Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
27 nov 2015 Nieuws

AFM publiceert leidraad communicatie voor Pensioenuitvoerders

De AFM heeft afgelopen vrijdag de ‘Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders’ gepubliceerd op haar website. Deze Leidraad geeft een overzicht van belangrijkste wettelijke vereisten uit de Pensioenwet (Pw) en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) op het gebied van informatieverstrekking aan de deelnemer.
27 nov 2015 Nieuws

Kamerbrief afkoop klein pensioen

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de omvang van de groep mensen die in de afgelopen 3 jaar te maken heeft gehad met een korting vanwege de afkoop van een klein pensioen en die niet valt onder het nieuwe regime van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten.
27 nov 2015 Nieuws

Lage rente rampzalig voor pensioen

De dertigjarige risicovrije rente zakte woensdag met 0,12 procent tot 1,89 procent. Die extreem lage stand brengt pensioenfondsen in het nauw en verhoogt de kans op afstempelen of premieverhoging.
27 nov 2015 Nieuws

Te weinig aandacht bij UPO voor tegenvallende resultaten

Informatie over het te bereiken inkomen na pensionering kan voor bepaalde groepen te optimistisch zijn, zeker naarmate de deelnemer verder van zijn pensioen afstaat. De AFM heeft op basis van CBS- en DNB-cijfers onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke opbouw van en informatie over pensioen. Op basis van de huidige bedragen op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en mijnpensioenoverzicht.nl is het niet altijd mogelijk een realistisch beeld te krijgen van de ontwikkeling van de toekomstige pensioenuitkering, aldus AFM.
27 nov 2015 Nieuws

API geeft meer keuzevrijheid pensioenregeling

Minister Kamp heeft een brief aan de Tweede Kamer geschreven waarin hij de komst van de Algemene Pensioen Instelling (API) aankondigt. De API is een vervolg op de mogelijkheid van een Premiepensioeninstelling (PPI) waarin alleen beschikbarepremieregelingen kunnen worden uitgevoerd. De API biedt ook de mogelijkheid van het uitvoeren van defined benefit-regelingen (DC).
27 nov 2015 Nieuws

Publicatie UPO ex-partners 2012 en UPO modellen 2013

Er zijn drie nieuwe best practice UPO modellen 'ex-partner' uitgebracht. Eens in de vijf jaar dient de ex-partner van de deelnemer geïnformeerd te worden over het bijzonder partnerpensioen [zie onder kennisdocumenten].
5 nov 2015 Nieuws

Fiscale eindejaarstips voor ondernemers en particulieren

BDO Accountants & Belastingadviseurs heeft negentig fiscale eindejaarstips gebundeld in het digitale boekje ‘Fiscale Eindejaarstips 2015’.
3 nov 2015 Nieuws

Onderzoek Wijzer in geldzaken: meerderheid 50-plussers werkt door tot pensioengerechtigde leeftijd

Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd betekent voor de meeste 50-67-jarigen (64%) dat zij zullen doorwerken in hun huidige functie. Een kwart (24%) geeft aan eerder te stoppen met werken en te leven van andere middelen. Dit zijn vaker 50-55 jarigen, terwijl mensen van 62-67 jaar juist vaker aangeven door te willen of moeten werken. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken dat gepubliceerd is in het kader van de nationale Pensioen3daagse op 3, 4 en 5 november.
30 sep 2015 Nieuws

Nieuwe documenten internationale waardeoverdrachten pensioenen

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben gezamenlijk geactualiseerde handleidingen met modelvragenlijsten voor internationale waardeoverdrachten gepubliceerd.
30 jun 2015 Nieuws

Extra informatie over renterisico

Er is aanleiding de informatievoorziening over het effect van een sterk fluctuerende rente op het aan te kopen pensioen verder aan te scherpen. Het extreme monetaire beleid van de Europese Centrale Bank heeft immers laten zien dat de rente ook tot nooit eerder vertoonde niveaus kan dalen. Dat heeft een negatief effect voor deelnemers aan een beschikbare premieregeling of kapitaalovereenkomst die in zo’n periode van lage rente een pensioenuitkering moeten aankopen.
Getoond 51 tot 60 van 557. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.