Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
25 jun 2015 Nieuws

Besluit aanpassing regels waardeoverdracht

Staatssecretaris J. Klijnsma heeft antwoorden gegeven met betrekking tot het ontwerpbesluit in verband met aanpassing regels waardeoverdracht. Zij geeft aan dat het maximum van de bijbetaling bij waardeoverdrachten voor alle werkgevers te laten gelden.
20 mei 2015 Nieuws

Wet pensioencommunicatie aangenomen

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma om de pensioencommunicatie van fondsen en verzekeraars te verbeteren. Hiermee is de wet per 1 juli 2015 een feit. De Tweede Kamer steunde onlangs ook al voltallig het voorstel van Klijnsma.
15 mei 2015 Nieuws

Kamervragen ‘Geen compensatie voor korting op AOW-toeslag’

Staatssecretaris J. Klijnsma geeft antwoord op Kamervragen over het korten van de AOW-toeslag ingeval van afkoop kleine pensioenen. Tevens geeft zij aan dat 'reparatie'wetgeving volgt.
15 mei 2015 Nieuws

Opnieuw kamervragen afkoop kleine pensioenen

Staatssecretaris Klijnsma geeft antwoord op kamervragen over “de pensioenuitkering en afkoop klein pensioen op verjaardag”.
5 mei 2015 Nieuws

Nieuw rapport 'Keuzevrijheid in pensioenen'

Het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam heeft de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en consequenties van de introductie van keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Het onderzoek is gepubliceerd in de vorm van een e-boek met de titel ‘Keuzevrijheid in pensioenen. Voor werknemer of werkgever, individueel of collectief?’.
4 mei 2015 Nieuws

Kamervragen beheer en uitvoering van pensioenvermogens in het buitenland

Bij de beantwoording van de vragen gaat het om werkgevers die een Nederlandse pensioenregeling laten uitvoeren door een pensioenfonds uit een andere lidstaat en wordt ingegaan op pensioenregelingen die in Nederland door een pensioenfonds worden uitgevoerd maar waarbij taken zoals het vermogensbeheer worden uitbesteed naar een andere lidstaat. De lagere kosten van een sponsorgarantie spelen ook een rol.
2 mrt 2015 Nieuws

Kamervragen over opt-out op verplicht aanvullende pensioenregeling

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over de pleidooi van de AFM voor een opt-out op de verplichte aanvullende pensioenregeling.
25 feb 2015 Nieuws

Tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel pensioencommunicatie

Update
Met de tweede nota van wijziging wordt een aanpassing doorgevoerd voor waardeoverdracht van pensioenaanspraken, waarbij de oude pensioenuitvoerder tevens een nettopensioenregeling uitvoerde.
25 feb 2015 Nieuws

Nieuwe vragen en antwoorden Belastingdienst

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft een vraag & antwoord en een handreiking gepubliceerd. Het gaat hierbij om een vraag over opbouwpercentages voor pensioen en een handreiking over inhaal en inkoop van pensioen.
24 feb 2015 Nieuws

SER: Toekomst Pensioenstelsel

In het kader van de nationale pensioendialoog heeft de SER vier varianten verkend (zie download) om ons pensioenstelsel te ontwikkelen en te versterken. Deze varianten zijn beoordeeld op basis van een aantal cruciale criteria. De nadruk in dit ontwerpadvies en in deze fase van de pensioendialoog ligt op de analyse van de varianten, nog niet op een keuze hiertussen.
Getoond 61 tot 70 van 557. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.