Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
19 sep 2016 Nieuws

Onderzoek naar collectiviteiten Zorgverzekeringswet

Minister Schippers heeft aan de Tweede Kamer het rapport Collectiviteiten in de Zorgverzekeringswet aangeboden. Uit de rapportage van Zorgweb komen diverse feitelijke wetenswaardigheden naar voren, waaronder de volgende:
16 sep 2016 Nieuws

Betere fraude bestrijding

De wijze waarop de fraudebestrijding door zorgverzekeraars al jaren in Nederland plaats vindt, is in samenspraak met de genootschap van artsen, de brancheorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg, de Patiëntenfederatie, de zorgverzekeraars, de Autoriteit persoonsgegevens, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Ministerie van VWS opgesteld. Met de wijze waarop de controles zijn vormgegeven, is een balans gevonden tussen de belangen van de verzekerde, de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar.
1 sep 2016 Nieuws

Alleen rekening voor aanvullende zorg als dat expliciet is overeengekomen

Wanneer mensen gebruik hebben gemaakt van aanvullende zorg die viel buiten de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), die tot 1 januari 2015 van kracht was, dan moest die zorg expliciet zijn overeengekomen met de zorgverlenende instelling. Als dat niet het geval is, mag de instelling geen kosten hiervoor in rekening brengen. Dit heeft het hof geoordeeld in een civiele procedure in hoger beroep.
31 aug 2016 Nieuws

Kamervragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van de wet minimumloon

Minister Asscher (SZW) heeft de Eerste Kamer en de Tweede Kamer zijn reactie op vragen en opmerkingen over het ontwerpbesluit tot wijziging van de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag gegeven.
31 aug 2016 Nieuws

Aantal wanbetalers zorgpremie daalt

Het aantal wanbetalers dat de zorgpremie niet betaalt, is in één jaar tijd met 35.000 mensen afgenomen, naar 290 duizend per 1 augustus jl. Er is daarmee sprake van een trendbreuk, omdat het aantal wanbetalers de afgelopen jaren juist enigszins steeg, en langjarig ruim boven de ruim 300 duizend lag. Dat meldt Zorginstituut Nederland.
4 aug 2016 Nieuws

Openbaar maken ziekenhuistarieven

De openbaarmaking van CZ van de tariefafspraken met de ziekenhuizen is een goede stap voorwaarts. De NZa vindt het belangrijk dat verzekerden nu inzicht hebben in de kosten van ziekenhuisbehandelingen.
2 aug 2016 Nieuws

Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

Ziektekostenverzekeraars maken informatie openbaar over de eigenschappen van aangeboden producten en diensten op zodanige wijze dat deze gegevens voor consumenten gemakkelijk vergelijkbaar zijn. Deze regeling beschrijft welke informatie ziektekostenverzekeraars ten minste aan consumenten moeten verstrekken, zodat de informatie doeltreffend en juist is, en bijdraagt aan de inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van de aangeboden producten en diensten.
1 aug 2016 Nieuws

NZa onderzoekt ontwikkelingen zorgverzekeringsmarkt

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet onderzoek naar budgetpolissen, concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt en naar risicoselectie. Zij maakt zich zorgen over de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt, schrijft de NZa in een brief aan de minister van VWS.
1 aug 2016 Nieuws

Voorwaarden vervallen bestuursrechtelijke premie bijstandscliënten

De wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime is in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling voorziet in de voorwaarden waaraan de verzekeringnemer dient te voldoen opdat hij op grond van deze titel in aanmerking kan komen voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime.
28 jun 2016 Nieuws

Uitstel uitstroom bijstandsgerechtigden uit het bestuursrechtelijk premieregime

Minister E.I. Schippers schrijft in een Kamerbrief dat er sprake is van uitstel van wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom bijstandsgerechtigden uit het bestuursrechtelijk premieregime.
Getoond 61 tot 70 van 228. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.