Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
28 jun 2016 Nieuws

Uitstel uitstroom bijstandsgerechtigden uit het bestuursrechtelijk premieregime

Minister E.I. Schippers schrijft in een Kamerbrief dat er sprake is van uitstel van wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom bijstandsgerechtigden uit het bestuursrechtelijk premieregime.
23 jun 2016 Nieuws

SKGZ: meer klachten en minder geschillen in 2015

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) heeft het afgelopen jaar ruim 2.650 klachten en 502 geschillen afgehandeld. Het totaal aantal contactmomenten, inclusief de informatieverzoeken, bedraagt 25.689. Dit is een stijging van 31%. Het aantal klachten dat bij de Ombudsman Zorgverzekeringen is voorgelegd, is met 11% gestegen ten opzichte van 2014. Het aantal geschillen behandeld door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen is licht gedaald. Dit blijkt uit het jaarverslag 2015.
15 jun 2016 Nieuws

Onderzoek kennis en informatiebehoefte verzekerden

Minister Schippers heeft een brief aan de Tweede Kamer gezonden met de resultaten van het onderzoek naar het kennisniveau en de informatiebehoefte van (groepen) verzekerden.
1 jun 2016 Nieuws

Zorgverzekeraars tegen afschaffen werelddekking

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is tegen de plannen van het kabinet om de werelddekking in de zorgverzekering af te schaffen. Nederlanders die straks buiten Europa reizen zijn dan niet meer via hun basisverzekering verzekerd voor medisch noodzakelijke zorg, tenzij zij vallen onder één van de ingewikkelde uitzonderingen. Het kabinet rekent op een besparing van 60 miljoen euro; dat zou neerkomen op 2 euro minder zorgpremie per verzekerde per jaar. Maar de zorgverzekeraars hebben grote twijfels of de besparing in de praktijk wel kan worden gehaald.
23 mei 2016 Nieuws

Zorgverzekering: basispakket 2017

Minister drs. E.I. Schippers heeft een ontwerpbesluit wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2017 aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarnaast heeft zij aangegeven dat de jaarlijkse bekendmaking van de hoogte van de nominale zorgpremie voor het volgende jaar met een week vervroegd wordt.
19 mei 2016 Nieuws

Zorguitgaven stijgen langzamer

De zorguitgaven zijn voor het derde jaar op rij minder hard gegroeid dan de Nederlandse economie. In 2015 stegen de kosten met 0,8 procent in vergelijking met het voorgaande jaar en kwamen daarmee uit op een bedrag van 95 miljard euro. Per inwoner gaat het om 5.628 euro; 0,4 procent meer dan in 2014. Dit meldt CBS.
10 mei 2016 Nieuws

Publiekscampagne over gevaren vervalste medicijnen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lanceert een campagne om mensen te wijzen op de gevaren van vervalste medicijnen. Honderdduizenden mensen bestellen wel eens receptgeneesmiddelen online zonder dat ze daarvoor een recept hebben.
3 mei 2016 Nieuws

Brede aanpak onverzekerdheid

Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaan gezamenlijk het probleem van onverzekerdheid aanpakken. In de praktijk komt het helaas voor dat mensen geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en ook geen briefadres. Een zorgverzekering vereist een adres. Hierdoor hebben deze dak- en thuislozen ook geen zorgverzekering en zijn zij verstoken van medisch noodzakelijk zorg.
13 apr 2016 Nieuws

Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2016

In 2016 konden verzekerden kiezen uit 61 zorgpolissen. Dit zijn er tien minder dan het jaar daarvoor. Hiermee ligt het aantal zorgpolissen in 2016 vrijwel op hetzelfde niveau als in 2012. Dat blijkt uit de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2016 van Vektis. De jaarlijkse stijging van het aantal polissen waaruit verzekerden kunnen kiezen lijkt daarmee omgezet te zijn in een daling.
6 apr 2016 Nieuws

Acties NZa tijdens overstapperiode zorgverzekeringen

Gedurende het afgelopen overstapseizoen heeft de NZa vanuit haar rol als toezichthouder verschillende acties ondernomen die eraan bijdragen dat verzekerden op basis van betrouwbare informatie een weloverwogen keuze voor hun zorgverzekering kunnen maken. Zo hebben zorgverzekeraars een zogenoemde self assessment transparantie ingevuld. Op basis van deze ingevulde assessments heeft de NZa de websites van zorgverzekeraars op specifieke onderdelen gecontroleerd. Onvolkomenheden zijn door zorgverzekeraars – nadat zij hierop door de NZa zijn aangesproken – gedurende het overstapseizoen gecorrigeerd.
Getoond 71 tot 80 van 229. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.