling collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Op 22 januari 2010 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit uitgebracht over de fiscale gevolgen van de compensatieregelingen voor woekerpolissen. Hierin was onder meer geregeld dat de aanpassingen die hierbij plaatsvinden in beginsel geen afkoop behelzen.
28 aug 2013 Kennis

Herzien besluit van 'Teruggaaf van betaalde overdrachtsbelasting'

Dit besluit bevat het beleid over de teruggaafregeling in de overdrachtsbelasting (artikel 19 van de WBR) en de daarmee samenhangende vrijstelling (artikel 15, eerste lid, onderdeel r, van de WBR).
28 aug 2013 Kennis

Besluit BTW verlaging beschikbaar

Het besluit voor verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen is heden gepubliceerd. Dit besluit bevat een goedkeuring om het verlaagde btw-tarief met ingang van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 toe te passen op renovatie en herstel van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten. Daarnaast bevat het besluit nog een aantal specifieke goedkeuringen.
28 aug 2013 Nieuws

Overgangsregeling voor vrijstelling erfbelasting mantelzorgers

Kinderen die bij hun alleenstaande ouder hebben gewoond om deze te verzorgen, kunnen toch in aanmerking komen voor de hoge partnervrijstelling voor de erfbelasting. De overgangsregeling geldt bij een overlijden in 2010 of 2011. Het besluit (BLKB2013-909M) bevat een goedkeuring voor de toepassing van de partnerregeling voor mantelzorgers voor de erfbelasting voor de jaren 2010 en 2011.
28 aug 2013 Kennis

Minder erfbelasting betalen voor serviceflats

Update - besluit is bekend gemaakt, zie downloads
Erfgenamen die een serviceflat erven kunnen soms een voordeel in de te betalen erfbelasting krijgen. Dit heeft staatssecretaris Frans Weekers woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Zie ook besluit onderaan bij downloads.
28 aug 2013 Kennis

Ondernemerswoning wordt eigen woning

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor de schuld die is aangegaan ter financiering van een woning die tot het ondernemingsvermogen behoort onder voorwaarden wordt aangemerkt als een bestaande eigenwoningschuld.
23 jul 2013 Kennis

Besluit Inkomstenbelasting, keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 2 juni 2012, nr. DGB 2012/2190M. Hierin is beleid opgenomen op het gebied van de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen. Naast de goedkeuring voor de eigen woning, zijn er drie nieuwe goedkeuringen opgenomen.
Getoond 101 tot 110 van 121. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.