Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
26 sep 2016 Nieuws

Zorgkosten buiten Europa vanaf 2017 niet meer in basispakket

Zie update onderaan artikel
Zorgkosten die mensen in geval van tijdelijk verblijf buiten Europa maken behoren vanaf 1 januari 2017 niet meer tot het basispakket. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met de beperking van de zogenaamde werelddekking is een besparing van 60 miljoen euro per jaar gemoeid.
22 sep 2016 Nieuws

Stelling 'zorgmijding wegens financiële redenen' onjuist

Minister E.I. Schippers heeft gereageerd op op de melding ‘10 procent van de Nederlanders mijdt zorg om financiële redenen’. Deze melding is gebaseerd op het onderzoek dat TNS Nipo in opdracht van VGZ heeft uitgevoerd. Voor dit onderzoek heeft TNS Nipo een vragenlijst onder verzekerden uitgezet.
22 sep 2016 Nieuws

Basispakket wordt uitgebreid, eigen risico blijft gelijk

Nederland geeft elk jaar meer geld uit aan de zorg. Door succesvol beleid is de groei van de zorgkosten onder controle. De zorguitgaven in Nederland groeien komend jaar naar verwachting met 2% van 67,1 tot 68,5 miljard euro.
19 sep 2016 Nieuws

Kamerbrief over definitieve besluitvorming risicoverevening 2017

Minister Schippers informeert de Tweede Kamer over de definitieve vormgeving van de risicoverevening 2017 in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Tevens gaat deze brief over het meerjarige onderzoekprogramma.
19 sep 2016 Nieuws

Onderzoek naar collectiviteiten Zorgverzekeringswet

Minister Schippers heeft aan de Tweede Kamer het rapport Collectiviteiten in de Zorgverzekeringswet aangeboden. Uit de rapportage van Zorgweb komen diverse feitelijke wetenswaardigheden naar voren, waaronder de volgende:
16 sep 2016 Nieuws

Betere fraude bestrijding

De wijze waarop de fraudebestrijding door zorgverzekeraars al jaren in Nederland plaats vindt, is in samenspraak met de genootschap van artsen, de brancheorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg, de Patiëntenfederatie, de zorgverzekeraars, de Autoriteit persoonsgegevens, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Ministerie van VWS opgesteld. Met de wijze waarop de controles zijn vormgegeven, is een balans gevonden tussen de belangen van de verzekerde, de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar.
1 sep 2016 Nieuws

Alleen rekening voor aanvullende zorg als dat expliciet is overeengekomen

Wanneer mensen gebruik hebben gemaakt van aanvullende zorg die viel buiten de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), die tot 1 januari 2015 van kracht was, dan moest die zorg expliciet zijn overeengekomen met de zorgverlenende instelling. Als dat niet het geval is, mag de instelling geen kosten hiervoor in rekening brengen. Dit heeft het hof geoordeeld in een civiele procedure in hoger beroep.
31 aug 2016 Nieuws

Kamervragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van de wet minimumloon

Minister Asscher (SZW) heeft de Eerste Kamer en de Tweede Kamer zijn reactie op vragen en opmerkingen over het ontwerpbesluit tot wijziging van de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag gegeven.
31 aug 2016 Nieuws

Aantal wanbetalers zorgpremie daalt

Het aantal wanbetalers dat de zorgpremie niet betaalt, is in één jaar tijd met 35.000 mensen afgenomen, naar 290 duizend per 1 augustus jl. Er is daarmee sprake van een trendbreuk, omdat het aantal wanbetalers de afgelopen jaren juist enigszins steeg, en langjarig ruim boven de ruim 300 duizend lag. Dat meldt Zorginstituut Nederland.
4 aug 2016 Nieuws

Openbaar maken ziekenhuistarieven

De openbaarmaking van CZ van de tariefafspraken met de ziekenhuizen is een goede stap voorwaarts. De NZa vindt het belangrijk dat verzekerden nu inzicht hebben in de kosten van ziekenhuisbehandelingen.
Getoond 61 tot 70 van 231. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.