Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
21 nov 2013 Nieuws

Antwoorden op Kamervragen inzake boeterente en schenkingsvrijstelling

Minister Dijsselbloem van Financiën laat aan de Tweede Kamer weten dat banken op verschillende wijze invulling hebben gegeven aan de oproep van het kabinet om boetevrij aflossen mogelijk te maken binnen de tijdelijk verruimde regeling van de schenkbelasting. Het hanteren van een boete en het eventuele afschaffen daarvan is een afweging die banken zelf moeten maken op grond van hun eigen risico-inschatting.
14 nov 2013 Nieuws

KNB gaat HEMA notarisservice voorleggen aan tuchtrechter

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt dat notarissen niet kunnen meewerken aan de notarisservice van de HEMA. Naar de mening van het KNB bestuur is niet duidelijk of betrokken notarissen notariële wet- en regelgeving naleven. De KNB zal daarom deze zaak voorleggen aan de tuchtrechter.
13 nov 2013 Nieuws

Kamervragen over 'postcode'hypotheektarieven

Zie gekoppeld artikel voor antwoorden
Naar aanleiding van nieuwsartikelen over een een opmerking van NVM-voorzitter Ger Hukker voor differentiatie in regionale hypotheektarieven zijn kamervragen gesteld. Diverse banken hebben echter al aangegeven hier geen plannen voor te hebben. Zie onder de Kamervragen. Zodra de antwoorden bekend zijn, zullen wij hier op terugkomen.
12 nov 2013 Nieuws

Antwoorden Kamervragen 'postcode'hypotheken

Antwoorden van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en minister Dijsselbloem (Fin) op de vragen van de Kamerleden Monasch en Albert de Vries (beiden PvdA) over de kosten van een hypotheek in krimpgebieden.
11 nov 2013 Nieuws

Kamerbrief schriftelijke antwoorden (Schenkingen)

Staatssecretaris Weekers (Fin) stuurt aan de Tweede Kamer de schriftelijke antwoorden op de nog openstaande vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 november 2013 over het pakket Belastingplan 2014.
11 nov 2013 Nieuws

Kamerbrief schriftelijke antwoorden

Staatssecretaris Weekers (Fin) stuurt aan de Tweede Kamer de schriftelijke antwoorden op de nog openstaande vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 november 2013 over het pakket Belastingplan 2014. En tevens de vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2014, de vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 en de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit.
1 nov 2013 Nieuws

Antwoorden op vragen Belastingplan 2014 en 3e Nota van wijziging

De staatssecretaris van Financiën biedt een brief aan met schriftelijke antwoorden op vragen over Belastingplan 2014 en de derde nota van wijziging op Belastingplan 2014 en OFM 2014. Ook wordt ingegaan op stamrecht BV's die 'onder water staan' en waarbij men gebruik wenst te maken van de 80% regeling in 2014.
25 okt 2013 Nieuws

Nota naar aanleiding van het Verslag Belastingplan 2014

Staatssecretaris Weekers van Financiën beantwoordt namens het kabinet de vragen en opmerkingen m.b.t. het Belastingplan 2014 van de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, de PVV, de SP, het CDA, D66, de ChristenUnie en, 50PLUS.
25 okt 2013 Nieuws

Kan een BV ook een verhoogde schenking doen?

De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) heeft eerder vragen gesteld over de fiscale gevolgen als een bv waarvan vader enig aandeelhouder is, € 100.000 schenkt terwijl het kind al reeds gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling als bedoeld in artikel 33, onderdeel 5 of 6, van de SW 1956.
17 sep 2013 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over het ontwijken van het provisieverbod

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen inzake verstrekking van kredieten aan financiële adviseurs door verzekeraars en het ontwijken van het provisieverbod. Rentekorting aan financieel adviseurs door verzekeraars is geen bezwaar als er geen sprake is van een link tussen gunstige voorwaarden en de productie door de financieel adviseur. De AFM doet op dit moment onderzoek naar serviceabonnementen en het risico van dubbele kosten.
Getoond 311 tot 320 van 374. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.