Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
27 aug 2012 Nieuws

Zorgpremie werkgever omhoog door tegenvaller

De eenmalige vergoeding aan ziekenhuizen voor nieuwbouw valt zo duur uit, dat de zorgpremies moeten stijgen.
24 aug 2012 Nieuws

Verzekeraars willen dure pillen niet meer vergoeden

Het CVZ, het College voor Zorgverzekeringen, wil stoppen met het vergoeden van dure medicijnen voor enkele zeldzame ziekten.
24 aug 2012 Nieuws

Download de app van de Europese ziekteverzekeringskaart voor uw smartphone.

Handleiding voor hoe u de Europese ziekteverzekeringskaart kunt gebruiken in de 27 EU-lidstaten, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. De handleiding bevat algemene informatie over de kaart, de telefoonnummers voor noodgevallen, de verzekerde behandelingen en kosten, hoe u vergoedingen kunt aanvragen en met wie u contact op moet nemen in het geval dat u uw kaart verliest. Beschikbaar in 24 talen, waarbij u gemakkelijk van de ene taal op de andere kunt overschakelen.
6 aug 2012 Nieuws

ZN vóór vergoeden geneesmiddelen zeldzame ziekten

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil dure medicijnen voor zeldzame ziektes blijven vergoeden.
6 aug 2012 Nieuws

Aanpassingen in het Besluit Gedragstoezicht fin.ondernemingen (BGfo) - o.a. aparte WFT module voor zorgverzekeringen

In juli heeft het CDFD haar consultatiedocument gepubliceerd inzake het aanpassen van het Wft vakbekwaamheidsbouwwerk. In aanvulling hierop heeft het Ministerie van Financiën afgelopen vrijdag 3 augustus een document gepubliceerd betreffende een aanpassing van het BGfo.
23 feb 2012 Kennis

De premie op grond van de Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet bepaalt dat er sprake is van een nominale premie en een procentuele inkomensafhankelijke premie. Daarnaast geldt een systeem van eigen risico’s en is een no-claimregeling van toepassing.
2 jun 2004 Kennis

Zorgverzekeringswet

Sinds 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet van kracht. Voor invoering van deze wet bestond het zorgstelsel in feite uit vier delen. Een volksverzekering in de vorm van de AWBZ, een werknemersverzekering in de vorm van de Ziekenfondswet, publiek rechtelijke regelingen voor bepaalde categorieën ambtenaren en particuliere ziektekostenverzekeringen (waaronder de standaardpakketpolissen) voor iedereen die geen ziekenfondsverzekerde was en niet viel onder de publiekrechtelijke regelingen. Verzekeringnemer hoeft een dergelijke aanpassing niet te accepteren; hij heeft het recht om de verzekering op te zeggen. Hij moet binnen een bepaalde termijn, nadat hij het bericht over de aanpassing heeft ontvangen, melden, dat hij niet akkoord gaat en dan wordt de polis beëindigd.
Getoond 221 tot 229 van 229. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.