Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
11 mei 2016 Nieuws

Kifid: advieskosten terugbetalen vanwege'onhandige' formulering dienstverleningsdocument

In de overeenkomst is bepaald dat Consument voor de dienstverlening van de Adviseur een vast honorarium verschuldigd is van € 2.000,-. Echter, ook is in de overeenkomst opgenomen dat Consument geen bedrag verschuldigd is op het moment dat de bemiddeling van de Adviseur niet heeft geleid tot het afsluiten van een hypothecaire geldlening.
29 apr 2016 Nieuws

Kifid: Hoogte en informatieverstrekking advieskosten

De klacht van Consument heeft betrekking op de kwaliteit van het verstrekte advies en de door de Adviseur verstuurde factuur. De Commissie oordeelt dat de Adviseur een passend advies heeft verstrekt. Voorts oordeelt de Commissie dat de Adviseur tweemaal de documentatie heeft overhandigd waarin de werkwijze en de kosten zijn beschreven.
7 okt 2015 Nieuws

Kifid matigt opnieuw adviesnota

Bij een substantiële wijziging van de bestaande hypothecaire geldlening mag de Bank daarvoor advieskosten in rekening brengen, mits voor de consument de mogelijkheid bestaat een onafhankelijk adviseur (met de vereiste vergunningen) in te schakelen. In dit geval was niet alleen sprake van een wijziging van de rentevorm, maar ook van de leenvorm.
27 jul 2015 Nieuws

Kifid: matiging adviesnota

Een consument is met de een hypotheekadviseur een overeenkomst aangegaan, op basis waarvan de adviseur advies- en bemiddelingswerkzaamheden voor de consument heeft verricht tegen een vergoeding van € 2.489,-. De adviseur heeft deze werkzaamheden gedeeltelijk niet naar behoren uitgevoerd. De vordering van de consument wordt derhalve gedeeltelijk toegewezen.
17 jul 2015 Nieuws

Kosten voor renteverlaging wegens extra aflossing hypotheek

Helpdeskvraag (fictief)
Een relatie van ons kantoor heeft vorig jaar een (extra) aflossing gedaan vanwege een schenking. Tijdens het (jaarlijkse) update gesprek kwam dit onderdeel aan de orde. Gezien de substantiële aflossing, zien wij mogelijkheden de rente te laten verlagen bij de geldverstrekker op grond van de resterende hypotheek en waarde van de woning. Zijn de taxatie- / advieskosten voor het aan laten passen van de hypotheek (renteverlaging) wegens deze eerdere aflossing(en) fiscaal aftrekbaar? Er is geen sprake van een oversluiting naar een andere geldverstrekker, maar ‘enkel’ interne aanpassing van het rentetarief vanwege een gunstigere LTV-ratio.
3 jun 2015 Nieuws

AFM: Kies hypotheekadvies op basis van prijs én kwaliteit

Een goed advies kost geld. Kosten én kwaliteit zijn belangrijk bij de keuze van het juiste advies, stelt de AFM op basis van de 'AFM Consumentenmonitor'.
1 jun 2015 Nieuws

AFM: De prijs van hypotheekadvies

De AFM heeft aan de hand van de Marktmonitor voor Adviseurs en Bemiddelaars (voorheen het Self-Assessment financiële dienstverleners) de prijs van onafhankelijk hypotheekadvies berekend over de periode 2012 - 2014.
26 mrt 2015 Nieuws

Kifid: restitutie ondanks vaste prijsafspraak

Consument heeft zich in verband met het afsluiten van een hypothecaire lening voor advies en bemiddeling tot zijn hypotheekadviseur gewend. Op basis van het aantal uren dat de hypotheekadviseur verwachtte aan de zaak te zullen besteden, is een prijsafspraak gemaakt. Nu door de hypotheekadviseur niet gemotiveerd is betwist dat de inventarisatie- en adviesfase niet zijn doorlopen omdat Consument direct na het oriënterende gesprek heeft besloten welke lening zij wilde afsluiten, acht de Commissie het redelijk dat de hypotheekadviseur de helft van de uren die hij daarvoor had begroot aan Consument vergoedt.
17 okt 2014 Nieuws

AFM vraag van de maand

Moet ik betalen voor advies bij het vrijkomen van een lijfrente?
20 aug 2014 Nieuws

Beleggers ervaren meer inzicht in kosten door provisieverbod

Door het provisieverbod ervaart de helft van de beleggers meer inzicht in de kosten van beleggen en geeft aan een betere vergelijking te kunnen maken tussen de kosten van dienstverleners. Dat blijkt uit marktonderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Getoond 11 tot 20 van 60. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.