Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
27 jul 2015 Nieuws

Kifid: matiging adviesnota

Een consument is met de een hypotheekadviseur een overeenkomst aangegaan, op basis waarvan de adviseur advies- en bemiddelingswerkzaamheden voor de consument heeft verricht tegen een vergoeding van € 2.489,-. De adviseur heeft deze werkzaamheden gedeeltelijk niet naar behoren uitgevoerd. De vordering van de consument wordt derhalve gedeeltelijk toegewezen.
17 jul 2015 Nieuws

Kosten voor renteverlaging wegens extra aflossing hypotheek

Helpdeskvraag (fictief)
Een relatie van ons kantoor heeft vorig jaar een (extra) aflossing gedaan vanwege een schenking. Tijdens het (jaarlijkse) update gesprek kwam dit onderdeel aan de orde. Gezien de substantiële aflossing, zien wij mogelijkheden de rente te laten verlagen bij de geldverstrekker op grond van de resterende hypotheek en waarde van de woning. Zijn de taxatie- / advieskosten voor het aan laten passen van de hypotheek (renteverlaging) wegens deze eerdere aflossing(en) fiscaal aftrekbaar? Er is geen sprake van een oversluiting naar een andere geldverstrekker, maar ‘enkel’ interne aanpassing van het rentetarief vanwege een gunstigere LTV-ratio.
3 jun 2015 Nieuws

AFM: Kies hypotheekadvies op basis van prijs én kwaliteit

Een goed advies kost geld. Kosten én kwaliteit zijn belangrijk bij de keuze van het juiste advies, stelt de AFM op basis van de 'AFM Consumentenmonitor'.
1 jun 2015 Nieuws

AFM: De prijs van hypotheekadvies

De AFM heeft aan de hand van de Marktmonitor voor Adviseurs en Bemiddelaars (voorheen het Self-Assessment financiële dienstverleners) de prijs van onafhankelijk hypotheekadvies berekend over de periode 2012 - 2014.
26 mrt 2015 Nieuws

Kifid: restitutie ondanks vaste prijsafspraak

Consument heeft zich in verband met het afsluiten van een hypothecaire lening voor advies en bemiddeling tot zijn hypotheekadviseur gewend. Op basis van het aantal uren dat de hypotheekadviseur verwachtte aan de zaak te zullen besteden, is een prijsafspraak gemaakt. Nu door de hypotheekadviseur niet gemotiveerd is betwist dat de inventarisatie- en adviesfase niet zijn doorlopen omdat Consument direct na het oriënterende gesprek heeft besloten welke lening zij wilde afsluiten, acht de Commissie het redelijk dat de hypotheekadviseur de helft van de uren die hij daarvoor had begroot aan Consument vergoedt.
17 okt 2014 Nieuws

AFM vraag van de maand

Moet ik betalen voor advies bij het vrijkomen van een lijfrente?
20 aug 2014 Nieuws

Beleggers ervaren meer inzicht in kosten door provisieverbod

Door het provisieverbod ervaart de helft van de beleggers meer inzicht in de kosten van beleggen en geeft aan een betere vergelijking te kunnen maken tussen de kosten van dienstverleners. Dat blijkt uit marktonderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
22 jul 2014 Nieuws

Boete voor te hoge adviesvergoeding

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 juli 2014 een bestuurlijke boete van €100.000 opgelegd aan een assurantiekantoor vanwege (te hoge) advieskosten voor het oversluiten van beleggingsverzekeringen.
8 apr 2014 Nieuws

Welkomstbonus voor omzeilen provisieverbod niet wenselijk

Het televisieprogramma Tros Radar besteedde maandagavond 31 maart aandacht aan een aantal praktijksituaties, waarbij aanbieders een bonus betalen aan klanten voor het afsluiten van een product dat onder het provisieverbod valt. Een dergelijke bonus kan sturing in het advies van bemiddelaars opleveren, stelt de AFM.
17 mrt 2014 Nieuws

Wijzigingsbesluit financiële markten 2015

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 bevat als onderdeel van de jaarlijkse wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet financiële markten BES (Wfm BES) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In het besluit wordt de uitzondering op het provisieverbod voor het adviseren van consumenten met betalingsachterstanden inzake een hypothecair krediet nader omschreven.
Getoond 11 tot 20 van 57. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.