Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
12 jan 2017 Nieuws

Kamervragen over winkels die inzage hebben in gegevens van verzekerden

Minister Schippers beantwoorde vragen over commerciële winkels zoals brillen- en gehoorapparatenverkopers die inzage hebben in gegevens van verzekerden.
10 jan 2017 Nieuws

Voorlopig overstappercentage zorgverzekering 2017

Vektis stelt het percentage verzekerden dat dit jaar is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar voorlopig vast op 6,1%. Dat zijn 1,04 miljoen verzekerden. Dit percentage is gebaseerd op alle overstapinformatie die op dit moment bij de zorgverzekeraars bekend en verwerkt is.
10 jan 2017 Nieuws

Driekwart van Nederlanders onvoorbereid op reis

Nederlanders maken veel buitenlandse reizen, maar bereiden zich minder goed voor. Dat blijkt uit onderzoek van NBTC-NIPO Research, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
27 dec 2016 Nieuws

Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars

Het overstapseizoen voor zorgverzekeringen wordt steeds intensiever gevolgd. Het is van belang dat een verzekerde weet waar hij aan toe is als hij een keuze maakt voor een zorgverzekering. De NZa volgt de handelswijze van verzekeraars tijdens het overstapseizoen vanuit zijn rol als toezichthouder. Om de telefonische informatieverstrekking van zorgverzekeraars aan verzekerden in kaart te brengen, heeft de NZa onderzoek gedaan via de zogenoemde ‘mystery callers’.
14 dec 2016 Nieuws

Echtscheiding en de zorgverzekering.

Bij een echtscheiding zijn er veelal frustraties en kosten genoeg. Een punt van aandacht bij een echtscheiding is zeker ook de zorgverzekering. Zowel de premie als het te betalen eigen risico en eventuele eigen bijdragen hebben effect op het netto besteedbare inkomen.
13 dec 2016 Nieuws

Voorkom een koude start bij je nieuwe zorgverzekeraar!

Veel mensen kijken bij de overstap naar een andere zorgverzekeraar vooral naar de inhoud van de aanvullende zorgverzekeringen en niet naar de basisverzekering. Terwijl als je al onder behandeling van een arts bent of medicijnen gebruikt deze zorg vaak vergoed wordt uit de basisverzekering en niet uit een aanvullende zorgverzekering.
1 dec 2016 Nieuws

Aandachtspunten rond de zorgplicht van zorgverzekeraars

Minister Schippers heeft in een Kamerbrief de aandachtspunten rond de zorgplicht van zorgverzekeraars en hoe het staat met de acties van de NZa hierop weergegeven.
25 nov 2016 Nieuws

Keuzegedrag verzekerden en risicosolidariteit bij vrijwillig eigen risico

VWS heeft in een verzoek aan het CPB een aantal vragen gesteld over het vrijwillig eigen risico in de zorg. Het vrijwillig eigen risico is een eigen risico dat een verzekerde in Nederland bovenop het verplicht eigen risico kan kiezen. Alle volwassen verzekerden kunnen kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500 euro, of geen vrijwillig eigen risico. In de gepubliceerde CPB Notitie onderzocht het CPB het gedrag van verzekerden van 18 jaar en ouder en verzekeraars in de jaren 2006-2013.
24 nov 2016 Nieuws

Vergelijking premies basispakket zorgverzekeraars 2017

Dit overzicht vergelijkt de prijs van het basispakket bij verschillende zorgverzekeraars. De prijzen zijn exclusief collectiviteitskorting.
20 okt 2016 Nieuws

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag

Dit wetsvoorstel voor een Verzamelwet Zvw 2016 strekt ertoe de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de zorgtoeslag (Woz) op enkele kleine onderdelen inhoudelijk te wijzigen alsmede om ontstane misslagen te verbeteren en ontdekte omissies weg te nemen. Het gaat om de onderstaande volgende inhoudelijke wijzigingen:
Getoond 71 tot 80 van 256. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.