Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
3 okt 2016 Nieuws

Voorbeeldteksten voor WIA-aanvullingen

Pensioen 1-2-3 heeft nieuwe voorbeeldteksten gepubliceerd. Het betreft teksten voor laag 1 en laag 2 van WIA-aanvullingen. Laag 1 van dit soort losse (vrijwillige/risico-)producten moet vanaf uiterlijk 1 januari 2017 verstrekt worden aan nieuwe deelnemers en samen met de andere twee lagen beschikbaar zijn.
27 sep 2016 Nieuws

Nieuw model voor pensioencommunicatie kan beter

Pensioen 1-2-3, het nieuwe model voor pensioencommunicatie, leidt nog niet direct tot beter vindbare informatie over pensioenen. Ook de gebruiksvriendelijkheid kan beter. Dat blijkt uit een eerste analyse (zie rapport) door Netspar na invoering van de nieuwe regels uitvoerden onder de twintig grootste pensioenfondsen van Nederland.
15 sep 2016 Nieuws

Besluit in verband met Wet verbeterde premieregeling

In het eerder gepubliceerde ontwerpbesluit 'Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling' zijn enkele wijzigingen aangebracht. In een Kamerbrief geeft staatssecretaris Klijnsma de diverse wijzigen weer.
22 aug 2016 Nieuws

AFM: Pensioennieuwsbrief over onderzoek afkoop pensioen

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van informatie over afkoop. Het onderzoek is uitgevoerd omdat het in het belang is van (gewezen) deelnemers dat zij begrijpen wat afkoop concreet voor hen betekent. Dan kunnen zij daarover een weloverwogen besluit (laten) nemen, voor zover het geen eenzijdige afkoop is, mede gebaseerd op de gevolgen die de afkoop voor hem heeft. Het onderzoek is uitgevoerd bij 7 pensioenverzekeraars en 3 premiepensioeninstellingen; hun informatie blijkt soms beter te kunnen wat betreft evenwichtigheid en het inzicht bieden in keuzemogelijkheden.
8 aug 2016 Nieuws

Invulling voorwaarden herkansing variabele pensioenuitkering

Staatssecretaris Klijnsma heeft aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over de invulling van de voorwaarden waaronder de herkansing voor de variabele pensioenuitkering zal plaatsvinden.
15 apr 2016 Nieuws

Helft minder kilometers na pensioen

Huishoudens met pensioen als voornaamste inkomensbron rijden de helft minder auto dan niet-gepensioneerde huishoudens. Het autobezit en het aantal gereden kilometers nemen sterk af met de leeftijd. Dat meldt CBS.
24 mrt 2016 Nieuws

Aangifte van Belgisch rustpensioen in Nederland?

Woont u in Nederland en ontving u in 2015 een Belgisch rustpensioen van de Rijksdienst voor pensioenen (RVP)? Dan bent u verplicht om dit pensioen op te geven bij uw Nederlandse belastingaangifte over 2015. Het bedrag dat u moet invullen, vindt u op de jaaropgave 2015 van de RVP (de pensioenfiche).
15 jan 2016 Nieuws

Kamervragen besluit DNB en onderzoek lage rente en ufr

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen over het besluit van de Nederlandse Bank (DNB) en het onderzoek lage rente en de ultimate forward rate (ufr) toegezonden.
21 dec 2015 Nieuws

Kamerbrief werkprogramma herziening pensioenstelsel

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert met een uitgebreid document de Eerste Kamer en Tweede Kamer over het werkprogramma herziening pensioenstelsel.
17 dec 2015 Nieuws

Consumenten gebaat bij uniforme regelgeving communicatie en zorgplicht 2e en 3e pijler pensioen

De Netspar-projectgroep ‘Zorgplicht voor pensioen’ heeft onderzocht hoe communicatie en zorgplicht kunnen worden verbeterd voor pensioenen in de tweede en de derde pijler. Hieronder kan de publicatie worden gedownload.
Getoond 61 tot 70 van 578. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.