Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
1 feb 2010 Nieuws

Pensioentruc dupeert duizenden ondernemers

Uit een rondgang van het Financieele Dagblad blijkt dat naar schatting duizenden bedrijven uit het mkb opgezadeld zijn met onnodig dure pensioenregelingen. Tussenpersonen konden daarmee een hogere provisie opstrijken.
29 jan 2010 Nieuws

Nederland overschat hoogte oudedagsvoorziening

Een kwart van de Nederlanders heeft geen idee hoe hoog zijn oudedagsvoorziening (AOW plus pensioen) zal uitvallen. Zes op de tien mensen gaan uit van minimaal zeventig procent van het laatstverdiende brutosalaris, terwijl dat in werkelijkheid vaak lager is.
28 jan 2010 Nieuws

Reacties op rapport Goudswaard

Verschillende partijen hebben gereageerd op het advies van de commissie-Goudswaard aan minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) over de toekomst van aanvullende pensioenen.
27 jan 2010 Nieuws

‘Snel ingrijpen in pensioenstelsel’

“Ingrijpen in het pensioenstelsel is onvermijdelijk.” Dat concludeert een commissie onder leiding van econoom Kees Goudswaard in een advies over een nieuw toekomstbestendig pensioensysteem.
22 jan 2010 Nieuws

Pensioencommissie somber gestemd

Na Frijns, is er nog een tweede commissie die minister Donner van Sociale Zaken adviseert over pensioenen. Deze commissie Goudswaard is somber over de betaalbaarheid van het stelsel en rekent mogelijk met een premieverhoging van 50 procent over 15 jaar. Dat zeggen ingewijden uit de pensioensector die overleg voerden met de commissie. Goudswaard presenteert zijn rapport volgende week.
21 jan 2010 Nieuws

AFM gaat pensioenperceptie Nederlander aanpakken

De meeste Nederlanders hebben onrealistische verwachtingen van hun pensioen. Reden voor de AFM om samen met de pensioensector het pensioeninzicht bij consumenten te verbeteren.
20 jan 2010 Nieuws

Commissie Frijns kritisch over pensioenfondsen

Pensioenfondsbesturen moeten bewustere, strategische keuzes maken in de risico’s die ze (willen) lopen en voldoende greep houden op de uitvoering van hun beleggingen. Nu laten pensioenfondsen zich vaak leiden door het te behalen rendement en hebben ze onvoldoende oog voor de risico’s. Ook moet het fondsbestuur voldoende tegenwicht kunnen bieden aan uitvoerders van hun beleggingen.
8 jan 2010 Nieuws

Meer verzekeraars voor pensioen en stamrecht in eigen beheer

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waarmee met terugwerkende kracht tot 15 september 2009 meer uitvoerders zijn toegestaan voor pensioen en stamrecht in eigen beheer.
7 jan 2010 Nieuws

‘Pensioen in natura goed alternatief’

KPMG Financial Services denkt dat pensioen in natura voor de sector een wezenlijke vooruitgang zou kunnen betekenen. Uit jaarlijks onderzoek van KPMG onder 100 Nederlandse pensioenfondsen blijkt echter dat deze hier niets in zien.
5 jan 2010 Nieuws

Stoppen met 65 jaar tegen korting AOW

Sociale partners zijn een nieuw plan aan het uitwerken in het kader van de verhoging van de AOW-leeftijd. Zowel de AOW- als de pensioenleeftijd wordt gekoppeld aan de hoogte van het inkomen.
Getoond 501 tot 510 van 587. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.