Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
13 feb 2013 Kennis

Adviesrekening tussenpersoon soms aftrekbaar

De beloning voor de tussenpersoon wordt via de verzekeraar in rekening gebracht aan de verzekeringnemer. Daardoor maakt de provisie deel uit van de door de verzekeringnemer te betalen premie. De assurantietussenpersoon kan ook met z'n cliënt zogenaamde netto tarieven afspreken, waar deze provisie uit is geëlimineerd. In dat geval zal hij de cliënt waarschijnlijk een rekening sturen voor de dienstverlening. Deze vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. In artikel 1.7b van de Wet inkomstenbelasting wordt een dergelijke vergoeding gelijk gesteld met premie. De tekst van dit artikel luidt als volgt:
13 feb 2013 Kennis

De fiscale aspecten van adviseren op declaratiebasis

Adviesmatch en de trend tot meer transparantie hebben grote invloed op de wijze waarop u uw geld verdient. Steeds vaker kiezen intermediairs voor beloning op declaratiebasis. Wat zijn daar de fiscale gevolgen van?
21 jan 2013 Kennis

Kosten hypotheekadvies aftrekbaar?

Steeds meer hypotheekadviseurs vervangen het provisiesysteem door de adviesvergoeding. Stel er is een hoofdsom van € 300.000 en de hypotheekadviseur rekent € 3.000 voor zijn advies. Er wordt geen afsluitprovisie berekend. De looptijd bedraagt 20 jaar. De € 3.000 zijn in beginsel kosten van een eigenwoninglening. Voor dergelijke kosten is geen regeling getroffen als voor afsluitprovisie. Dit zou kunnen betekenen dat deze kosten voor de aftrek moeten worden uitgesmeerd over de looptijd. Dus elk jaar € 150 aftrekken.
8 jan 2013 Kennis

Aftrekbare giften

Onder giften worden volgens de wet verstaan: de bevoordelingen uit vrijgevigheid en al dan niet verplichte bijdragen, voor zover daardoor geen op geld waardeerbare aanspraken ontstaan. Giften die feitelijk als contributiebetaling moeten worden aangemerkt, zijn daarom niet aftrekbaar. Men ontleent in dat geval namelijk ook rechten aan de gift.
30 okt 2012 Nieuws

Schrappen aftrekbaarheid provisies tussenpersonen

In verband met het provisieverbod vervalt de aftrekbaarheid van bepaalde fee’s van tussenpersonen in het kader van de lijfrenteaftrek en de aftrek van premies voor arbeidsongeschiktheidsrenten.
1 okt 2012 Nieuws

Aftrek advieskosten op de tocht

Het ministerie van Financiën wil namelijk af van de fiscale aftrekbaarheid van advieskosten. Hierdoor zullen consumenten volgend jaar aanzienlijk duurder uit zijn voor advies over lijfrentes en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
29 feb 2012 Kennis

Tijdstip genieten inkomsten, aftrekposten

Voor een particulier zijn inkomsten in de meeste gevallen genoten wanneer zij ontvangen zijn of verrekend.
24 feb 2012 Kennis

Beperking renteaftrek na gebruik vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning

Voor zover een vrijgestelde uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten, kan geen sprake zijn meer van renteaftrek.
Getoond 11 tot 20 van 23. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.