Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
8 dec 2008 Nieuws

Grote pensioenfondsen indexeren niet

Verreweg de meeste pensioenfondsen zullen de koopkracht van pensioengerechtigden in 2009 niet op peil houden. Dat maakt de Vereniging van Bedrijfstakfondsen (VB) bekend.
28 nov 2008 Nieuws

Reserves pensioenfondsen verdampt

Nederlandse pensioenfondsen kunnen de koopkracht van pensioengerechtigden niet meer op peil houden. De beurskrach en de sterke val van de rente hebben de laatste reserves van de fondsen in rook doen opgaan.
14 jul 2006 Nieuws

Zwitserleven introduceert IFRS-pensioen

Zwitserleven heeft een IFRS Pensioen geïntroduceerd. Het gaat volgens VVP om een collectieve pensioenregeling op basis van middelloon. Werknemers krijgen een gegarandeerd pensioen gerelateerd aan hun salaris. De werkgever betaalt alleen de premie voor de jaarlijkse pensioenopbouw, aanvullende stortingen over het verleden komen niet voor.
16 mrt 2006 Nieuws

AFM wijst op risico’s en kosten levensloopproducten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat consumenten wijzen op enkele belangrijke aspecten van levensloopproducten. Met een nieuwe brochure wil de toezichthouder consumenten bewust maken van de vragen die zij zichzelf of de aanbieder zouden moeten stellen bij het afsluiten van een levensloopproduct.
24 jun 2005 Nieuws

Kabinet schept duidelijkheid over (belasting)regels voor VUT en prepensioen

Bij de vaststelling van de fiscale ruimte die voor mensen beschikbaar is om extra ouderdomspensioen in te kopen hoeft geen rekening gehouden te worden met prepensioenaanspraken die tot 1 januari 2006 zijn opgebouwd. Dat geldt ook voor de aanspraken die tot die datum zijn opgebouwd in de vorm van lijfrentevoorzieningen en aanvullende individuele pensioenvoorzieningen. De inkoopruimte voor het ouderdomspensioen wordt door deze aanspraken dus niet beperkt.
10 jun 2005 Nieuws

Nieuwe pensioenwet: meer zekerheid en duidelijkheid voor werknemers en gepensioneerden

Werknemers en gepensioneerden krijgen meer zekerheid over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen. Daarvoor stelt het kabinet eisen aan de omvang van het eigen vermogen van de pensioenfondsen. Ook krijgen pensioendeelnemers een wettelijk recht op goede voorlichting over hun pensioen. Verder wil het kabinet dat alle werknemers van 18 jaar en ouder kunnen deelnemen aan pensioenregelingen in hun bedrijf. Dit is de kern van het Wetsvoorstel voor de Pensioenwet. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
3 mei 2005 Kennis

Gedeeltelijk verzekeren dga-pensioen

Er is veel voor te zeggen om een deel van het pensioen bij een verzekeraar onder te brengen en een deel in eigen beheer te houden. Hierdoor kan op een relatief goedkope manier het nabestaande- en wezenpensioen verzekerd worden.
26 okt 2004 Kennis

Levensloopregeling

De levensloopregeling biedt de mogelijkheid om te sparen voor verlof. Bijvoorbeeld in verband met de geboorte van een kind of voor de verzorging van een ziek familielid of een sabbatical. De bedoeling van het kabinet is om collectieve VUT- en prepensioenregelingen te vervangen door individuele levensloopregelingen. Bij de levensloopregeling heeft iedere werknemer de vrijheid er al dan niet gebruik van te maken.
19 jun 2003 Kennis

Inflatie

In het kader van de financiële planning moet rekening worden gehouden met inflatie. Degene die dat niet doet, loopt het risico dat het inkomen onvoldoende koopkracht oplevert voor de financiering van het levensonderhoud na pensionering. Bij het sparen en beleggen dient men te streven naar een rendement (na belasting) waarbij minimaal de inflatie wordt goedgemaakt. Zo niet dan zal het vermogen qua koopkracht minder waard worden.
Getoond 551 tot 560 van 569. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.