Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
22 jan 2014 Nieuws

Meer hypothecaire leenruimte

De jaarlijkse inkomenscriteria in de regeling hypothecair krediet worden per 1 januari 2014 aangepast op basis van het advies van het Nibud. Dat schreef minister Dijsselbloem (Financiën) en minister Blok (Wonen en Rijksdienst) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. Naast de nieuwe inkomenscriteria komt er ook een afwijkingsmogelijkheid voor energieneutrale woningen en woningverbeteringen.
8 jan 2014 Nieuws

Betalingsregeling voor Rotterdamse huiseigenaren met onvoldoende inkomen

Ook Rotterdamse huiseigenaren met onvoldoende inkomen en een (dreigende) betalingsachterstand of een aangezegde executieverkoop kunnen vanaf nu bij de Kredietbank Rotterdam (KBR) terecht. Door in gesprek te gaan met de hypotheekverstrekker wordt gezocht naar een op maat gesneden regeling zodat de huiseigenaar in de eigen woning kan blijven en tegelijkertijd zijn betalingsachterstanden op orde kan krijgen. Hiermee heeft de KBR zijn dienstverlening voor Eigen Woningbezitters verder ontwikkeld.
19 dec 2013 Nieuws

Kabinet komt met nieuwe voorstellen voor hervorming pensioenopbouw

Het kabinet heeft met de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en de SGP constructief overleg gevoerd over de hervorming van de fiscale behandeling van pensioenen. Op basis daarvan heeft het kabinet vandaag een brief met nieuwe voorstellen aan de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet komt tegemoet aan de bezwaren van in ieder geval de genoemde fracties op de eerdere pensioenvoorstellen.
17 dec 2013 Nieuws

Adviesnota niet verplicht bij betalingsproblemen

Mede als gevolg van de slechte economische omstandigheden krijgen huishoudens het financieel zwaarder. Dit leidt steeds vaker tot betalingsproblemen bij de hypotheek. De AFM heeft aanbieders eerder opgeroepen om klanten met betalingsproblemen actief te benaderen. De AFM ziet ook dat aanbieders graag het initiatief nemen om een hiervoor oplossing te zoeken. Dit is zowel in het belang van de klant als van de bank zelf. De AFM krijgt geregeld vragen van aanbieders die worstelen met de vraag of zij klanten die in betalingsproblemen zitten als gevolg van het provisieverbod een rekening moeten sturen voor het advies dat zij hierover geven. Het provisieverbod wordt als een grote belemmering ervaren om klanten te benaderen en om tot een passende oplossing te komen.
9 dec 2013 Nieuws

Nationale Hypotheek Instelling (NHI) beperkter in omvang

Volgens Het Financieele Dagblad wordt de reiktwijdte van de op te richten Nationale Hypotheek Instelling (NHI) beperkter. Banken mogen straks alleen nieuwe hypotheken met een garantie van de Staat (NHG-hypotheken) onderbrengen bij de NHI, terwijl het aanvankelijk de bedoeling was dat ook bestaande NHG-hypotheken naar de NHI zouden gaan. Dit bevestigt een woordvoerder van minister Stef Blok (Wonen).
22 okt 2013 Nieuws

BKR Hypotheekbarometer: bijna 10.000 consumenten met een achterstand erbij

Het afgelopen halfjaar zijn er 9.924 consumenten met een betalingsachterstand op de hypotheek bijgekomen. In totaal zijn er, per 1 oktober 2013, 91.812 consumenten die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse BKR Hypotheekbarometer.
4 okt 2013 Nieuws

Kifid uitspraak over 'gedwongen verkoop' woning

Een voormalige huiseigenaar heeft via Kifid een klacht ingediend en baseert zijn vordering op de stelling dat de geldverstrekker niet alles in het werk heeft gesteld en niet alle mogelijkheden heeft onderzocht om executie van zijn woning te voorkomen. Bij de door de geldverstrekker geïnitieerde gedwongen verkoop van de woning heeft de bank volgens klager geen rekening gehouden met zijn vermogensverlies.
10 sep 2013 Nieuws

Ontbreken bouwbonnen kost belastingplichtige hypotheekrenteaftrek

Art. 3.123 wet IB 2001: In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen worden tot de schulden die zijn aangegaan ter verwerving van de eigen woning gerekend schulden die zijn aangegaan voor verbetering of onderhoud van de woning voorzover de verbetering en het onderhoud met schriftelijke bescheiden zijn te staven. In art. 42b, lid 5 wet IB 1964 was dit ook al geregeld in verband met de saldering van ontvangen rente. Wij zijn van mening dat gepinde bedragen op bankafschriften niet voldoen aan dat laatste.”, stelt de Belastingdienst tijdens een rechtszaak.
28 jun 2013 Kennis

Afsluitprovisie

28 jun 2013 Nieuws

(Uitstel) Voortgang koppeling NHG en functioneren VvE's

Minister Blok heeft eerder tijdens het Algemeen Overleg van 27 maart 2013 over de evaluatie van de wet op het overleg huurders – verhuurder en het functioneren van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) aangegeven met de directeur van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) als uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) in overleg te treden over een mogelijk koppeling van de toekenning van NHG aan het functioneren van een VvE.
Getoond 71 tot 80 van 555. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.