Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
1 jul 2013 Kennis

Antwoorden op kamervragen over aanpassing maximale aftrektarief (52%)

Eerder zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën, de ministers voor Wonen en Rijksdienst en van Financiën over de hypotheekrenteaftrek (ingezonden 20 november 2012). Als download de antwoorden op deze vragen: o.a. "Klopt het dat voor de vierde schijf het aftrekpercentage stapsgewijs wordt teruggebracht van 52% (in 2013) naar 38% (in 2041)?"
19 jun 2013 Nieuws

25% meer betalingsachterstanden op de hypotheken

Het bericht dat de betalingsachterstanden op hypotheken toegenomen is, leidt tot kamervragen. Van Klaveren en Tony van Dijck ( beiden PVV) hebben aan de ministers voor Wonen en Rijksdienst en van Financiën over het artikel '25% meer betalingsachterstanden op de hypotheken' vragen gesteld, zodra deze beantwoord worden, komen deze in de Fintool nieuwsbrief. Zie hieronder alvast de gestelde vragen:
17 jun 2013 Nieuws

Kamerbrief over hypotheekverstrekking aan zzp-ers

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en minister Dijsselbloem (Fin) aan de Tweede Kamer over een onderzoek of de regeling hypothecair krediet voldoende ruimte biedt voor hypotheken van zzp’ers en personen met een flexibel contract.
17 jun 2013 Nieuws

Lijst van vragen en antwoorden

De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen voorgelegd aan tijdelijke commissie Huizenprijzen over de brief van 10 april 2013 houdende het Eindrapport van het Parlementair onderzoek «Huizenprijzen» (Kamerstuk 33 194, nrs. 2 t/m 7).
6 jun 2013 Nieuws

Opnieuw Kamervragen over hypotheekrente aftrek

Er zijn vragen door kamerlid Bashir (SP) gesteld aan de staatssecretaris van Financiën voor (meer) duidelijkheid omtrent de duur van de hypotheekrenteaftrek bij trouwen. Deze vragen zijn gesteld doordat Jos Koets (Erkend hypotheekadviseur en columnist IEX) hier al langer diverse partijen over aan het bevragen is. Lees hieronder de kamervragen en zie de column waarin Jos Koets het probleem van 'hypotheekrenteaftrek en huwelijk' aan de kaak stelt.
3 jun 2013 Nieuws

Meer duidelijkheid over hypotheekrenteaftrek

Eerder zijn vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de fiscale regeling voor hypotheekrenteaftrek gesteld. Nadat beantwoording eerst uitgesteld was, zijn de antwoorden nu wel bekend gemaakt. Er is sprake van een 'versoepeling' ten opzichte van de huidige wetgeving. In een aanvullend besluit zal de 'reparatiewetgeving' vastgelegd worden.
5 apr 2013 Nieuws

Inkorten ANW naar 1 jaar nog in beraad bij Klijnsma

De ingrepen in de Nabestaandenwet worden mogelijk verzacht. In het regeerakkoord staat dat weduwen en weduwnaars nog maximaal één jaar een uitkering moeten krijgen, maar die termijn zal staatssecretaris Klijnsma mogelijk loslaten. Klijnsma zei in de Tweede Kamer dat ze de plannen "nog eens goed wil doorrekenen". In de zomer komt ze met een wetsvoorstel.
5 apr 2013 Nieuws

Weeffoutje Crisisheffing en levensloop wordt hersteld

Werkgevers hoeven geen crisisheffing te betalen over loon dat voortvloeit uit de opname uit een levensloopregeling. Eindheffing van 16% over loon boven € 150.000 Als een werkgever in het jaar 2012 een loon van méér dan € 150.000 aan een werknemer heeft betaald, moet u in 2013 een extra pseudo-eindheffing van 16% over het meerdere betalen. Bij de verlenging van deze crisisheffing zou in 2014 over het vrijgevallen levensloopsaldo mogelijk ook een heffing betaald moeten worden.
28 mrt 2013 Nieuws

Antwoorden op Kamervragen over door medeoverheden verstrekte hypotheken

Minister Plasterk ziet geen aanleiding om aan te nemen dat de verstrekte hypothecaire leningen aan personeel tot onverantwoorde en onvoorzienbare financiële risico’s leiden bij de medeoverheden en ZBO’s.
20 mrt 2013 Nieuws

Antwoorden Kamervragen over provisieverbod en de gevolgen hiervan

Minister Dijsselbloem van Financiën beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de invoering van het provisieverbod, welke sinds 1 januari 2013 van kracht is. Consumenten worden nadrukkelijker geconfronteerd met prijzen en tarieven. Minister Dijsselbloem gaat o.a. in op de (on)mogelijkheid om gratis advies te geven.
Getoond 331 tot 340 van 374. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.