Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
1 dec 2016 Nieuws

Aandachtspunten rond de zorgplicht van zorgverzekeraars

Minister Schippers heeft in een Kamerbrief de aandachtspunten rond de zorgplicht van zorgverzekeraars en hoe het staat met de acties van de NZa hierop weergegeven.
25 nov 2016 Nieuws

Keuzegedrag verzekerden en risicosolidariteit bij vrijwillig eigen risico

VWS heeft in een verzoek aan het CPB een aantal vragen gesteld over het vrijwillig eigen risico in de zorg. Het vrijwillig eigen risico is een eigen risico dat een verzekerde in Nederland bovenop het verplicht eigen risico kan kiezen. Alle volwassen verzekerden kunnen kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500 euro, of geen vrijwillig eigen risico. In de gepubliceerde CPB Notitie onderzocht het CPB het gedrag van verzekerden van 18 jaar en ouder en verzekeraars in de jaren 2006-2013.
24 nov 2016 Nieuws

Vergelijking premies basispakket zorgverzekeraars 2017

Dit overzicht vergelijkt de prijs van het basispakket bij verschillende zorgverzekeraars. De prijzen zijn exclusief collectiviteitskorting.
20 okt 2016 Nieuws

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag

Dit wetsvoorstel voor een Verzamelwet Zvw 2016 strekt ertoe de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de zorgtoeslag (Woz) op enkele kleine onderdelen inhoudelijk te wijzigen alsmede om ontstane misslagen te verbeteren en ontdekte omissies weg te nemen. Het gaat om de onderstaande volgende inhoudelijke wijzigingen:
12 okt 2016 Nieuws

Aantal wanbetalers zorgpremie ruim 10% gedaald

Het aantal wanbetalers in de zorg is fors afgenomen. Eind 2014 vielen ruim 325.000 mensen onder de wantebalersregeling. Dit is gedaald naar 290.000 op 1 augustus 2016. Dit staat in de verzekerdenmonitor.
5 okt 2016 Nieuws

Analyse zorgverzekeringsmarkt 2016

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft drie rapporten openbaar gemaakt over de zorgverzekeringsmarkt. De rapporten laten over het geheel genomen een stabiel beeld van de zorgverzekeringsmarkt zien en bieden onderbouwing voor het vertrouwen in de solidariteit van de zorgverzekeringsmarkt.
3 okt 2016 Nieuws

Transparantie provisies vergelijkingssites zorgpolissen

Minister Schippers informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de inzet om de door zorgverzekeraars betaalde provisies aan vergelijkingssites transparanter te maken.
27 sep 2016 Nieuws

Wanbetalersregeling zorgverzekering slecht uitgevoerd

De Nationale ombudsman vindt dat de wanbetalersregeling voor zorgverzekeringen slecht wordt uitgevoerd. Burgers krijgen onvoldoende en onjuiste informatie, ze worden van het kastje naar de muur gestuurd, er wordt na jaren plotseling geïnd en ze worden op een onvriendelijke manier behandeld, constateert ombudsman Reinier van Zutphen in zijn onderzoeksrapport 'Zorgen voor de toekomst'. Op dit moment zitten 300.000 burgers in de wanbetalersregeling. Per 1 januari 2017 draagt het Zorginstituut deze taak over aan het CAK.
26 sep 2016 Nieuws

Werelddekking zorgkosten blijft in basispakket

De beperking van de zogenaamde werelddekking voor zorgkosten buiten Europa is van de baan. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Door het besluit blijft de vergoeding van deze kosten in het basispakket.
26 sep 2016 Nieuws

Zorgkosten buiten Europa vanaf 2017 niet meer in basispakket

Zie update onderaan artikel
Zorgkosten die mensen in geval van tijdelijk verblijf buiten Europa maken behoren vanaf 1 januari 2017 niet meer tot het basispakket. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met de beperking van de zogenaamde werelddekking is een besparing van 60 miljoen euro per jaar gemoeid.
Getoond 61 tot 70 van 240. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.